Written by 12:15 uncategorized

Daimler işletmelerinde BR seçimleri yapıldı

 

Daimler’in tüm işletmelerinde BR seçimlerine katılım geçen döneme göre oldukça düşük oldu.  Katılımdaki düşüş BR’lerdeki güç dengesini etkilemedi yine IG Metall listeleri en fazla BR üyesi çıkardı, Hristiyan sendika CGM üye sayısını korudu ama mücadeleci sendikacılar ve gruplar üye sayısını az da olsa arttırdılar.

Sindelfingen: 39 bin işçinin çalıştığı Sindelfingen işletmelerinde BR seçimlerine 8 liste katıldı. 17.376 oy alan IG Metall listesinden seçilenlerin sayısı 44’ten 46’ya çıktı.  Sindelfingen’de BR üyelerinin sayısı iki arttırıldığından IG Metall yeni kazanılan iki üyeliği de elde etmiş oldu. BR üyelerinin artmasının ana nedeni kiralık işçilerin de firmanın işçisi olarak BR seçimlerine katılma hakkını mahkeme kararıyla elde etmiş olmalarıydı. Sol muhalif Alternative listesi temsilci sayısını korurken geride kalan BR üyeliklerini Hristiyan Metal Sendikası ve ‚Freie‘ ve ‚unabhaengige‘ adlı patron yanlısı gruplar kazandı. Seçimlere katılım yüzde 66’dan yüzde 59’a indi.

Kassel: 3000 işçinin çalıştığı Daimler Kassel işletmelerinde AlternativenMetaller listesi oy oranını 490’dan 583’e çıkardı ve BR’ye 6 temsilci soktu. IG Metall listesi 16 temsilci sokarken bir kişi de başka bir listeden BR’ye girdi. AlternativenMetaller listesinden Erich Bauer, büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti. Seçimler öncesi değişik gruplar arasında seçimin kişisel mi yoksa liste seçimi şeklinde yapılıp yapılmaması tartışma konusu olmuştu. Bauer, IG Metall’in kişisel seçim yapılamamasının suçunu AlternativenMetaller listesinin üzerine atma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını, işçilerin çoğunun işyeri kaybı riskin karşı tavırsız kalan IG Metall listesine tepki duyduğunu bildirdi.

Bremen: Bremen daimler işletmesinde değişik gruplar seçimlere katılmasına rağmen geleneksel olarak kişisel seçim yapılması konusunda anlaşılıyor. Bu yıl da kişisel seçimler yapıldı. Kollegen grubu oy oranını 1000 arttırdı ve 39 kişilik BR’ye 7 temsilci soktu. Bremen Daimler BR seçimlerinin ana teması molalar ve bazı üretim alanlarının taşeron firmalara devredilmesi oldu. Kollegen grubundan Gerhard Kupfer, geçen dönemde yapılan eylemlere katılımın yüksek olduğu bölümlerde BR seçimlerine katılımın da yüksek olduğunu, genelde ise katılımın yüzde 66’dan yüzde 59’a düştüğünü söyledi.

Hamburg: Daimler Hamburg işletmelerinde IG Metall listesi temsilci sayısını 10’dan 14’e çıkardı.  Sol muhalif Alternative listesinin beş olan üye sayısı ise 4’e düştü.

Berlin: Berlin Daimler işletmesinde ilk kez 2010 yılında seçimlere katılan Alternative listesi temsilci sayısını 5’ten 3’e düşürdü. IG Metall listesi de katılımın yüzde 76’dan yüzde 60’a düşmesi nedeniyle oy oranını düşürdü ama temsilci sayısını 15 olarak korudu.

Untertürkheim: Bu işletmede BR üyelerinin sayısı kiralık işçilerin de firmanın işçisi olarak kabul edilmeleri ve BR’nin sözleşmeli işçi alımında elde ettiği başarılar nedeniyle iki arttı. Sol muhalif Alternative ile birlikte seçimlere katılan IG Metall listesi BR üyesi sayısını 34 olarak korurken sol muhalefet Offensiven Metaller ve sağ grup Zentrum temsilci sayısını birer arttırdılar. Untertürkheim merkezinde katılım Alternative’nin en fazla sempatizanının olduğu Mettingen’de çok yüksek oldu.

Daimler tekeli merkezinde ise IG Metall 39 kişilik BR’nin sadece 18’ini elde edebildi. Tekel merkezinde çalışanların çoğunluğunu sendikasız müstahdemler oluşturuyor.

Close