Fazla mesailer artıyor ama ödenmiyor!

25. April 2019

Almanya’da işçi ve emekçiler son yıllarda daha fazla mesai yapmak zorunda kalıyorlar. Yapılan fazla mesailerin yarısı ödenmiyor. Avrupa’nın ileri kapitalist ülkeleri arasında Almanya en fazla mesailerin yapıldığı ülke. Almanya’da son yıllarda fazla mesailer sürekli artıyor. […]