Ordu ‚yurt içi güvenlik alayları‘ kuruyor

Bir çok jeopolitik krizin göz önüne alınması gerektiği iddiasıyla, federal hükümet, Alman ordusunun (Bundeswehr) ülke içi yetkilerini genişletiyor. Gelecekte, yedek askerler sadece doğal afetlerde değil, ayaklanmalarda da orduyu destekleyecek ve ağır silahlarla silahlandırılacak.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht (SPD) yaptığı açıklamada, „Rusya’nın Ukrayna işgali, silahlı kuvvetlerin yönetim mekanizmasını ulusal ve ittifak savunmasının gereklilikleriyle daha yakından uyumlu hale getirme ihtiyacını gösterdi. Bu amaçla, 1 Ekim 2022’de Berlin’de ‚Bundeswehr’in ülke içi müdahale komutanlığını‘ kurmaya karar verdik“ dedi.

Yeni komutanlık, „yurt güvenliği“ çerçevesinde ulusal askeri kuvvetlerin tatbiki yönetiminden sorumlu olacak. İdari ve afet yardımına ek olarak, başarısız korona ve enerji politikaları nedeniyle Almanya’da beklenen sivil protestolara karşı müdahaleler de görev alanında olacak.

Federal hükümet, gelecekte silahlı kuvvetler ve polisten daha fazla ihtiyaç duyacağını varsayıyor ve iç güvenlik alanındaki askeri reformlarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir süre önce şöyle demişti: „Kanadalılar ‚Bir çok sorumuz var‘ dedi. Biz de; Bunu anlayabiliriz. Ancak gaz türbinini alamazsak, Ukrayna’ya hiçbir şekilde destek sağlayamayacağız, çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız.“

Halk ayaklanmalarını gerçekten bekleyip beklemediği sorulduğunda ise bakan daha sonra bunu „belki biraz abartılı“ diye yumuşattı. Ancak böyle bir senaryonun aslında „gazımız biterse“ şeklinde bir tehdit olduğunu da vurguladı.

Genel Kurmay Başkanı Eberhard Zorn da benzer açıklamalar yapmıştı. General “Şu anda durumun sakinleşeceğine dair size söz veremem; tam tersine her şey büyüyor, krizler artıyor. İç müdahaleler için de çok daha fazla birlik çok kısa sürede ekipman ve personelle hazır bulunmalı“ demişti.

Görüldüğü kadarıyla, savunma ve dışişleri bakanlarının, ordu genel kurmay başkanı tarafından da teyit edilen açıklamaları bağlamında yakın dönemde somut adımların atılması bekleniyor. (YH)