Kadınların başlattığı bir inisiyatif:  #YoksullukÇekiyorum

9. Juni 2022

Almanya’da twitterde başlatılan bir inisiyatif kadın yoksulluğu konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. “#YoksullukÇekiyorum” adlı inisiyatif çerçevesinde yoksullar içinde bulundukları durumu anlatıp „IchBinArmutsbetroffen/YoksullukÇekiyorum” mesajları yayınlamaya başladılar. İnisiyatif twitter’de çocuklarını tek başına yetiştiren „bekar“ bir anne […]

Almanya’da alternatif İstanbul Sözleşmesi raporu

29. März 2021

İstanbul Sözleşmesi İttifakı (BIK), İstanbul Sözleşmesi’nin Almanya’da uygulanmasına ilişkin alternatif raporunu yayınladı. İttifak, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra bile, Almanya’nın tüm kadın ve kız çocuklarının şiddetsiz bir yaşam hakkını uygulamak için genel bir departmanlar […]

Pandemi kadınların yükünü daha da artırdı

26. Februar 2021

8 Mart öncesi Almanya’da kadın manzaralarını pandemiyle belirgin hale gelen eşitsizlik, ayrımcılık ve zorluklar belirledi. Çalışma yaşamında olduğu gibi ev içi şiddette de zaten varolan sorunlar belirginleşti ve arttı. Geçen bir yıllık süre içinde yaşananlar […]

Kadınların seçimlerde eşitlik isteği reddedildi

4. Februar 2021

Federal Anayasa Mahkemesi, kadınların 2017 yılındaki federal seçimlerle ilgili şikayetlerini reddetti: Aday listelerinde erkek ve kadın sayısının eşit olması zorunlu değildir! 2017’deki son federal seçimde, oy kullanma hakkı bulunanların yarısından fazlası kadındı. Federal Meclis’te kadınların […]