Written by 11:36 uncategorized

Demiryollarında grev gündemde

 

Devlet tekeli Deutsche Bahn AG’de (DBAG) grev gündemde. Alman Makinistler Sendikası (GDL) ve DBAG arasında başlayan TİS görüşmeleri daha ilk buluşmada çıkmaza girdi. GDL’in taleplerini (kutuya bkz.) “aşırı, sorumsuz ve sendikal çıkarları gözeten talepler” olarak değerlendiren DB AG patronları, %1,9 ücret zammı ve yıllık 350 Euro ek ikramiye önerdi. DBAG ayrıca GDL ile sadece makinistleri kapsayan bir sözleşme için müzakere masasına oturacağını açıkladı.
Bilindiği gibi GDL, makinistlerin yanı sıra lokomotif manevracıları, kondüktörler, tren gastronomi çalışanları için sözleşme imzalamak istiyor. Böylece GDL, kendi üyesi olan 20 bin makinistin yanı sıra trenlerde çalışan 17 bin personel için de sözleşme yetkisini almak istiyor. GDL’in verdiği bilgiye göre söz konusu 17 bin personelin 14 bini GDL’e üye.

“DB AG’NİN ÇALIŞANLARINA VERDİĞİ DEĞER BU”
TİS görüşmelerinin çıkmaza girmesini, “DBAG bu tutumuyla tren çalışanlarına verdiği değeri ortaya koydu” diye yorumlayan GDL Başkanı Claus Weselsky, “Bu TİS döneminde sadece ücretlerin artmasını değil tüm trenlerde çalışan bütün personelin çalışma koşullarını da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Fazla mesailerin sınırlanması, çalışma sürelerinin kısaltılması ve yeniden düzenlenmesi taleplerimiz bunu ortaya koyuyor” dedi.
“Önümüzdeki süreçte her an greve gidebiliriz” diye konuşan Weselsky, “Anlaşılan DBAG, taleplerimizde ne kadar ısrarlı olduğumuzu öğrenmek istiyor” dedi. 27 Ağustos günü trenlerde çalışan bütün personeli Fulda’da sendikanın düzenlediği salon toplantısına davet eden Weselsky, “DBAG kamuoyuna ve demiryolu çalışanlarına yanlış bilgi vererek sendikamızı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hem bu asılsız propagandayı boşa çıkarmak hem de TİS hedeflerimizle ilgili bilgiyi birinci elden duyurmak için bütün üyelerimizi ve üyemiz olmayan demiryolu çalışanlarını Fulda’ya çağırıyorum” dedi.

SENDİKAL REKABETİ KİMSE İSTEMİYOR..!
DBAG ile imzalanan toplu sözleşme Temmuz sonunda bitmesine karşın demiryollarında örgütlü EVG sendikası Eylül başında görüşme masasına oturmayı planlıyor. Talepleri belirlerken tabana kulak verdiklerini söyleyen DGB’ye bağlı EVG sendikasının başkanı Alexander Kirchner, “Taleplerimiz kesinlikle GDL’in taleplerinin altında kalmayacak ve gerekirse biz de greve çıkacağız” dedi.
Sendikal rekabeti istemediklerini söyleyen Kirchner, “İşçilerin çıkarları ön plana çıkmalı” dedi. TİS görüşmelerini DBAG adına yürüten Personel Şefi Ulrich Weber, “Gereksiz gerginliklere meydan vermemek ve gerçekten işçilerin çıkarlarını gözeten bir sözleşme için bütün tarafların aynı masaya oturması gerekiyor” dedi.
EVG ve DBAG’nin sendikal rekabeti istemediklerine yönelik açıklamalarını ‘samimi değiller’ diye yorumlayan Weselsky, “Pratikte işçilerin aleyhine olan sendikal rekabete biz son veriyoruz. Bütün makinistleri kapsayan sözleşmeyi imzalayarak damping sözleşmesini boşa çıkaran GDL oldu. Şimdi trenlerdeki bütün çalışanları kapsayan bir sözleşme imzalayarak burada da dampinge son vereceğiz” dedi. (YH)
GDL’İN TALEPLERİ
GDL, makinistler, lokomotif manevracıları, kondüktörler, tren gastronomi çalışanları ve eğitimciler için:
– %5 ücret zammı, 30/35 yıldan sonra iki tecrübe basamağı karşılığında aylık 60’şar Euro kıdem zammı,
– Haftalık çalışma sürelerinin iki saat kısaltılarak 39 saatten 37’e düşürülmesini,
– Yıllık fazla mesainin 50 saat ile sınırlanmasını, vardiyaların uzaması durumunda %50 ek ödeme yapılmasını,
– Aile ve meslek yaşamının daha uyumlu hale gelebilmesi için 120 saat zarfında (5 gün) en fazla 5 vardiya yapılmasını, mesaisiz hafta sonunun Cuma 22.00 – Pazartesi 06.00 arası sürmesini, izin sonrası ilk mesainin 06.00’dan önce başlamamasını ve demiryolu çalışanlarına değer verildiğinin gösterilmesi için kârdan pay talep ediyor.
GDL ayrıca makinist eğitimi alan çırakların da makinistlerin TİS kapsamına alınmasını talep ediyor.

 

Close