Written by 12:43 Allgemein

Kriz kapitalizmin gelecek bizimdir!

2010 yılında 22. Uluslararası Gençlik Kampı için Türkiye’ye gelen 30 ülkeden yaklaşık 3000 genç „iş-eğitim-barış, dünya gençleri kardeştir“ şiarıyla İzmir ‚de biraraya gelmişti. Dünya’daki farklı kültürleri biraraya getiren kampta, gençler 23. Uluslararası Gençlik Kampı için Venezüella’da buluşmak üzere ayrılmıştı. İki yıl aradan sonra 23. Uluslararası Anti-faşist ve Anti-emperyalist Gençlik Kampı Venezüella’nın Caracas kentinde bulunan Simon Bolivar Üniversitesinde başladı.14 ülkeden yaklaşık 300 genç „kriz kapitalimin, gelecek bizimdir“ şiarıyla biraraya geldi.

Dünya gençliği kapitalizmin onlara dayattığı eğitim ve sağlığın ticarileştirilmesine, işsizliğe ve geleceksizliğe karşı alanlara çıkıyor ve mücadele ediyor. Amerika’da gençler işsizliğe ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe karşı aylarca Wall Street’i işgal etti. Eğitim ve sağlığın ticarileştirilmesine, işsizliğe karşı İspanya’da ‘Öfkeliler’ grubu meydanlara çıktı. Latin Amerika’da öğrenci hareketleri yükseliyor. Şili’de öğrencilerin mücadelesi iki eğitim bakanını istifa etmeye mecbur ederken, Meksika’da da öğrenciler sokaklara iniyor. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya’da halkların diktatörlere karşı iş-ekmek-özgürlük taleplerinin yükseldiği mücadeleler sürüyor. Yunanistan gençliği de, hükümetin yolsuzlukları, artan hayat pahalılığı,eğitimde reform adı altında uygulamaya konan saldırılar eşliğinde ekonomik ve sosyal yıkımın girdabına giren bir ülkenin gençliği olarak sokaklara döküldüler.

Dünya kapitalizmin kalbi olan ABD’de başlayan kriz ve kapitalizme karşı mücadelenin yükseldiği bir dönemde, dünya gençliği enternasyonal enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek için Venezuela’da buluştu.

23. Uluslararası Anti-faşist ve Anti-emperyalist Gençlik Kampı’nın komitesinde bulunan ülkeler Venezüella, Brezilya, Türkiye ve Ekvator oldu. Türkiye ‚den de Emek Gençliğinin yer aldığı kamp komitesinin planladığı kampta, birçok panel ve kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

DÜNYADAKİ SORUNLAR VE GENÇLİĞİN MÜCADELESİ TARTIŞILDI

İlk gün kampa katılan Venezuela Çevre Bakanı yardımcısı Sergio Rodriguez da kısa bir söyleyiş yaptı. Rodriguez söyleşide, Sovyetlerin dağılmasından sonra yaşanan gelişmeler ve oluşan yeni dengeler, kapitalist krizin yol açtığı sorunlar, Latin Amerika’daki toplumsal mücadeleler üzerine görüşlerini dile getirdi. Bakan Latin Amerika ülkelerin oluşturduğu Mercasur adlı ekonomik birlik ve Chavez liderliğindeki Venezuella’da atılan adımlar hakında da bilgi verdi.

Her gün panellerin ve forumların yapıldığı kampta, kapitalist krizin gençler üzerindeki etkileri ve gençliğin çözümü, dünya gençliğinin demokrasi ve politikaya katılımı, eğitim modelleri ve öğrenci hareketleri, Ortadoğu’da son gelişmeler, 21. yüzyılda kültürel akımlar ile çevre mücadelesi konulu paneller gerçekleştirildi. “Kapitalist kriz, gençlik üzerine etkileri ve gençliğin çözümü” konulu panelde, kapitalist krize karşı mücadeleyi birleştirme ve yeni bir toplum inşa etmek için mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı. Ayrıca panelde dünya gençliğinin kapitalist krize ve sermayenin dayatmalarına karşı verdiği mücadelelerden örnekler verildi.

EMEK GENÇLİĞİ TÜRKİYE’Yİ ANLATTI

Türkiye’nin de yer aldığı “toplumsal mücadele ve devlet baskısı” konulu sunumda, Türkiye gençliğinin içeride ve dışarıda savaşa karşı barış, kapitalizmin dayattığı krize ve geleceksizliğe karşı, sömürüsüz bir dünya için mücadele ettiği dile getirildi. Ayrıca AKP ve sermaye hükümetinin Kürtlere karşı inkarcı şoven politikalar dayattığı, Kürt siyasetçilerin ve aydınların cezaevlerinde bulunduğu, her gün ifade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı, parasız, bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim isteyen öğrencilerin „terör örgütü üyesi“ suçuyla yargılandığı, medyanın baskı altına aldığı, işçi haklarının hiçe sayıldığı bir dönemde Türkiye gençliğinin mücadeleye devam ettiği anlatıldı. Ayrıca son aylarda iş-ekmek mücadelesi veren Billur tuz, Savranoğlu, Micha, Togo, Hey tekstil, Türk Hava Yolları ve Tedaş işçilerinin direniş deneyleri anlatıldı. Kamptan Türkiye’deki işçi direnişlerine ve cezaevlerinde bulunan tutuklu öğrencilere, aydınlara ve sosyalistlere selam gönderildi.

MÜCADELE ÇAĞRISIYLA SONA ERDİ

Farklı ülkelerden devrimci gençlerin bir hafta boyunca hem kardeşçe paylaşıp hem de tecrübe alışverişi yaptıkları kampın sonunda, dünyada yaşanan toplumsal-politik gelişmeler ışığında sosyalist gençlerin çağrısını içeren bir deklarasyon hazırlandı. Uluslararası Marksist- Leninist gençlik örgütlerinin tamamı deklarasyonu açıklamak üzere sahne alarak birlik ve mücadele mesajları verdiler. Deklarasyonda parasız, bilimsel, anadilde eğitim talepleri ve tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için mücadele; doğanın özelleştirilmesine ve tahribine karşı mücadele; faşist, baskıcı yönetimlere ve emperyalist müdahalelere karşı uluslararası dayanışma; kapitalizme karşı mücadeleyi yükseltme, dünya halklarının barınma, ulaşım ve sağlık hakları için mücadeleyi yükselteme gibi konulara yer verildi. Deklarasyon kararları salondaki gençlerin dakikalarca attıkları sloganlarla ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ayrıca kampın son gecesinde Venezuela CJAA (Antifaşist, Antiemperyalist Gençlik Birliği) kuruluşunu ilan etti. CJAA sözcüleri, bu kamptan aldığı güçle demokratik, bağımsız ve sosyalist bir Venezuela için mücadele edecek bir gençlik örgütünün fitilini yaktıklarını açıkladılar.

10 Ağustos sabahı ise kent merkezinde bir yürüyüş yapılarak deklarasyonda yer verilen çağrı ve mesajlar kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Close