‚Piyasa için hasta‘

14. März 2019

Sağlık alanında yaşanan sorunları çarpıcı bir biçimde gözler önünde seren “Der marktgerechte Patient” (Piyasa için hasta) adlı belgesel film Hamburg’ta 150 kişinin katıldığı bir etkinlikte gösterildi. Hastanelerde yaşanan sorunlara dikkat çeken “Der marktgerechte Patient” (Piyasa […]