Written by 10:47 Allgemein

Al gülüm ver gülüm

Aralık 2009 yılında Sindelfingenli işçiler günlerce üretimi durdurarak C sınıfı araçların gönderilmesini protesto etmişler ve günlerce eylem yapmışlardı. Bu eylemler sonunda işyeri garantisi adı altında bir anlaşma yapılarak sözkonusu modelin üretimi 2020 yılına kadar uzatılmış ve C sınıfında çalışan işçiler için 1000 kişilik işyeri sözü verilmişti. 2014 yılında C sınıfı araçların yerine SL marka araçların üretimi Bremen`den Sindelfingen`e kaydırılacaktı.

Daimler patronları ve işyeri temsilciliği anlaşma dönemlerini özellikle tatil öncesine getirerek işçilerin tepkilerini en aza indirmeye çalışıyorlar. 2009 yılında da C sınıfı araçların üretiminin Sindelfingen`den Amerika, Çin ve Bremen`e kaydırılmasını da yılbaşı tatili öncesine almışlar ve o dönem Mercedes işçileri üretimden gelen güçlerini kullanarak günlerce üretimi durdurmuşlardı. Yine o dönem işveren ve işçi temsilcileri ( Sindelfingen özgülünde, her ikisini de işveren temsilcileri olarak okumak daha iyi olur) Bremen`de üretimi yapılan ve değeri 100 bin Euro’dan fazla olan araçların üretiminin Sindelfingen`de yapılacağını söyleyerek mücadelenin önünü kesmişlerdi.

 

VERİLEN SÖZLER YİNE BOŞ ÇIKTI

Bugüne gelinen nokta da ekonomik kriz ve SL araçlarına talebin azalması gerekçe gösterilerek, üretimin Sindelfingen`e kaydırılmasının ekonomik olmayacağına karar verildi.

SL üretiminin Sindelfingen`de yapılacağı gerekçesi ile 300 kalifiye işçi bu üretim için ayrılmış ve bunların bir kısmı haftalarca Bremen`e giderek SL araçlarının üretimi konusunda eğitim almışlardı.

19 Temmuz günü işveren, işyeri işçi temsilcileri ve SL araçların üretimini yapacak 300 işçi ile bir toplantı yapıldı. İşveren ve işyeri işçi temsilcileri (Ergün Lümali ve Erich Klemm) aynı ağızdan konuşurlarken, işçiler, verilen sözlerin tutulması gerektiğini, aksi takdirde 2009 yılında olduğu gibi üretimin durdurulacağını söylediler. Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda işçilerin bu duruşu karşısında işveren ve işçi temsilcileri soğuk terler döktüler. O gün henüz herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını söyleyen Ergün Lümali (BR), SL gelmediği durumda tüm işçilere yer bulunacağı ve hem üretimde yer alan ve hem de bürolarda çalışan 300 kiralık firma işçisinin kalıcı işçiye dönüştürülmesi için uğraştıklarını, ayrıca mesleğini bitiren gençlerin yüzde 70`inin kalıcı işçi statüsüne kavuşmalarını sağlamak istediğini söylemişti. Ancak toplantıda, SL marka aracın gelmemesi için bizlerin ağzına bir parmak bal sürmeye çalıştıklarını ve ayrıca 1300 kiralık firma işçisinin çalıştığı işyerinde 300 kişinin kalıcı işçiye dönüştürülmek istenmesini yetersiz bularak, tepkilerimizi dile getirmiştik.

 

EYLEMLER KISMİ DE OLSA SONUÇ VERDİ

26 Ağustos tarihinde yapılan anlaşma ile SL`in yanı sıra başka noktalarda da ‘al gülüm, ver gülüm’ politikası bir kez daha uygulanarak konu kapatıldı.

„Böl-yönet“ taktiği uygulayarak, kiralık firma işçileri kendi arasında ve (kiralık firma işçileri nedeniyle işyerlerinin gelmediğini düşünen) SL üretimi için ayrılan 300 işçi ile karşı karşıya getirmeyi hedefliyorlar.

26 Ağustos`ta yapılan anlaşma şunları içeriyor:

a)      2014 yılına kadar 270 kiralık firma işçisi, (170’i üretimde 100’ü büroda çalışan) kalıcı işçi statüsüne kavuşacaklar (Toplam kiralık firma işçi sayısı şu an 1200).

b)     Meslek eğitim gören genç sayısı, gelecek üç yıllık öğrenim döneminde 70`den 320`ye çıkarılacak. Devam eden yıllar, yıllık meslek yapanların sayısı 250 gençle devam edecek.

c)      Adı gizli tutulan bir model Sindelfingen`de üretilecek, bu da beraberinde 250 işyerini beraberinde getirecek.

d)     50 işçi araştırma ve geliştirme bölümüne aktarılacak ve 70 işçi de yeni üretilecek araçların üretime başlamadan önceki üretim hazırlık grubuna aktarılacak.

e)      Tüm araçların üretimi için gerekli araç ve gereçlerin üretiminin yapıldığı „Tübinger Allee“ daha da güçlendirilecek.

f)       C sınıfı araçların üretiminin kaydırılması nedeni ile açıkta kalan işçiler başka bölümlere yerleştirilmeye devam edilecek ve tüm işçiler haziran 2013`e kadar yeni bölümlerde çalışmaya başlayacaklar.

 

SORUNLAR VE MÜCADELE SÜRECEK

Anlaşma öncesi yapılan toplantılarında, işçilerin itirazları daha çok verilen sözlerin tutulmaması ve gittikleri bölümlerde de şu an yaptıkları işleri yapma noktasında idi. Geçmişte verilen vaatlerin karşılıksız kalmasını gözönünde tutan işçilerin çoğu bu gelişmeler karşısında kaygılı.

Hem işyerinde yapılan eylemlerde, hem de toplanan imzalarla kiralık firma işçilerinin kalıcı işçilere dönüştürülmesi konusunda elde edilen sonuç, deve de kulak olsa da, sonuçta bir ilk adım olarak başarı sayılabilir. Öte yandan, S sınıfı araçların üretildiği bölümde 5 farklı modelin üretimine başlanacak olması, kiralık firma işçilerinin kalıcı olması için mücadelenin devam etmesi gerektiğini göstermektedir. Başarılı bir mücadelenin yolu ise, işçilerin kendi içinde bölünmeyip, birlik ve dayanışma içinde olmalarından geçmektedir.

 

Sindelfingen Mercedes İşçileri

 

Close