Profesörlerin dörtte biri kadın

Geçtiğimiz yıl Almanya’daki üniversitelerde tam zamanlı profesörlük yapanların sadece dörtte biri kadındı. Federal İstatistik Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, genel olarak profesör kadınların oranı yüzde 27 oldu. On yıl önce kadın profesörlerin oranı yüzde 20’ydi, ancak son yıllardaki artışa rağmen kadınlar akademik kariyerde yeterince temsil edilmemekte. Halbuki üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunluğunu onlar oluşturuyor: 2021/2022 kış döneminde öğrencilerin yüzde 52’si kadındı. (YH)