Written by 16:01 ÇALIŞMA YAŞAMI

‘AB’de yeterince mevsimlik işçi var’

Tarım emekçilerinin de örgütlü olduğu IG BAU (İnşaat, Tarım ve Çevre çalışanları Sendikası) sendikası tarafından yapılan bir açıklamada, AB dışından mevsimlik tarım işçisi getirilmesini düzenleyecek yeni konvansiyon reddedildi.

Büyük çiftlik sahiplerinin AB içinde yeterince mevsimlik işçi olmadığı gerekçesiyle Ukrayna’dan ucuz işçi getirmek istediğine dikkat çeken IG BAU Başka vekili Harald Schaum, “Doğu AB ülkelerinde olumlu ekonomik gelişme nedeniyle artık mevsimlik işçilerin gelmediği iddiası gerçek değil. Doğrusu bu ülkelerdeki işçilerin daha düşük ücretli işlerde çalışmak istememeleridir” dedi.

Yıllardır Almanya’ya çalışmaya gelen işçilerin artık gelmek istememelerini düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına bağlayan Schaum, “Eğer buradaki çiftçiler mevsimlik işçileri iyi şartlarda çalıştırsalar bu işçiler her hasat dönemi çalışmaya gelirler” dedi.

İyi ücret ödeyen ve iyi çalışma koşullarına sahip işletmelerin işçi sorunu olmadığını söyleyen Schaum, ilkbaharda yaptıkları bir araştırmada mevsimlik işçilere 5 ila 9,20 Euro arası saat ücreti ödendiğini tespit ettiklerini söyledi.

TİS’lere bağlı çalışan işletmelerde başlangıçta 9,10, dört ay sonra ise 9,25 Euro arası ücret ödenmesi gerektiğini belirten sendikacı, “Ama birçok işletmede sadece 8,84 asgari ücret ödeniyor. Ayrıca bu ücretin bir bölümü yasal olmadığı halde yemek, barınma ve iş elbisesi için kesiliyor. Diğer AB ülkelerine böyle bir uygulama olmadığı için mevsimlik işçiler Almanya’ya gelmek istemiyorlar” dedi. (YH)

Close