Written by 10:15 HABERLER

Almanya’da kadınlar 8 Mart’a hazırlanıyor

SEMRA ÇELİK

Korona salgını koşullarında diğer yıllardan farklı olarak yapılacak olsa da, Almanya çapında 8 Mart hazırlıkları başladı. Sendikalar, otonom kadın grupları ve değişik derneklerin biraraya geldiği Kadın Grevi Komitesi ve belediyeler gerçekleştirdikleri online buluşmalarla görüş alışverişinde bulundu ve eylem planlarını tartıştı. Türkiye kökenli kadınlar da sendikaların ve kadın örgütlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak. Ayrıca online panel ve etkinlikler düzenlenecek.

SENDİKALARDAN 8 MART ÇAĞRISI

Alman Sendikalar Birliği (DGB) bir 8 Mart 2021 çağrısı yayınladı. Değişik sektörlerde örgütlü sendikaları bünyesinde toplayan birlik, bu yılki çağrısını “Daha fazla sendika! Daha fazla eşitlik! Her zamankinden daha fazla!“ sloganıyla yaptı.

Çağrıda korona krizinin tüm çalışanları kıskacına aldığı ama en fazla kadınları etkilediği belirtilerek, “Sistem açısından önemli ve aynı zamanda düşük ücretli mesleklerde çalışıyoruz. İş olmaması nedeniyle izinli sayılmamız, kısa çalışma ve işsizlik nedeniyle gelir kaybı yaşıyoruz. Ev işlerinin ve aile işlerinin çoğunu üstleniyoruz ve karşılığında çalışma saatlerimizi azaltıyoruz. Kısacası: Yüksek sağlık riskleri, artan mali baskı, ek bakım maliyetleri ve artan ev işleri biz kadınların omuzlarına yükleniyor. Bu olmamalı!” denildi.

Pandeminin kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliği daha da artırdığına dikkat çekilerek, krizin örgütlü olmanın ve mücadele etmenin önemini gözler önüne serdiği, sendikaların kadınlar için de daha iyi yaşam ve çalışma koşulları yarattığı ifade edildi.

Adil ücret, planlanabilir çalışma saatleri, daha iyi sosyal güvenlik sağlayan toplu sözleşmeler, fabrika ve bürolarda iyi çalışma koşullarıyla ilgilenen işyeri ve personel temsilciliklerine destek olunmasıyla sendikaların kriz döneminde kadın emekçilerin yüklerini hafifletmeyi başardığına da dikka çekildi.

Çağrıda ayrıca şu görüşlere yer verildi: “Bugün, ücret uçurumunu ve bakım işinin kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz dağılımını aşmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız. Bunu insanca yaşamaya yetecek geliri esas olarak toplu iş sözleşmelerinde elde ederek ve kadın ağırlıklı sektörlerdeki mesleklerin değerini arttırarak sağlayacağız. Kadınlara ve erkeklere yaşamları boyunca çalışma ve aile yaşamını ortak sorumlulukla sürdürme fırsatı sunan çalışma saatleriyle sağlayacağız. İhtiyaç temelli, yüksek kaliteli çocuk bakımının yaygınlaştırılmasıyla, ilk saatinden itibaren tüm işlerin sosyal sigortalı olmasını garanti eden bir mini iş reformuyla ve gelir vergisi adaletiyle sağlayacağız!”.

DGB’ye üye sendikalar adına yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlanacağı, korona salgını nedeniyle kutlamanın özel zorluklar altında yapılacağı, taleplerin haykırılması için yeni yöntemler bulunacağı kaydedildi ve “ Krizde geri püskürtülmemize müsaade etmeyeceğiz, kadınların çıkarları doğrultusunda omuz omuza duruşumuzu sürdüreceğiz. Bu nedenle: Her zamankinden daha güçlü sendika, her zamankinden daha fazla eşitlik diyoruz.” denildi.

MERKEZİ KADIN GREVİ KOMİTESİNDEN BULUŞMA

Değişik kadın derneklerinin biraraya gelmesiyle oluşan Kadın Grevi Komitesi de dernek ve grupların kendini tanıttığı ve 8 Mart’la ilgili önerilerin tartışıldığı merkezi online bir buluşma gerçekleştirdi. Birkaç yıldan beri 8 Mart’ı kitlesel kutlamayı hedefleyen, değişik eylem ve etkinlikler organize eden komite, bu yıl salgın nedeniyle eyaletler düzeyinde değil Almanya’nın her kentinde sokak eylemleri, online paneller, kültürel etkinlikler yapılacağını açıkladı. Tek tek şehirlerdeki grev komiteleri de online toplantılarla kararlarını almaya başladı. Eylem ve etkinlikler önümüzdeki günlerde yapılacak buluşmalarda somutlaştırılacak ve ortak bir çağrıyla duyurulacak.

BELEDİYELERDEN ONLİNE ETKİNLİKLER

Almanya’da geleneksel olarak belediyeler de yereldeki çok sayıda kadın grubunun kendini tanıtacağı, sorunların ve taleplerin tartışılacağı toplantılar düzenliyor. Köln’deki katılımcıların yaptıkları ilk toplantıda bu yılın sloganı, “Birarada ve bağlantı içinde” olarak belirlendi. Köln belediye başkanı Henriette Reker tarafından açılışı yapılacak online kutlamada ‚Kadınlar ve Dijitalleşme‘, ‚İstanbul Sözleşmesi‘, ‚Federal Seçimler ve Aşırı Sağ‘ başlıklı paneller yapılacak. Ayrıca kültürel programda şiir ve şarkılar yer alacak. Öğleden sonra da online bir şehir turu gerçekleştirilerek Köln’de kadın mücadelesinin izleri sürülecek. (YH)

Close