Sağlık meta değildir

14. März 2019

DENİZ ÇELİK* Sağlık hizmetleri uzun süre, kamu hizmetlerinin bir parçası olarak devletin temel görevleri arasındaydı. Özel sektördeki aşırı kar etme ilkesinin aksine, kamu hizmetinin genel hedefi, herkese insanca, sağlıklı bir yaşamın garanti edilmesiydi. Sosyal devlet […]