2018 yılı ve emekçilerin çalışma alanları

4. Januar 2019

2018 yılında Almanya’da ücretli emekçilerin sayısı 40 milyonun üzerindeydi. Bunlardan 5 milyondan fazlası haftalık normal çalışma süresinin altında çalışmaktaydı. 32 milyondan fazla emekçi sosyal sigortalı çalışmaktaydı. Buna ek olarak 1,8 milyon devlet memuru, hâkim ve […]