Avusturya’da metalciler greve hazır

Foto: Proge.at

Avusturya metal ve maden işkolunda yetkili sendikalar PRO-GE ve GPA, ÖGB’den tüm metal sektörü için grev izni aldılar. Grevlerden önce dördüncü müzakere turundan bir gün önce 2 Kasım’da Avusturya çapında düzenlenen işyeri temsilcileri konferansında grev süreciyle ilgili kararlar alınacak.

Metal ve maden sektöründe çalışan 200 bin işçi için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu 24 Ekim’de yapıldı. Sektördeki en büyük işveren sendikası olan Metal Sanayicileri Derneği (FMTI) ile yapılan üçüncü görüşme de yedi saat sonra sonuç alınamadan sona erdi.

GREV İZNİ ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta 400 fabrikada düzenlenen işyeri toplantılarında* 65 binin üzerinde işçi TİS süreci hakkında bilgilendirildi. Metal sermayesinin TİS sürecindeki tutumunun eleştirildiği toplantılarda işçiler bundan sonraki gidişat ile ilgili görüşlerini de tartıştılar. Bütün toplantılarda işçiler tarafından net grev kararları alındı.

Toplantılardan sonra ise “Üretim Sendikası” (PRO-GE) ve “Özel Sektör Müstahdemleri Sendikası” (GPA), Avusturya Sendikalar Birliği’ne (ÖGB), tüm metal endüstrisi için grev izni** için başvurmuşlardı.

Görüşmelere müzakere başkanı olarak katılan PRO-GE Başkanı Rainer Wimmer, işverenlerin teklifinin hala yüzde 4,1 olduğunu ve bunun işçilerle alay etmek olduğunu vurguladı. Wimmer açıklamasında, “Şimdi durum çok ciddileşiyor. FMTI ile yapılacak bir sonraki turda grevlerin gerekli olup olmayacağına karar verilecek” dedi. Wimmer ayrıca ÖGB’nin grev izni başvurusuna onay verdiğini de sözlerine ekledi.

TEKLİF ENFLASYON ORANININ ALTINDA

2021’deki yüksek karlara ve 2022’nin ilk yarısında cirodaki muazzam artışlara rağmen, metal işverenlerinin sunduğu teklifin enflasyonun çok altında olduğunu açıklayan Wimmer, “sunulacak teklif müzakereler için geçerli olan yüzde 6,3’lük enflasyon oranının*** çok üstünde olmalı” dedi.

Ayrıca işverenlerin önerisinde, sadece fiili ücretlerin yüzde 4,1 oranında artacağına dikkat çeken Wimmer, biz ücret artışının TİS ücretlerine, ikramiyelere ve ödeneklere de yansımasını istiyoruz” dedi.

Bu uygulamanın özellikle gelecekteki vasıflı işçiler ve metal endüstrisine kiralanan yaklaşık 20 bin geçici işçi için sıfır ücret artışı anlamına geleceğini söyleyen Wimmer, “İşverenler buna ek olarak pazar günleri ve resmi tatillerde dahi çalışmayı kalıcı hale getirmek, 60 saatlik çalışma haftası uygulamasını 23 haftaya kadar çıkarmak ve fazla mesai ücretinin düşürülmesini de talep ediyorlar” dedi.

Sendikaların buna müsaade etmeyeceğini söyleyen Wimmer, “3 Kasım görüşmesinde bu taleplerin masaya getirilmemesini umuyoruz” dedi.

GREV PLANI İÇİN KONFERANS

“Metal işverenleri geçmişteki rekor kâr sonuçlarını hasıraltı etmeye çalışıyor ve muazzam fiyat artışları karşısında çalışanlarına karşı herhangi bir sorumluluk duygusundan yoksun olduklarını ortaya koyuyorlar” diye konuşan Wimmer, “Yeter artık, müzakereler bu şekilde devam edemez” diye devam etti.

FMTI ile yapılacak dördüncü müzakere turundan bir gün önce, metal sanayisindeki işyeri temsilcilikleri St Pölten’de bir araya gelecek. 2 Kasım’da düzenlenecek konferansta, grev eylemi için nihai karar verileceği de sendika tarafından açıklandı. Sendikanın verdiği bilgiye göre eğer 3 Kasım’daki dördüncü tur görüşmelerinden sonuç alınmazsa, işyeri toplantıları her an yeniden başlayabilir ve sonrasında birkaç saat süren uyarı grevlerine dönüşebilir.

Wimmer, “İşyeri temsilcileri ve işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanmaya ve baskıyı arttırmaya hazırlar. 3 Kasım’daki müzakerelerde somut adım atarak grevleri önlemek sadece işverenlerin elinde” dedi. (YH Viyana)


*Avusturya’da TİS dönemlerinde geleneksel olarak düzenlenen işyeri toplantılarında işçiler görüşmelerdeki somut gidişat üzerine bilgilendiriliyorlar.

**Almanya’nın aksine Avusturya yasalarında somut grev hakkı (“Streikfreiheit”) vardır. Avusturya’daki grev hakkı ayrıca, Avusturya’nın taraf olduğu AİHK’nin (“Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu”) 1. Maddesi (bu hak sendika kurma ve sendikalara katılma hakkını güvence altına alıyor) uyarınca ve yine Avusturya’nın taraf olduğu BM Sosyal Sözleşmesi’nin 8. Maddesi (grev hakkının güvence altına alındığı madde) uyarınca güvence altına alındı. Bu nedenle Avusturya’da grev yapmak serbesttir ve cezalandırılabilir bir suç değildir. Ayrıca grev hakkı Almanya’daki gibi sendikalara bağlı bir hak değildir. İşçilerin, işletmedeki oranından bağımsız olarak grev hakları vardır ve bunun diledikleri zaman kullanabilirler.

***Avusturya’da TİS görüşmelerinden önceki son 12 ayın enflasyon ortalaması temel alınıyor ve müzakereler bunun üzerinden yapılıyor.


Sendikaların talepleri

– Genel ücretlerin yüzde 10,6 artması

– Çırak maaşlarının eğitiminin ilk yılında 1.000, ikinci yılında 1.300, üçüncü yılında 1.600 ve dördüncü yılında 2.000 Euro’ya çıkması

– Cumartesi çalışması için yüzde 50 ikramiye,

– Fazla mesailerde 10. saatten sonra yüzde 75 fazla mesai ikramiyesi,

– Altı hafta tatile daha kolay erişim*

*Avusturya’da haftada beş gün çalışan bütün emekçilerin yıllık 25 iş günü tatil hakkı var. Haftada altı gün çalışanların ise yıllık tatil hakları 30 iş günüdür. Aynı işletmede 25 yıldan fazla çalışan işçiler için ise uygulama biraz farklı: Beş günlük çalışma haftası için 30 iş günü tatil hakkı ve altı günlük çalışma haftası için 36 iş günü tatil hakkı doğuyor.