Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku ile dayanışma amacıyla Almanya’da açılan bir imza kampayasına 100’ü aşkın parlamenter, sendikacı, gazeteci ve aydın destek verdi. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) tarafından başlatılan kampanya, 30 Mayıs Pazartesi günü Berlin Eyalet Meclisi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye‘deki 12 Haziran seçimlerinde „Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok“unu destekliyoruz“ başlığını taşıyan kampanyada imzacılar, Blok’ta bir araya gelen sol, sosyalist, demokrat, ilerici güçler ve Kürt özgürlük hareketinin bileşenlerinin ülkenin demokratikleştirilmesi için oluşturdukları geniş katılımlı ittifakın taleplerini desteklediklerini belirtiyorlar.

Mecliste basın toplantısı

YEK-KOM Genel Başkanı Yüksel Koç, DİDF Basın Sözcüsü Mehmet Çallı ve basın toplantısına ev sahipliği yapan Berlin Eyalet Meclis Millektvekili Gıyasettin Sayan’ın yanısıra, imza kampanyasını desktekleyen Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jürgen Klute ve eski milletvekillerinden Rıza Baran, kampanyanın amaçlarını açıklayan konuşmalar yaptılar.

YEK-KOM Başkanı Koç, Blok bileşenlerine yönelik saldırılara ve seçimlerin antidemokratik koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek, taleplerin arasında demokratik hak ve özgürlüklerin yolunu açan, Kürt kimliğini de tanıyan bir anayasaya duyulan ihtiyacın yer aldığını vurguladı. İmzaya açılan metinde ayrıca Kürtlere ve demokrasi güçlerine yapılan askeri ve siyasi operasyonlara son verilmesi, demokratik özerklik sistemine geçilmesi, siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, köyleri boşaltılanlara geri dönüş imkanı verilmesini ve zararlarının tanzim edilmesini sağlayan düzenlemeler yapılması, işçi haklarının genişletilerek sendikal örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması gibi talepler yer alıyor.

Koç, Amanya’daki demokratik kamuoyunun Blok’la dayanışma içinde olmasını sağlamak için başlattıkları kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk ve Kürtlerden de bloka destek vermeleri çağrısı yaptı. “Ülkedeki yakınlarınıza bloka anlatın, seçimlerde blokun desteklediği bağımsız adaylara destek vermelerini sağlayın” diyen Koç, bugüne dek dayanışma içinde olan herkese teşekkür etti.

DİDF Basın Sözcüsü Mehmet Çallı da, bugüne dek 100’ü aşkın imzacının desteğinin alındığını belirterek, “aralarında Avrupa Parlamentosu, Federal Meclis ve eyalet meclislerinden milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda siyasetçi bu taleplere destek verdiğini ilan etti. Ayrıca sendika temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, aydınlar, medya mensupları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri kampanyaya destek veriyor” dedi. Blok’un kendisini sadece seçimlere yönelik bir ittifak olarak değil; tersine Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açmak, emeğin sosyal ve ekonomik haklarını gerçekleştirmek, güçlü bir demokratik muhalefeti yaratmak için yapılan bir mücadele birliği olarak gördüğüne dikkat çeken Çallı, Alman demokratik kamuoyunun bu çabalara desteğini almak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

AP Milletvekili Jürgen Klute ise, imza kampanyasında yer alan taleplerin Kopenhag Kriterleri’yle büyük oranda örtüştüğünü belirterek, “AB’ye girmeye aday olan bir ülkede bu taleplerin yerine getirilmemesi düşünülemez. Hükümetin daha önce attığı ve umutlanmamıza neden olan ‘Kürt açılımı’ ve Anayasa referandumu gibi adımların son derece yetersiz olduğunu ve sonuçsuz kaldığını görüyoruz. Blok’un desteklediği bağımsız adayların güçlü bir şekilde mecliste yer almaları, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde bugüne dek taahhüt ettiği ancak kağıt üzerinde kalan hakları vermesini, ülkenin demokratikleşmesini Kürt sorununda demokratik çözüme ulaşılmasını sağlamak açısından önemlidir. Bu nedenle bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.