Written by 16:06 Allgemein

Demokratik Güç Birliği Platformu kuruldu

erdogan protesto

Türkiye’deki emekk, demokrasi ve özgürlük güçleriyle dayanışmak ve demokrasi mücadelesine destek sunmak amacıyla Almanya’da 18 örgütün ve kurumun katılımıyla Demokratik Güç Birliği Platformu kuruldu.

 

Almanya’da faaliyet yürüten 18 değişik örgüt ve inisiyatif, Türkiye’de Kürt halkına, Alevilere, emekçilere ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı duyarlılık oluşturmak, dayanışmada bulunmak amacıyla güç birliği yaptı.

Ekim ayında ilk olarak bir araya gelen platform bileşenleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekim’de Berlin’e yaptığı ziyarete karşı ortak bir gösteri düzenleyerek, önemli bir adım atmıştı.

Ortak platform görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yapılan açıklamada, 18 örgütün bundan sonra Türkiye’deki barış ve demokrasi hareketine destek vermek üzere güç birliği yapma kararı aldığı belirtilerek şöyle denildi: “Bizler Türk, Kürt, Arap Asuri , Ermeni kısaca Türkiye’den gelen çeşitli halk gruplarından, inanç grubu ve siyasal yapılardan demokratik göçmen örgütleri olarak, Almanya’nın Köln kentinde periyodik olarak yaptığımız toplantıların ardından Demokratik Güç Birliği Platformu oluşturmaya karar verdiğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Demokratik Güç Birliği; Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt ulusunun ulusal demokratik haklarının tanınması için, Alevi inancı başta olmak üzere Ezidiler, Hıristiyanlar ve diğer bütün inanç grupları, etnik ve kültürel dinamiklerin haklarının verilmesi ve halklarımızın barış içinde, özgürlük ve eşitlik temelinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmaya dönük önemli bir misyon üstlenmiştir” denildi.

Açıklamada devamla şöyle denildi: “İşçi sınıfı başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerin baskıya uğradığı hak ve özgürlüklerin giderek kısıtlandığı Türkiye‘de süren eşitlik ve özgürlükler mücadelesine katkı sunmak istiyoruz. Bizler, yaşadığımız ülkede Türk devleti ve Avrupa devletlerinin iki yüzlü, insanlık düşmanı politikalarını yerli emekçiler içerisinde de teşhir ederek, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verenlerle dayanışmayı ve halkların kardeşliğini güçlendirmek istiyoruz. Türk ve Kürt halkının, azınlık milliyetlerin, değişik inanç gruplarının eşit ve kardeşçe yaşayabileceği, işçilerin emekçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kalktığı, savaşsız ve sömürüsüz bir Türkiye’nin yaratılmasına katkımızı artırmak istiyoruz. Demokratik Güç Birliği Platformu, Avrupa ve dünyada süren emek ve özgürlükler mücadelesinin de yanında olacaktır” denildi.

Demokratik Güç Birliği Platformu taleplerini ise şu şekilde belirledi: “Devletin politikalarına karşı tek dil değil, çok dil; tek millet değil, çok millet; tek din değil, çok din; savaş değil barış diyoruz. Bizler; tüm ezilenler, yok sayılanlar, baskı altında tutulanlar, farklı ulus ve dinlere sahip oldukları için katliamdan geçirilenler, cezaevinde ölümle karşı karşıya bırakılanlar için; demokrasi, özgürlük ve eşitlik talep ediyoruz!”

 

PANELLER, TOPLANTILAR, KONSERLER…

Almanya Demokratik Güçbirliği Platformu önümüzdeki dönem Türkiye’deki gelişmeleri Alman kamuoyuna ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlere doğrudan ulaştırmak üzere 5 kentte, Türkiye’den de katılımcıların olduğu toplantılar gerçekleştirecek. Ayrıca paneller, toplantılar, seminerler, konserler, kampanyalar düzenleyecek.

 

 

Almanya Demokratik Güç Birliği Platformu’nda yer alan kurumlar:

 

AABF  (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu)

YEK-KOM  (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu)

DİDF  (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu)

TÜDAY  (Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği)

ATİF  (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

AGİF  (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu)

ADHF  (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)

ÖDA  (Özgürlük ve Dayanışma Almanya)

Avrupa Barış Meclisi

Devrimci Proletarya  (Yaşanacak Dünya Gazetesi)

Avrupa Dersim İnisiyatifi

KOMKAR (Avrupa Kürdistan Dernekleri Konfederasyonu)

Anadolu Federasyonu

FEDA  (Demokratik Alevi Federasyonu)

Liwa İskenderun İnisiyatifi

CENI  (Kurdisches Frauenbüro für Frieden)

FKE  (Almanya Ezidiler Federasyonu)

YXK  (Kürdistan Öğrenciler Birliği)

Close