Written by 13:48 uncategorized

DİDF bölge kongreleri tamamlandı

14-16 Mart tarihleri arasında 18. Genel Kongresi’ni yapacak olan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyesi derneklerin kongreleri tamamlandı. Frankfurt, Stuttgart, Ulm, Braunschweig ve Krefeld’te DİDF üyesi dernekler kongrelerinde çalışmalarını değerlendirip yeni yönetim kurullarını seçtiler.

 

STUTTGART

34 yıldır Stuttgart ve çevresinde faaliyet sürdüren Dostluk ve Dayanışma Derneği kendi lokalinde kongresini gerçekleştirdi.

Kongreye katılan konuklardan Stuttgart 21 karşıt hareketin temsilcilerinden Maggie Klinger Lauer, konuşmasında kentsel dönüşüm adı altında yapılan yıkım ve talana karşı birlikte durulmasına dikkat çekerek, “her zaman Stuttgart DİDF’i hareketin içinde yanımızda görüyoruz” dedi.

“Arbeit-Zukunft” derneği temsilcisi Dr. Diethard Möller de konuşmasında, “sosyal hakların kısıtlanmasına, ırkçılığa ve silahlanmaya karşı daha güzel bir gelecek için hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Konuklardan Alevi derneği kurucu üyelerinden Hasan Elmas ise “DİDF gibi kurumların çalışmalarına destek vererek onların hem yaşamasını hem de güçlenmesini sağlamalıyız” dedi.

Dost-Der adına faaliyet raporunu Bülent Bozkurt sunarak tartışmayı başlattı. Bir çok üye ve misafir söz alarak sorular sorması, görüşlerini dile getirmesi kongreye canlılık kazandırdı. Kongre yeni yönetim kurulunun seçilmesiyle sona erdi.

 

SAMSUNG CSC

ULM

Ulm Dostluk Kültür ve Gençlik Derneği, kongresini üye ve konukların katılımıyla kendi dernek lokalinde gerçekleştirdi. Divan seçiminin ardında yapılan kısa açılış konuşması sonrası söz misafirlere verildi. Ulm Alevi Kültür Merkezi adına yapılan konuşmada derneğin olumlu çalışmalarına dikkat çekilerek birlikte iş yapmanın önemine dikkat çekildi..

Ulm Belediye Meclisi Üyesi Dr. Haydar Süslü de yaptığı konuşmada, derneğin çocuklara ve tüm uluslara seslenen çalışmalarının kendi alanında örnek teşkil ettiğini belirtti.

Dosluk derneği adına Hüseyin Gülhan faaliyet raporunu okuyarak sözü üyelere bıraktı. Genel olarak olumlu bir havada geçen kongrede söz alan üyeler de yaptıkları çalışmaları değerlendirdiler. Yapılan konuşmalarda, çocuk ve kadınlara yönelik olumlu çalışmalara devam edilmesi belirtilirken, önümüzdeki dönem gençlere ve işçilerin sorunlarına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kongrede konuşan DİDF YK Üyesi Ali Çarman da, „seslendiğimiz kesimlerin özelliklerini dikkate aldığımız ve daha fazla insanı çalışmaya ortak edebildiğimiz ölçüde çalışmalar başarılı geçmekte. Sizlerin çocuk şenliği ve Nazım Hikmet etkinlikleri buna basit bir örnektir. Gerek Türkiye gerekse Almanya’da gelişmeler, emekçilerin yaşadığı sorunlar, bizlerin neler yapması gerektiğini gösteriyor; yeter ki işçi ve emekçilere gidelim“ dedi.

Birçok üyenin çalışmaya daha aktif katılmak için yönetim kuruluna aday olması kongreye ayrı bir canlılık katarken, yapılan seçim sonucu 11 adayın katıldığı seçimlerde 7 kişilik yeni yönetim kurulu belirlendi.

FRANKFURT

Frankfurt Gençlik ve Kültür Derneği yaptığı kongresinde son iki yıllık çalışmalarını değerlendirdi.  Tartışmalarda, dünyada ve Almanya’daki politik gelişmeler Türkiyeli emekçiler açısından ele alındı ve ortak mücadeleye bugün dünden daha fazla ihtiyaç var denildi.

Kongrede ayrıca önümüzdeki dönem çalışmaların nasıl geliştirileceği üzerinde duruldu. Yapılan değerlendirmelerde, emekçilerin çalışma yaşamındaki sorunlarına daha fazla önem verilmesi ve semtlerde geniş kesimleri kucaklayan çalışmalar yürütülmesi öne çıkan konular oldu. Kongre yeni yönetim kurulu ve federasyon kongre

KREFELD
DİDF üyesi Krefeld Dayanışma Derneği „Emekçilerin Birliğini güçlendirelim“ adı altında 12. Kongresini kendi dernek lokalinde gerçekleştirdi. Çalışmaların değerlendirildiği kongrede, önümüzdeki dönem bir Kadın Grubu’nun oluşturulması ve Gençlik Grubu’na daha fazla destek verilmesi kararlaştırıldı.

BRAUNSCHWEİG

DİDF üyesi Braunschweig Interkulturelles Forum e. V. 9 Mart Pazar günü 10. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. DİDF Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özbolat ve Hamburg ve Hannover’den temsilcilerin de bulunduğu kongrenin Divan Başkanlığını Özbolat yaptı.

Faaliyet raporunu sunan dernek başkanı Deniz Araman iki yıllık dönemde oldukça başarılı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Özellikle, gençlik, kadınlar ve işçi ilişkileri açısından somut kazanımların yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi. Araman atılan adımları henüz başlangıç olarak kabul ettiklerini belirterek, bu alanlarda kitleselleşmek için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Raporun sunumunun ardından dernek üyeleri faaliyet raporu üzerine tartışarak gelecek dönem için önerilerde bulundular.

Değerlendirmelerde , özellikle Gezi olaylarında DİDF Braunschweig’ın sürdürdüğü faaliyetlere dikkat çekildi. Derneğin başarılı kültürel etkinlikler düzenlediği, bu etkinliklerde geniş kitlelerle buluştuğu ancak bunun üye potansiyeliyle çeliştiği, ifade edildi. Bu çelişkilerin giderilmesi için çaba sarf edileceği belirtildi.

Kongre, yeni yönetim kurulunun ve kongreye gidecek delegelerin belirlendiği seçimlerle sona erdi.

Kongrenin hemen ardından dernek salonunda 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte GKB tarafından hazırlanan film gösterildi ve emekçi kadınlar gününün tarihçesi anlatıldı. Ardından günümüzde özellikle Almanya’daki göçmen ve emekçi kadınların içinde bulundukları sorunlar üzerine tartışmalar yürütüldü. (YH)

Kiel dernek Yöneti kurulu

Kiel İşçi ve Gençlik Derneği kuruldu 

Kiel’de faaliyet gösteren DİDF Çalışma Grubu, 2 Mart günü gerçekleştirdiği kuruluş kongresiyle Kiel İşçi ve Gençlik Derneği’ni kurdu.

Kuruluş kongresi, Kiel DİDF Çalışma Grubu temsilcisi Mustafa Temiz’in yaptığı konuşmasıyla başladı. Divanın oluşumunun ardından DİDF YK Üyesi Sinan Özbolat söz alarak federasyonun genel kongre sürecini, hazırlıkları ve çalışmalarını anlattı. Emekçilerin yaşadıkları sıkıntı ve zorluklara dikkat çeken Özbolat DİDF ve derneklerine de bu anlamda önemli görevler düştüğünü söyledi. Kiel derneğinin de geçmiş dönemde önemli çalışmalar yaptığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından çalışmalarını değerlendiren Kiel DİDF Çalışma Grubu üyeleri Şükran Sümbül ve Bülent Senem, Kiel’de geçmiş iki yıl içinde organize ettikleri konserler, tiyatro gösterimleri ve panellerde yüzlerce Kielli emekçi ile bir araya geldiklerini aktardılar. Temsilciler, özellikle  Gezi direnişi döneminde Kiel’de emekçilerle birlikte dayanışma eylemlerini örgütleyen tek dernek olduklarına dikkat çektiler. Daha sonra söz alan üyeler faaliyetler daha düzenli ve istikrarlı yürütebilmeleri için derneğin bir ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Sürdürülen tartışmalardan sonra kongreye sunulan tüzük onaylandı. Derneğin adı Kiel İşçi ve Gençlik Derneği olarak belirlendi.

Yeni seçilen yönetim kurulunun önüne öncelikle derneğe daha fazla üyenin kazanılması hedefi koyan üyeler, dernek bünyesinde kadın ve gençlik grubu kurma, kuzey bölgesinde pfingsten tatilinde gerçekleşecek olan gençlik kampına gençleri katma kararı aldılar. (YH Kiel)

Close