Written by 12:48 uncategorized

Avrupa’dan THY çalışanlarına destek

Türk Hava Yolları’nda (THY) aylardır devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TIS) görüşmelerinin çıkmaza girmesinden sonra Hava-İş Sendikasının hak arama çabalarına, THY’nin işten atmalarla ve AKP Hükümetinin de havacılık hizmetlerini grev yasağı kapsamına alarak yanıt vermesine Avrupa’nın değişik ülkelerinden tepki geldi.

Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve isviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonları (DİDF) ve İngiltere/Londra’da örgütlü olan Türk-Kürt Toplum Merkezi (DAY-MER) aldıkları ortak bir kararla, THY’de çalışan emekçilerin mücadelesini desteklemek üzere bir kampanya başlattılar. Dört dilde (Almanca, ingilizce, Fransızca ve Hollandaca) bildiriler ve imza metinleri yayınlayan DİDF ve DAY-MER örgütleri, Hava-İş Sendikasına gönderdikleri ve kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada, „Hava-İş’te örgütlü THY işçilerinin mücadelesini demokratik kamuoyuna duyurmak, sendika konfederasyonları ve işkolu sendikaları ile ilişkiye geçerek verilen mücadeleye destek olmalarını sağlamak üzere harekete geçtik“ denildi.

 

SALDIRILAR AVRUPA ÇAPINDA SÜRÜYOR

‚Avrupa’nın birçok ülkesinde ekonomik krizin faturasını ödemek istemeyen, kamu kurumlarının özelleştirilmesine, sosyal güvenlik sistemlerinin tasfiyesine karşı mücadele eden; siyasal ve sosyal hakların korunması için mücadele eden işçi ve emekçiler hedef tahtasına konuluyorlar; İtalya, İspanya, İrlanda, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Yunanistan’da işçi ve emekçilerin demokratik haklarını içeren yasalar değiştirilmeye çalışılıyor, grevler yasaklanıyor ve toplu iş sözleşmeleri geçersiz ilan ediliyor“ denilen açıklamada, AKP Hükümetinin de THY’de benzer bir uygulamaya gittiği belirtildi.

 

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI

Almanya’da aralarında metal ve demir-çelik işkolları, kamu hizmetleri, inşaat işkolu gibi değişik işkollarında çalışan işçi ve emekçilerden alınan destek imzalarının yanı sıra sendikaların değişik kademelerinden yöneticiler de Hava-İş’te örgütlü THY işçilerinin mücadelesine destek verdiler. 320 bin üyeli İnşaat, Tarım ve Çevre emekçileri sendikası IG BAU’un Genel Başkanı Klaus Wiesehügel’in de aralarında bulunduğu GYK ve Yürütme Kurulu üyeleri de Türkiye’deki işçi ve emekçilerin mücadelesine desteklerini açıkladılar. Avusturya ve Hollanda’da birçok üst düzey sendikacının yanı sıra politikacılar da imza kampanyasına katıldı. Aralarında Saadet Karabulut’un da bulunduğu Hollanda Sosyalist Partisi’nin (SP) üç milletvekili Hava-İş’e bizzat gönderdikleri mesajda sendikayla dayanışma içinde olduklarını bildirirken Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri protesto mektubunda, Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere sadık kalmasını ve işçi ve emekçilerin örgütlenme haklarına saygı gösterilmesini talep ettiler.

İngiltere’de değişik sendikalardan aralarında genel merkez yöneticilerinin de bulunduğu farklı düzeydeki yöneticilerinin katıldığı bir konferans, Hava-İş’te örgütlü THY işçileriyle dayanışma içinde olduklarını belirten karar aldılar. Yaklaşık 300 sendikacı ayrıca imza metinlerini imzalayarak Hava-İş’e iletti.

Fransa ve İsviçre’de de söz konusu bildiriler ve imza metinleri bütün sendikalara ulaştırıldı. Çalışmaları değerlendiren Almanya DİDF Başkanı Özlem Alev Demirel gazetemize yaptığı açıklamada, uluslararası işçi dayanışmasının önemine dikkat çekerken, „Avrupa genelinde işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına topyekün bir saldırı devam ediyor. Türkiye’de grev yasağı kapsamına alman işkollarının artırılmasını da bu saldırıların bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Sermaye kendi çıkarları söz konusu olduğunda sınır tanımıyor; işçi ve emekçiler de kendi sınıf çıkarları doğrultusunda sınır tanımamalı ve uluslararası işçi dayanışmasını güçlendirmeli. Kısa bir süre içinde TFTY’de çalışan emekçilerin ve sendikalarının taleplerini Avrupa’nın diğer ülkelerindeki kardeş örgütlerimizle birlikte geniş bir kamuoyuna duyurabildik. Sorunun işçi ve emekçilerin lehine çözülmesini umuyoruz. Eğer bu sağlanmazsa dayanışma ve destek kampanyamızı genişleterek sürdüreceğiz“ dedi.

 

Close