Kamu işkolunda TİS süreci: Birlikte daha fazlası mümkün

Foto: Yeni Hayat / Stuttgart

SİDAR ÇARMAN

Federal ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 2,5 milyon emekçi için TİS süreci, sıcak seferberlik aşamasına giriyor. Ver.di federal TİS komisyonu, 11 Ekim’de aldığı kararla, yaklaşmakta olan TİS süreci için hedefini belirledi: %10,5 daha fazla ücret ve maaş, en azından 12 aylık bir süre için ayda 500 euro zam. Ver.di, çıraklar, öğrenciler ve stajyerler için de ek 200 euro talep ediyor. Sendika vasıflı işçi sıkıntısına karşı bir önlem olarak, çıraklar için istihdam garantisi talep etmeye devam ediyor. Kamu işkolunda bu yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere son TİS iki yıl önce yapılmıştı. Müzakerelerin ilk turu 24 Ocak 2023’te yapılacak.

ÇALIŞANLAR ARASINDA ANKETLE TALEP TESPİTİ

Taleplere ilişkin karar aynı zamanda çalışanlar arasında yapılan anketin, şirketler ve bölümlerdeki taleplerle ilgili tartışmaların sonucunu da işaret ediyor. 120 binden fazla çalışan, haziran ve eylül ayları arasında yapılan ankette talep edilecek zam konusunda oy kullandı. Ayrıca aktif olmaya istekli olup olmadıkları da soruldu. Hem ankete yüksek düzeyde katılım hem de taleplerini yerine getirmek için eylem ve grevlerde yer almak için yüksek düzeyde onay, TİS sürecinin bu ilk ve erken aşamasının iki önemli sonucu.

GÜVENLİ GELİR!

IG Metall’in çalışanlar arasında yaptığı ankette de aynı şekilde mücadeleci bir ruh hali kendini göstermişti. Müzakere sürecinde son haftalarda gerçekleşen eylemler de metal işçilerinin istekli ve kararlı olduğunu ortaya koyuyordu.

Metal sektöründe, kamu işkolunda, Baden Württemberg’deki üniversite kliniklerinde veya diğer sektörlerde yakın zamanda sonuçlanan toplu pazarlık turlarında, çalışanlar tarafından verilen net bir sinyal var: Artan gıda ve enerji fiyatları karşısında reel ücretlerde kayıp istemiyoruz! Çöpçüler, tramvay sürücüleri, büro çalışanları veya eğitimciler olsun – talep miktarına ilişkin beklentilerin birbirine çok yakın olduğu tartışmalarda net olarak ortaya çıkıyor. Endişeleri hayati: „Enflasyon maaşımı tüketiyor, aileme nasıl bakacağım?“

Talep tartışmalarında, örneğin bölgemizde öne çıkan bir diğer husus ise, beklentilerin “kendi” sendikaları üzerindeki baskısının ve yüksek talep için müzakere yürütmelerinin yanı sıra, federal hükümetin yetersiz yardım ve sosyal olmayan kriz politikasına karşı öfkeydi. Federal hükümet de, belediye işverenler birliğinin yanında müzakere masasında bir işveren olarak oturuyor.

AYDA EN AZ 500 EURO ZAM!

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ver.di federal TİS komisyonu toplantısında, enflasyonu telafi eden ve yukarıdan aşağıya yeniden dağılımı sağlayan uygun bir talep bulmak için zahmetli bir mücadele sürdürüldü. Talep üzerine alınan kararın ardından Ver.di başkanı Frank Werneke, gelirin güvence altına alınmasının açıkça öncelik olduğunu açıkladı. Bu nedenle merkezi gereksinim, en azından tüm çalışanlar için ayda 500 euro daha fazla zam. Bu minimum miktar, %10,5’lik bir zam talebi ile destekleniyor.

GÜCÜ ÖRGÜTLEMEK– ÇOĞUNLUĞU ÖRGÜTLEMEK

Meslektaşlarımızla sendikal meseleler üzerine yaptığımız sohbetlerde zaman zaman “İşçiler mücadeleye hazır değiller” ya da “sorunları ve talepleri için ayağa kalkmakla ilgilenmiyorlar” gibi ifadeler duyuyoruz. Bu tümüyle elinin tersiyle itilecek bir saptama değil tabi ki ancak değişim süreçleri gözden kaçırılmamalıdır: Politik ve ekonomik koşulları değişirse, çalışanlar kendi taleplerine ve sendika çalışmalarına katılma konusunda daha istekli olurlar. Anketin sonuçları ve taleplerle ilgili tartışmalar şimdiden bunun mücadele edilmeksizin başarı elde edilemeyecek bir TİS süreci olacağını gösteriyor. Sürecin başlamasıyla birlikte, önümüzdeki birkaç ay, „mücadele potansiyelini“ harekete geçirmek, bölüm ve şirketlerde uyumu güçlendirmek ve talepleri dayatmak için çoğunluğu organize etmekle geçecek.