Written by 12:12 uncategorized

11 Ekim 2014 yürüyüş ve mitinglere katılalım Serbest Ticaret Anlaşmasını durduralım!

01TTIP campact

TTIP-Transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ile ABD ve AB arasında dünya ölçeğinde varolan ekonomik gücün neredeyse yarısını birleştirecek olan bir serbest ticaret sahası oluşturulacak. Ancak bizlere daha fazla işyeri olanağı olarak pazarlanan bu anlaşma gerçekte demokratik haklara, sosyal ve çevre standartlarına karşı yapılan genel bir saldırıdır.

Bu anlaşma ; su, eğitim ve sağlık sisteminin büyük çapta özelleştirilmesini öngörüyor.
Devletlerin bağımsızlığı ‚rafa kaldırılarak‘ uluslararası tekeller devletlerden bağımsız hakem kurullarında, mahkemelerde, mesela sosyal ve çevre standartlarını dava etme ve kar kayıplarından dolayı milyarlarca tazminat talep etme hakkına sahip olacaklar. Verilecek hükümler bağlayıcı ve reddedilemez olacak- faturayı ise bizler (işçiler ve emekçiler) ödeyeceğiz!
Kazanılmış haklar tehlikede: büyük ve zor mücadelelerle kazanılmış toplu iş sözleşmeleri, asgari ücretler ve sendikal haklar aniden gerçekleşebilecek kar artışının önünde engel teşkil ediyor ve tırpanlanmalı. Son korunaklı alan olan genel kamu hizmetleri de kar prensibine açılıyor ve özelleştiriliyor. Sonrası ise: bir kez daha aşağıdan yukarıya dağılım ve geniş çapta demokrasinin tahribi.
Tekeller start çizgisindeler: Almanya’da büyük çoğunluk (GDO‘ lu) genetiği değiştirilmiş besin maddesi ve Petrol ve Gaz kazanımı için kayaların kimyasallarla kırılmasını ne Bodensee de ne de başka bir yerde istemiyor. Tekeller bu yöntem ile eşi görülmemiş karlar hedefliyor. Çevrenin tahribatı ise hiç bir önem taşımıyor. Kesin olan şu ki, bizim çevre standartlarının düşürülmesine değil daha yüksek çevre standartlarına ve Fracking yönteminin dünya genelinde yasaklanmasına ihtiyacımız var!.
Elveda Demokrasi; Tüm bu konuları bir avuç bürokrat ve ekonomi lobisi kapalı kapılar ardında tartışıyor ve sonunda ülke parlamentolarımız basit bir evet ya da hayır oyu veriyor. Bu anlaşma ile ise bizim çıkarlarımız aleyhine, sinsice seçim hakkımızın içi boşaltılmak ve demokratik tercih özgürlüğümüz büyük ölçüde kısıtlanmak isteniyor. Böylece her dört yılda bir yapılan seçimler tam bir komediye dönüşmüş olacak.
Bu durumda sermayedarların lobi etkileri daha çok artacak ve onlara rağmen toplumun yararına herhangi bir düzenlemeyi hayata geçirmek neredeyse mümkün olmayacak. Böyle bir demokrasi işlemez!
Serbest Ticaret Tuzağını durduralım! Serbest Ticaret Anlaşmaları uluslararası alanda kapitalizmin olumsuz etkilerinin yoğunluğunu arttırmaya devam edecek. Savaş tehdidi,dünya genelinde yoksulluk ve dağılımdaki adaletsizlik artacak. Çünkü bu anlaşmalar acımasız kapitalist rekabet ve kar hırsına hizmet etmekte.
TTİP ve diğer anlaşmaları engellemek uluslararası düzeyde verecegimiz ortak mücadeleye ve dayanışmaya bağlı. Sendikalarımız, demokratik kurum ve kuruluşlar; sosyal, ekolojik ve demokratik standartlarımızı korumak ve genişletmek üzere 11 Ekim de Avrupa çapında eylemler gerçekleştirecekler. Haklarımızın korunması, çevrenin tahrip edilmesini engellemek ve geleceğimiz bu eylemlere katılalım.

 

Fracking ne demek?
Son gaz ve petrol rezervlerini elde etmek için, devasa miktarda su, kum ve son derecede zehirli kimyasal maddeler yüksek basınçla kaya katmanlarına preslenir. Bu işlem sürecinde zehrin yeraltı sularını taşıyan katmanlara karışmasını engelleme garantisi yoktur. Tekrar yeryüzüne pompalanan atık sular yüksek oranda kimyasal zehir taşır ve hiç bir yerde çevreye zarar vermeksizin yok edilemez. ABD’de bu işlemler sonucu yaşanan birçok olayda zehirli kimyasal maddeler yeraltı sularına karşıtı ve insanlar zehirlendi. “Fracking” geriye tahrip olmuş bir tabiat bırakıyor.
Almanya’da da “Fracking” yöntemine izin verilmek isteniyor.
Baden-Württemberg eyaletinin Freiburg ilinde bulunan Eyalet Jeoloji, Hammadde ve Madenciliğin (LGRB) -Eyalet hükümetinin göz yummasıyla – 2013 yılında Bodensee’de bulunan iki “Fracking” keşif lisanslarını uzattılar. Avrupa’nın en büyük içme suyu depolarından biri olan Bodensee gölü, 5 Milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
TTIP ne demektir?
Transantlantic Trade and Investment Partnership (Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Antlaşması), Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının adıdır. Gümrüklerin yanı sıra bütün ticari engellerin kaldırılmasını içeriyor. Gelecekteki regülasyon işbirliği ve karşılıklı standartların tanınması –örneğin üretim süreci- kararlaştırılması hedefleniyor. Gıda ithalatı, etiketleme yükümlülükleri, bilgi işlem gizliliği, finansal piyasanın düzenlenmesi, hizmetler, kamu ihale prosedürleri, işletmelerin dava hakları müzakere planında bulunuyor. Müzakereler 2013 yılından beri sürüyor.
CETA ne demektir?
Comprehensiv Economic and Trade Agreement (Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Antlaşması), AB ve Kanada arasında yapılacak olan serbest ticaret anlaşmasıdır. İçerik olarak TTIP gibi geniştir, liberalleşme ve deregülasyonu hedefler. Tartışma konusu olan “İşletmelerin devletlere karşı dava hakları” da entegre edilmiştir. Müzakere dönemi tamamlanmıştır ve AB üyesi ülkelerin parlamentolarında onaylanma sürecindedir-bunu durdurmak zorundayız!
TISA ne demektir?
Trade in Services Agreement (Hizmet Ticareti Antlaşması), Kamu iş hizmetlerini pratik olarak dünya genelinde büyük işlemelerin kar çıkarlarına bağımlı kılınmasının denenmesidir. TISA şu sonuçlara yol açacak; bir kere özelleştirilen kamu hizmetlerinin tekrar kamulaştırılması imkânsızlaştırılacak, İş-, çevre- ve tüketiciyi koruyan ulusal düzenlemelerin geçerliliğini yitirecek ve ulusal (yasal) düzenleme olanaklarının ciddi olarak kısıtlanacak.

Close