Almanya genelinde 35 kentte derneği bulunan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) kongre sürecini başlattı. İlki geçtiğimiz günlerde Nürnberg derneğinde yapılan kongreler önümüzdeki haftalarda diğer kentlerde devam edecek.
DİDF’e bağlı Nürnberg Dostluk Dayanışma Derneğinin “İşsizliğe, yoksulluğa, sosyal hakların kısıtlanmasına, savaşlara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı güçlerimizi birleştirelim” şiarıyla düzenlediği 16. Kongresi 4 Aralık 2011’de yeni dernek lokalinde gerçekleşti.
Yüz elli üye ve misafirin hazır bulunduğu kongrede tartışmalar yoğun oldu. Kongre Dernek Başkanı Mehmet Candemir´in açılış konuşmasıyla başladı. Candemir, ‘geride bıraktığımız iki yıl içinde derneğimiz sendikalar ve anti-faşist gruplarla defalarca ırkçılığa-ayrımcılığa karşı eylemler gerçekleştirdi. Lobici, milliyetçi ve tarikatçı derneklerin tamamı hep uzak durdular. Bugün hiç utanmadan, sıkılmadan ırkçılıktan söz ediyorlar’ dedi.
Başta Naziler tarafında katledilen dokuz kişi ve özgürlük, demokrasi, barış mücadelesinde şehit düşenlerin anısına yapılan saygı durusundan sonra kongre divanı seçildi.
Eski yönetimin iki yıllık çalışmayı değerlendiren raporu sunuldu. Politik, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla Nürnberg’de saygın bir yeri bulunan Dost-Der in geçmişte yaptıklarından ziyade gelecek dönem çalışmalarına dikkat çeken tartışmalar oldu.
Gençlik adına söz alan Özlem Bahadır, ‘ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı hep hareket halinde olduk. Öğrenci eylemlerinde yerimizi aldık. Halk dansları çalışmalarımıza kırka yakın genç katılmakta. Gitar ve satranç kursları yeni başlamış olmasına rağmen ilgi çok. Derneğimizin havasının neşelenmesine, canlanmasına biz gençler neden oluyoruz denebilir’ diye konuştu.
Rapor üzerine yapılan tartışmalardan sonra kongreye katılan Ver.di Sendika Göçmen Komisyonu temsilcisi, Sol Parti gençlik temsilcisi, AGİF ve KOMKAR temsilcileri, Gazeteci- Yazar Metin Ayçiçek ve Villa Leon Kültür Evi temsilcisi Erman Erol dayanışma dileklerini dile getirdiler. Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Haralt Weinberg, Nazi Karşıtı Platformu ve Nazi kurbanları dayanışma derneği adına kongreye gönderilen mesajlar okundu.
DİDF Yönetim Kurulu üyesi Ali Çarman kongrede, Nazilerin katlettiği dokuz emekçiyi anarak başladığı konuşmasında ırkçı ayrımcı politikaların bu cinayetlerin devamını sağladığını söyledi. Çarman yaptığı konuşmada, “Irkçı partilerin devletten aldığı paraların hadi hesabi yoktur. Hükümet şimdi olayın üstünü örtme çabasında. Biz ırkçılığın her türüne karşı mücadele ederek yok edilmesi için mücadelemize hız vermeliyiz. ‘bir Türk dünyaya bedeldir’ ile ‘Almanya Almanlarındır’ sloganları aynı noktaya çıkar. Bu gün AKP Hükümeti’nin Kürt halkına karşı giriştiği saldırılar, kimyasal silah kullanımı, Almanya’daki ırkçı saldırıları geride bırakacak bir caniliği ve saldırganlığı içeriyor. Burada doğmuş burada büyümüş gençleri kendi çirkin emelleri için yedeklemek isteyenleri teşhir etmeye devam edeceğiz’ dedi.
Üyeler söz alıp görüşlerini belirttiler. Eğitime daha fazla önem verilmesi, her üye bir üye kazanmalıdır önerisi alkışlarla yanıt buldu. Kiralık işçi çalıştırmaya karşı başlatılan kampanyanın desteklenmesi, ırkçı ve ayrımcılığa karşı alman kurum ve kuruluşlarıyla eşit haklar talebini öne çıkaran kampanya örgütlenmesi bütün üyelerce desteklendi.
Sürdürülen tartışma ve mali durumun görüşülmesinin ardında yedi kişilik yeni yönetim ve üç kişilik denetim kurulu seçildi. Kongre dilek ve temennilerle son buldu. (Nürnberg/YH)