Written by 12:56 uncategorized

Avrupa’dan HDP’ye destek

01HDP

Almanya’da bir araya gelen 42 değişik göçmen örgütü genel seçimlerde HDP’ye destek vereceklerini açıkladı. Basın toplantısına katılan örgüt temsilcileri, 7 Haziran seçimlerinde barış, demokrasi ve emekten yana güçlerin yanında olacaklarına dikkat çektiler.

7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ilk kez bağlı bulundukları konsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanacaklar. 8-31 Mayıs tarihleri arasında kullanılacak oylar partilerin Türkiye’deki oy ortalamasını etkileyecek. Seçimlerde yüzde 10 barajını aşıp aşamayacağı tartışılan Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bir destek de Almanya’dan geldi. Köln’de toplanan 42 değişik örgüt, dernek ve inisiyatif, seçimlerde HDP’ye destek vereceklerini ilan etti.

Köln’de Almanya Kürt Toplum Merkezi’ne (NAV-DEM) bağlı Mala Kurda (Kürtlerin Evi) derneğinde düzenlenen ortak basın açıklamasına Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Alevi, Süryani, Ezîdî, vb. 42 farklı örgütten temsilci katıldı. Kurumlar adına ortak basın açıklamasını Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi okudu.

AKP, CHP VE DİĞER DÜZEN PARTİLER SORUNLARIMIZI ÇÖZMEYECEK

Bu yılki genel seçimlerin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önemi olduğuna dikkat çeken Sefariye Ekşi, “Hem Almanya’da yaşayan bizler hem de Türkiye’de yaşayan farklı inançlardan uluslardan, mezheplerden topluluklar için belirleyici bir önem taşıyor. 13 yıldır iş başında olan AKP Hükümeti başta Kürtler ve Alevilerin eşit haklar sorunu olmak üzere pek çok temel sorunu çözmemiş, tam tersine kendi otoriter ve totaliter sistemini oluşturarak, demokrasi ve özgürlükleri daha da sınırlama yoluna girmiştir. Bu nedenle AKP, halklarımızın sorunlarını çözmek bir yana, demokrasi, barış ve özgürlüklerin bir engeli durumundadır.” dedi.

CHP ve diğer düzen partilerinin de sorunları çözmekten uzak olduğunu vurgulayan Sefariye Ekşi devamla: “CHP ve düzen partileri bu sorunları çözebilecek program ve perspektife sahip değil. Tekçi ve statükocu zihniyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

HDP’NİN BAŞARISINA GÜÇ KATACAĞIZ

Örgütler adına yapılan ortak açıklamada ayrıca, “İşçilere, kamu çalışanlarına emekçilere yönelik baskılar deva ediyor. İşçi katliamları almış başını gidiyor. En temel hak olan grev hakkı hükümet tarafından kaldırılmıştır. Ülke ekonomisi resmi rakamlara göre büyürken halkın ekmeği her geçen gün küçülüyor.” görüşlerine yer verildi.

Ekşi son olarak da şunları belirtti: “Bizler aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak, emek, barış ve demokrasiden yana taleplerle seçime katılan HDP’nin, genel seçimlerden başarıyla çıkması için her türlü desteği vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Avrupa’da da barış, eşitlik ve özgürlükten, kadın hakları ve çevre savunucularını buna destek vermeye çağırıyoruz.”

ALMANYA’DA HEDEF 300 BİN AVRUPA’DA 600 BİN

Toplantıda söz alan NAV-DEM Eşbaşkanı Yüksel Koç da, seçimler öncesinde yoğun bir kampanya sürdüreceklerini belirterek, Avrupa’da yaklaşık 3 milyon, Almanya’da ise 1 milyon 380 bin oyun bulunduğunu hatırlattı ve; “Bizim hedefimiz Almanya’da 300, Avrupa genelinde 600 bin oy almaktır. Bunun için geniş bir bilgilendirme çalışması yapacağız. Bu oyu alarak HDP’nin barajı yıkmasına yardımcı olacağımıza inanıyoruz“ dedi.

Ortak basın açıklamasında Ermeni, Laz, Çerkez, Rum, Alevi gibi kurum temsilcilerinin yanı sıra yöre dernekleri de söz alarak kendi dillerinde HDP’ye destek çağrısında bulundular. Toplantıya HDP Parti Meclisi Üyesi Nivart Bakırcıoğlu da katıldı.

AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN KURUMLAR

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM), Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF), Almanya Demokratik Halklar Federasyonu (AHDF), Yaşanacak Dünya Devrimci Proletarya, Yeşiller ve Sol Gelecek Parti (Almanya), Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA), Avrupa Ezidiler Federasyonu (FKE), Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM) Kürdistan İslam Partisi ( PİK), Federasyona Civaka İslama Kurdistan (FCİK), Pontus Rum Derneği, Nor-Zartonk, Çerkezler İnisyatifi, Lazabura –Laz Dili ve Kültürü Derneği, Almanya Özgür Kürt Kadın Hareketi (TJK-A) Sosyalist Kadınlar Birliği (Almanya), Kürdistan Öğretmenler Birliği (YMK) Almanya Kürt Enstitüsü, Ezidi Kadın Meclisi, Ezidi Akademisyenler Birliği, TEV-ÇAND, Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) Cîwanên Azad, Mezopatamya Demokratik Değişim Partisi, Kaldıraç, Avrupa Sürgünler Meclisi, Karakoçanlar Vakfı, Dersim Yeniden İnşaa, 38 Dersim Soykırım Derneği, Kürecik Halk İnisiyatifi, Kayıp ve Mağdur Aileler Derneği, Kürdistan Gaziler Birliği, Avrupa Karaliler Derneği, Kurdên Anatolie İnisyatifi, Avrupa Koçgirililer İnisyatifi, Karakoçanlılar Derneği, Bingöl Yardımlaş ve Dayanışma Derneği, Batman İnisiyatifi, Kars, Ardahan Iğdır İnisiyatifi, Maraşlılar İnisiyatifi.

Close