Written by 14:45 Allgemein

Almanya, Gülen Cemaati’ni destekliyor

 

Federal Hükümet, bir soru önergesine verdiği yanıtta, hem Almanya hem de Türkiye’de Gülen Cemaati ile ilişki içerisinde olduğunu kabul etti.

Son yıllarda Almanya’da açtığı özel liselerle dikkat çeken Fethullah Gülen Cemaati’nin durumu Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Ulla Jelpke tarafından hazırlanan bir soru önergesiyle hükümete soruldu.

 

 

16 soruluk önergeyi Federal İçişleri Bakanlığı adına yanıtlayan Klaus-Dieter Fritsche, hükümetin hem Almanya’da hem de Türkiye’de cemaate yakın kurumlarla ilişki içinde olduğunu, cemaate yakın kurumlar tarafından kurulan okulların devlet kaynaklarından yararlandığını ifade etti.

Gülen Cemaati’nin Almanya’da istihbarat örgütleri tarafından izlenmediği belirtilen hükümet yanıtında, özellikle Almanya Ankara Büyükelçiliği’nin Gülen’in fahri başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Federasyonu “sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim” çerçevesinde irtibat kurduğu belirtildi.

Federal Parlamento’da grubu bulunan Sol Parti’yi dahi izleyen Alman istihbarat örgütlerinin Gülen Cemaati’ni izlemeye gerek görmemesi dikkat çekiyor.

Yanıtta ayrıca hükümetin Almanya’da bulunan cemaate yakın kurumlarla da yakın ilişki içinde olduğu belirtilerek, buna örnek olarak Berlin’de Ercan Karakoyun’un başkanlığını yaptığı “Kültürlerarası Diyalog Forumu” gösterildi.

Gülen Cemaati’ne yakın kurumların devletten yardım almadığı ileri sürülen yanıtta, cemaate yakın kişilerin Alman partileri içinde nasıl çalışma yaptıklarına dair bilgi olmadığı ifade edilerek, „cemaate yakın kuruluşlar tarafından uyumu desteklemek amacıyla yapılan çalışmalara yardım yapılmış olabileceği“ dile getirildi.

Yanıtta ayrıca, Almanya’nın Türkiye’deki çeşitli projelere vermiş olduğu destek çerçevesinde cemaate yakın kurumların da yararlanmış olabileceği dile getirilerek, maddi yardım konusunda kapı açık bırakıldı.

Önergede yöneltilen Gülen Cemaati’ne bağlı Almanya’da hangi dernekler, gazeteler, dergiler ve televizyon kanallarının bulunduğu sorusu ise geçiştirilerek isim vermekten kaçınıldı.

Ayrıca, Türkiye’de Gülen Cemaati’ni eleştirenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara ilişkin soru ise “spekülatif” olarak nitelendirilerek bir değerlendirmede bulunulmayacağı dile getirildi.

Gülen Cemaati’nin Almanya’daki örgütlenmesi ve faaliyetleri hakkında bilgi vermemek üzerine kurulan “yanıtları” değerlendiren önerge sahibi Ulla Jelpke, “Hükümet resmi olarak Fethullah Gülen Cemaati ile hem Almanya’da hem de Türkiye’de ilişki içinde olduğunu kabul ederken, maddi olarak da desteklemiş olabileceği ifade ediliyor” dedi.

Türkiye’de Gülen Cemaati’ni eleştiren gazetecilerin ve eski emniyet görevlilerinin tutuklanmasının Federal Hükümet tarafından “spekülasyon” olarak tanımlanmasının kendisi için şaşırtıcı bir durum olduğunu belirten Jelpke, devamla şöyle dedi: “Türk ve Kürt solcuları, ilericileri Almanya’da terör yasaları ile yargılanıp, uzun yıllar hapis cezasına çarptırılırken, Gülen Cemaati istihbarat örgütleri tarafından izlenmeye dahi gerek görülmüyor. Yine Federal Hükümet, Batılı güçlerin Afganistan’da ya da Irak’ta sürdürmüş olduğu sömürgeci savaşları yürüttüğünü ifade eden Müslümanlar ve camileri yakın takibe alırken, Batı yanlısı Gülen Cemaati devlete karşı tarafsız bir dünya görüşü olarak sunuluyor” denildi. (YH)

Close