Written by 10:40 Allgemein

Sorunlar da mücadele de büyüyecek

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na bağlı DİDF Gençlik 8. Konferansını, 24-26 Şubat tarihlerinde Köln’de gerçekleştirdi. Konferansa Almanya çapında seçilen gençlik delegeleri ve çeşitli gençlik örgütlerinden temsilciler katıldı.

 

Almanya ve Dünya’da politik durum, Türkiyeli göçmen gençlerin durumu, ekonomik kiriz ve gençliğe etkileri, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Neonazi hareketler, Türkiyeli gençler arasında körüklenmek istenen milliyetçi, dinci ve gerici politikalar, gençlerin eğitim ve işsizlik sorunları gibi birçok konu, konferansta ele alınarak tartışıldı.
DİDF Gençlik yönetimi adına yapılan değrlendirmede ekonomik krizden en fazla gençliğin etkilendiğine dikkat çekildi ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri örnekler dile getirildi.
Avrupa’da ekonomik krizle ilgili toplumsal harekete ve Arap ülkelerindeki isyanlara gençlerin yoğun olarak katılmasının nedensiz olmadığın adikkat çeken gençler,  Almanya’da iş ve eğitim alanında emekçi çocukları için hayatın giderek zorlaştığını belirttiler.
DİDF Gençlik Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Ronaesin, Türkiyeli gençliğin de bu tablodan etkilendiğini söyleyerek, meslek eğitimi yapan her üç gençten ikisinin, eğitimi tamamladıktan sonra işe alınıp alınmayacağını bilemediğini, işe alınan her iki kişiden birinin de süreli olarak işe alındığına dikkat çekti. Ronaesin, „bu durum özellikle Türkiyeli gençler arasında yoksulluğu ve gelecek korkusu arttırmakta, etnik, milliyetçi politikaların etkisine zemin hazırlmaktadır“ diye konuştu.
Konferansa katılan gençlik delegeleri, bölgelerinde karşılaştıkları sorun ve güçlükler üzerine söz alarak canlı bir tartışma yürüttüler. Tartışmada, Türkiyeli gençlik içinde örgütlenmeye çalışan dinci, gerici ve milliyetçi akımlara dikkat çekilerek, bu örgütlerin gençliğin sorunlarını çözmek yerine, kullanmaya çalıştıkları vurgulandı. Buna karşın DİDF Gençliğin, işçi ve emekçi gençleri örgütlemek için daha etkili yöntemler kullanması ve daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği de belirtildi.
Yapılan konuşmalarda sermayenin gençliği ırk, din, dil gibi gruplara ayırarak bölme çabalarının hız kazandığı belirtilirken, Türkiyeli gençliğin uyum sağlamadığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Almanya’da ırkçı örgüt ve cinayetlerin de ele konuşulduğu konferansta, farklı etnik kökenden gelen gençleri kaynaştırmak için yapılacak çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği dile getirildi.
Konferansa Falken, Sol Parti Gençlik Örgütü, Alevi Gençlik, Avusturya DİDF Gençlik ve Kürt gençlik temsilcileri de katılarak dayanışma duygularını belirttiler.
Konferansa katılan devrimci gençlik örgütü NAR temsilcisi Aggeliki Erotokritou da, ülkesindeki sorunlardan bahsederek, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Konferans delegeleri konuşmaya, yaşasın uluslararası dayanışma sloganıyla yanıt verdiler.
DİDF Yönetim Kurulu adına konferansı selamlayan Genel Sekreter Hasan Kamalak da, Gençlik Konferansı’nın devam eden DİDF kongrelerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Dünya ve Almanya’da artan sorunlara dikkat çeken Kamalak, yoksulluk ve ırkçılığın kader olmadığını belirterek,  ‚Bunları engelleyecek olan yine sizlersiniz‘ diye konuştu.
Konferans, DİDF Gençlik Komisyonu seçimleriyle son buldu.

 

AZİZ KOÇYİĞİT

 

‘BÖYLE YAŞAMAK İSTİYORUZ’ KAMPANYASI

Konferansta dikkat çeken kararlardan biri de ‚Böyle yaşamak istiyoruz‘ adı altında iş, eğitim ve sosyal yaşamda Türkiye kökenli gençlerin taleplerini ortaya koyan bir kampanya gerçekleştirilmesi oldu.
Kampanya kapsamında önümüzdeki yaz dönemine kadar şu konularda adımlar atılması öngörülüyor: Kiralık işçiliğin, güvencesiz ve düşük ücretli işlerin göçmen gençlerin hayatını zorlaştıran önemli bir sorun olduğundan hareketle, kiralık işçiliğe karşı sendikalarla ilişki içinde çalışmalar yapılması; eğitim alanında parasız eğitim, fırsat eşitliği, elemeci okul sisteminin kaldırılması gibi taleplerin yaygınlaştırılması; ve ırkçılığa-milliyetçiliğe karşı yerli ve göçmen gençlerin birliğini güçlendirecek ortak çalışmalar yapılması… Kampanyanın gelecek yıl yapılacak büyük bir şenlikle tamamlanması da planlanıyor.

 

GÖRÜŞLER… GÖRÜŞLER… GÖRÜŞLER…

Bahar Güngör (DİDF Gençlik Komisyonu Üyesi):
Essen’den geliyorum, 25 yaşında üniversite öğrencisiyim. Değişik gençlik kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Biz herkese açık bir örgütüz. Özellikle Türkiyeli gençleri kazanmayı hedefliyoruz. Derneklerimizde, kültürel ve politik çalışmalar yapıyoruz. Başta büyük kentler olmak üzere bölgelerde derneklerimiz var ve buralarda kültürel olduğu gibi politik çalışmalar da yapıyoruz. Örneğin, taleplerimizi elde edebilmek için yapılan boykot vd eylemlere katılıyoruz, ırkçılığa karşı mücadele ediyoruz. Sosyal kısıtlamalar ve krize karşı eylemlere katılıyoruz. Ortak sorunlarımız olduğunu biliyoruz, Türk veya Alman ayırımı yapmıyoruz. Üniversite öğrencisi iseniz, Türkiyeli olsun Alman olsun sorunlarınız aynı. Meslek eğitim yeri arıyorsanız ve Hauptschule diplomanız varsa yine aynı sorunlarla karşılaşırsınız. Göçmen gençlerin tüm bu sorunlardan daha fazla etkilendiği bir gerçek. Ancak, bu sorunlara karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.
Alev Bahadır:
Manheim’dan geliyorum. 22 yaşında üniversite öğrencisiyim.
Biz kendimizi bir ‚köprü örgütü‘ olarak tanımlıyoruz. Alman ve Türkiyeli gençler arasında bir köprü oluşturuyoruz. Hepimizin sorunlarının aynı olduğuna dikkat çekiyoruz. Eğitim olsun, çalışma yaşamı olsun, günlük problemler, her gün karşı karşıya geldiğimiz ırkçılık tehdidi ve bölme çabaları. Bunlara karşı birlikte hareket etmek ve mücadele etmek istiyoruz.
Falken, Sol Parti Gençliği ve sendika gençlik örgütleriyle ilişkilerimizi son yıllarda daha da geliştirdik. Birçok konuda ortak hareket edebiliyoruz. Örneğin IG Metall gençliği ile birlikte “Operation Übernahme” eylemlerini gerçekleştirdik… Göçmen gençlerlerin uyuma yanaşmadığı, hatta uyuma yatkın olmadığı iddia ediliyor. Bu doğru değil. Bana göre entegrasyon değil, gençliği sınırlayan ve dıştalayan entegrasyon politikaları iflas etmiştir.
Mustafa Mor:
Stuttgart’tan geliyorum. Bosch firmasında çalışıyorum, IG-Metall’de aktifim. DİDF Gençlik, Türkiyeli gençlerin talepleri ve koşulların düzeltilmesi için mücadele ediyor.
Gençlere güncel sorunlar ve bunların  nereden kaynaklandığı konusunda bilgi vererek gerçekleri göstermeye çalışıyoruz. Çalışma koşullarının ancak birlikte düzeltilebileceğini, birlikten güç doğacağını anlatıyoruz. Bu çabalarımızın hedefine ulaştığını da düşünüyoruz.

Close