Written by 18:39 Allgemein

“Cennete giden yol” sömürüden geçiyor(!)

İsveç’in güneyindeki Skara ilinde Papaz Per Stridh ve eşi kurdukları ‘Hayır Kuruluşu’ aracılığı ile Romanya’da yaşayan yoksullara, özellikle de Romanlara halktan topladıkları giysileri yolluyor. Karşılığında da Romanya’dan yoksul Romanları İsveç’e getirerek sahipleri oldukları kiralama firması aracılığı ile boğaz tokluğuna çalıştırıyor. Ucuz işgücü sayesinde yıllık 25 milyon ciroluk şirketin sahibi olan papaz sömürdüğü yoksullara yardım ettiğini iddia ediyor.
İsveç Devlet Televizyonu’nun ‘Görevimiz Araştırma’ ekibi aylar süren bir çalışmanın sonucu Papazın dini ve kiliseleri kullanarak yoksul Romanları sömürmek için kullandığı yöntemleri açığa çıkardı. Papaz Per Stridh Romanya’da Pi-Lots adında bir kiralama şirketi kurmuş. Şirketi yöneten Romanyalı Papaz Sam Corneliu’nun görevi tanrıya inanan, dürüst ve çalışkan işçileri bulup çalışmaları için İsveç’e yollamak. Sıkı bir elemeden geçirilen işçiler 20 veya 30’ar kişilk gruplar halinde İsveç’e geldiklerinde Papaz Stridh’in çiftliğinde yerleştiriliyor. Papazın sahibi olduğu kiralama şirketi de işçilere depolarda çalışmaları için iş buluyor. Günde en az 10 saat çalışmak zorunda çalışan işçiler için katı kurallar geçerli. Pazar günleri kilisenin düzenlediği ayine katılmak ve Per Stridh’in vaazlarını dinlemek zorundalar. Kilisenin ahlaki değer yargılarına ve koyduğu kurallara uymayan, çok sigara veya içki içen işçilerin işlerine son veriliyor. Papaz aldıklarını ücreti açıklamalarını da yazılı bir sözleşmeyi işçilere imza attırarak yasaklamış. Papaz inkar etse de gazetecilerin ele geçirdikleri iş sözleşmeleri işçilerin aylık ücretlerinin Romanya’daki asgari ücret düzeyinde 1200 kron olduğunu gösteriyor.
Sendikalar ve emekçi örgütleri iş gücü göçünü serbest bırakarak Papazın işçileri kölece sömürmesine yol açan Hükümete tepkili. Tekellerin ve işverenlerin yabancı işçileri İsveç’te işçilerin ücretlerini aşağı çekmek, ücret zammı taleplerini engellemek amacıyla kullandıklarını, yabancı işçilerin kölece çalıştırılması sayesinde tekellerin aşırı karlar elde ettiklerini belirterek işgücü dolaşımının daha katı kurallara bağlanmasını talep ediyorlar.

Close