Written by 15:56 Allgemein

ACIL ÇÖZÜM ÇAGRISI!

Türk, Kürt, Arap vd. çeşitli uluslardan, inanç grubu ve siyasal yapılardan demokratik göçmen örgütleri olarak Türkiye cezaevlerinde başlayan ve bugün 53. gününe giren  süresiz -dönüşümsüz açlık grevleri ile ilgili yaşadığımız derin kaygıları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Kürt tutsakların anadilde eğitim ve savunma hakkının tanınması ve Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrittin kaldırılması amacıyla başlattıkları açlık grevi eylemi AKP Hükümeti’nin olumsuz yaklaşımları yüzünden krize girmiş ve ölüm artık an meselesi haline gelmiştir.

68 cezaevinde 700’e yakın tutsak ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Hükümet buna rağmen sorunu yapıcı bir diyalogla çözmek yerine müdahale edeceği işaretini vermektedir. Bunun çok ciddi sorunlar üreteceği ve gerçekleşecek ölümlerden AKP Hükümeti ve Başbakan Erdoğan’ın sorumlu olacağı bilinmelidir.

Avrupa’da faaliyet gösteren demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu güç birliği platformu olarak uluslararası demokratik topluma sorunun tutsakların talepleri doğrultusunda çözülmesi amacıyla acil müdahale çağrısı yapıyoruz.

Avrupa’da yasayan çeşitli uluslardan bütün göçmenleri de bulundukları alanlarda açlık grevi eylemcileriyle dayanışmaya, tarihsel sorumluluklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.
AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu), YEKKOM (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu), ATIK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)
AVEGKON (Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu), DIDF (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu), ÖDA (Özgürlük ve Dayanışma Almanya)
Liwa İskenderun İnisiyatifi, TÜDAY (Almanya Türkiye İnsan Hakları Derneği), ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), FDG (Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu), Avrupa Barış Meclisi, FEDA (Demokratik Alevi Federasyonu),YXK (Kürdistan Öğrenciler Birliği), Yaşanacak Dünya, KOMKAR (Avrupa Kürdistan Dernekleri Konfederasyonu),Sürgünler Platformu, Avrupa Koçgriler Birliği, Bergisch Gladbach Eğitim Kültür Merkezi, Anadolu Federasyonu, Sanat Atölyesi, Avrupa Dersim İnisiyatifi.

 

Close