Written by 12:57 uncategorized

Berlin’li kadınlar önyargıları tartıştı

Berlin Göçmen Kadınlar Birliği geçtiğimiz hafta sonu Ahlbeck’deydi. 30 kadının katıldığı Ahlbeck gezisi bu yıl ikinci kez tekrarlandı. “Önyargılar, önyargılarımızın nedenleri, önyargısız yaşam mümkün mü?” sorularına yanıt arandığı çalışma gruplarında kadınlar, önyargıların ailede, eğitim süreçlerinde, çalışma yaşamında nasıl oluşabildiğine dair kendi deneyimlerinden yola çıkarak, tartıştı. Bilmeden, araştırmadan, tecrübe edinmeden oluşan yargıların, önyargıları oluşturduğunun altı çizilirken, aslında herkesin kişilere ya da olaylara karşı dönem dönem önyargı taşıdığı dile getirildi.
Önyargıların, dost, arkadaş olmanın, birlikte yaşamanın, birlikte hareket etmenin önünde engel oluşturduğuna vurgu yapılırken, farklı dil, din, mezhep ve kültürden olana yönelik önyargıların günlük yaşamda sıkça üretilebildiğine dikkat çekildi.
Kadınların bugün dünyanın her yerinde ortak sorunlar yaşadığına ve bu sorunların çözümü doğrultusunda birlikte hareket etmek zorunda olduklarına değinilirken, birlikte hareket etmenin aynı zamanda önyargıları da ortadan kaldırabileceği vurgulandı.
Göçmen Kadınlar Birliği’nin ve Kadın dergisinin tanıtıldığı buluşmada, üye olmanın önemine de vurgu yapıldı.
Üç gün boyunca tanışma, tartışma, gezme ve eğlenme olanağı bulan katılımcılar, bu buluşmaların daha sık tekrarlanması dileğindeydi.ahlbeck fotolar 3 (3)

Close