Written by 12:34 uncategorized

Demiryollarında TİS dönemi

 

Bütün Almanya izin havasına girerken Alman Demiryolları DB AG’de TİS dönemi başlıyor. TİS dönemi aynı zamanda DB AG’de örgütlü sendikalar arasında rekabeti yeniden gündeme getirecek. 2008’de EVG ve GDL arasında imzalanan “barış anlaşması” 30 Haziran günü sona erdi. Her iki sendika da yetki alanlarını genişletmek istiyorlar.

Birkaç yıl önce adından sıkça söz ettiren ve sermaye çevrelerini en çok kızdıran sendika olarak ün kazanan Alman Makinistler Sendikası GDL, önümüzdeki aylarda yeniden kamuoyunda gündemi belirleyen bir konuma gelecek gibi görünüyor. GDL bir tarafta ileri sürdüğü taleplerle (kutuya bkz.) diğer tarafta ise tekel içinde sendikal yetki alanını genişletme çabasıyla gündemi belirleyecek.
10 Temmuz günü DB AG ile toplu sözleşme görüşmelerine başlayan GDL, bu kez sadece makinistler için TİS imzalamak istemiyor. Trenlerde çalışan bütün personeli kapsayan bir TİS imzalamak isteyen GDL, „Trenlerde çalışan bütün personel aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle de imzalanacak TİS hepsini kapsamalı“ görüşünü savunuyor.

„BARIŞ DÖNEMİ KAPANDI“
2007/2008 yılında yüzde 20’lere varan ücret talebi, grevler ve grev yasaklarıyla gündemi belirleyen GDL, o dönemde makinistlerin yanı sıra kondüktörler içinde TİS imzalamak istiyordu. O dönem sadece makinistler arasında ciddi bir örgütlülüğe sahip olan GDL, bütün tren çalışanları için TİS imzalamayı başaramamıştı.
TİS dönemi sonrası DGB’ye bağlı EVG ve DB AG ile bir nevi „centilmenlik anlaşması“ imzalayan GDL, örgütlenmesini ve yetki alanını tekel içinde altı ana meslek grubundan sadece biri olan makinistlerle sınırlama sözü vermişti.
30 Haziran 2014’de sona eren „centilmenlik anlaşması“nın devam edip etmeyeceğini soran basın mensuplarına, „Artık barış dönemi kapandı. Geçmişte diğer mesleklerden çok sınırlı sayıda üyemiz vardı. Bugün tren çalışanlarının da üçte birini örgütledik“ diye yanıt veren GDL Başkanı Claus Weselsky, „Geri dönüş yok. Böyle bir sözleşme için EVG’nin GDL’in sendikal varlığını kabul etmesi gerekir, yaptığımız görüşmelerde bu yönde bir eğilimi görmedik“ dedi.
EVG Başkanı Alexander Kirchner de sendikalar arası centilmenlik anlaşmasının devam etmesinin koşullarının olmadığını belirttiği açıklamasında, „EVG olarak bu kez makinistleri de TİS kapsamına alacağız“ dedi. Böylece her iki sendika açıktan ciddi bir rekabet döneminin başladığını ilan etmiş oldular.

„TALEPLER AŞIRI“
GDL’in ilk tur görüşmede ileri sürdüğü talepleri, „aşırı ve göz kararı yok“ diye değerlendiren DB AG yönetimi, taleplerin toplam ederinin yüzde 15 ücret artışına denk düştüğünü ileri sürdü.
Sendikalar arası anlaşmazlığı kendi lehine kullanmaya çalışan DB AG’nin, „bir meslek grubu için iki sözleşme imzalamamızı kimse beklememeli“ denilen açıklamasında her iki sendika yeniden centilmenlik anlaşmasının devam etmesinin koşullarını sağlamaya çağrıldı.
GDL’in ikinci tur görüşmeleri 31 Temmuz günü devam edecek. Taleplerini henüz belirlemeyen EVG’nin sözleşmesi ise 31 Temmuz günü sona eriyor. (YH)
GDL’in talepleri: “beş için beş*”
GDL, makinistler, lokomotif manevracısı, kondüktör, tren gastronomi çalışanları, eğitimciler için:
– %5 ücret zammı ve 30/35 yıldan sonra iki tecrübe basamağı karşılığında 60’şar Euro,
– Haftalık çalışma sürelerinin iki saat kısaltılarak 37 saate düşürülmesini,
– İş yoğunluğunun azalması için çekici araçta çalışma süresinin bir saat düşmesini,
– Sınırsız fazla mesai yerine yıllık fazla mesainin 50 saat ile sınırlandırılması ve vardiyaların uzaması durumunda %50 ek ödeme yapılmasını,
– Aile ve meslek yaşamının daha iyi düzenlenmesi için 120 saat (beş gün) içinde en fazla 5 vardiya yapılması (şimdiye kadar 144 saat içinde 7 vardiya yapılabiliyordu), mesaisiz hafta sonunun en azından Cuma 22.00’dan Pazartesi 06.00’a kadar sürmesini. İzin sonrası mesainin 06.00’dan önce başlamasını ve demiryollarında çalışanlara değer verildiğinin gösterilmesi için kârdan pay ödenmesini talep ediyor.
GDL ayrıca makinist eğitimi alan çırakların için de TİS imzalama yetkisi talep ediyor.

* „Beş için beş“; beş meslekgrubu için beş talebi sembolize ediyor.

Close