‘Aile birleşimi’ istenmiyor

15. April 2018

Sürekli Hıristiyanlıkta ailenin vazgeçilmezliğinden söz ederek, ailenin desteklenmesi için her türden imkanın seferber edilmesini savunan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), sığınmacı aileler söz konusu olunca söylediklerini hemen unutuyorlar. Koalisyon anlaşmasıyla sınırlandırılan iltica başvurusu kabul edilen ailelerin […]