Written by 13:08 uncategorized

DİDF Gençlik Kongresi yapıldı

didfjugend1

 DİDF Gençlik 9. Genel Kongresi, 21-23 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 100 delegenin katılımıyla Frankfurt’ta yapıldı. Yeni yönetimin seçildiği kongrede önümüzdeki dönem için bir dizi karar alındı.

 

21-23 Şubat tarihleri arasında Frankfurt’ta toplanan ve değişik bölgelerden 100’e yakın delegenin katıldığı DİDF Gençlik Genel Kongresi’nde güncel politik gelişmeler, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmen gençliğin durumu ve bölgelerdeki çalışmalar değerlendirilerek, kurulan çalışma gruplarında önümüzdeki dönem sürdürülecek çalışmalar konusunda öneriler belirlendi ve konferansa karar taslağı olarak sunuldu. Ayrıca 13 kişilik yönetim kurulu için seçimler yapıldı.

DİDF Gençlik Yürütme Kurulu adına yapılan açılış konuşmasında, “İşsizlik, eğitim ve sosyal alanlardaki kısıtlamalardan en çok gençler etkileniyor. Bütün bunlara karşı dünyanın pek çok ülkesinde işçiler, öğrenciler sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenliyor. Özellikle de Güney Avrupa ülkelerinde, Türkiye’de, Brezilya’da geride bıraktığımız dönemde büyük protesto eylemleri gerçekleşti. Ne var ki aynı dönemde Almanya’da kitlesel bir protesto hareketi ortaya çıkmadı. Ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor” görüşlerine yer verildi.

Almanya’da her ne kadar resmi rakamlarda 3 milyon işsizin olduğu ifade edilse de, 10 milyon insan düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda. Meslek eğitim yerleri yetersiz ve meslek yapanların az bir bölümü firmalar tarafından işe alınıyor. Aynı şekilde eğitimde de nitelik sürekli düşüyor. Merkezi sınav ya da okul süresinin kısaltılması öğrenciler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kongrede Türkiye kökenli gençliğin durumu da ayrıntılı olarak ele alındı. Hem emekçi hem de göçmen kökenli ailelerden gelen gençlerin iş, eğitim ve gelecek konusunda daha sıkıntılı olduklarına dikkat çekildi. Yapılan konuşmalarda ayrıca, Gezi protestolarının, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençler arasında da etki yarattığı dile getirildi. Dini örgüt ve çevrelerin gençler arasında yürüttükleri propaganda ve örgütlenme çalışmalarının da ele alındığı kongrede, her türlü milliyetçiliğe ve ayrımcılığa çalışmaların geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Sunumların ardından yapılan tartışmalarda, geçtiğimiz dönem Türkiye kökenli gençliğe yönelik özel çalışmaların yetersiz olduğu, bu nedenle önümüzdeki süreçte bu alanda daha fazla yoğunlaşmak gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca “paralel toplum” söylemi üzerinde de gençler görüşlerini ifade etti. Buna göre içe kapanma yerine sorunların kaynağının sosyal sorunlar olduğu, bu temelde alanlarda çalışmanın yapılması gerektiği vurgulandı ve asıl farklılığın etnik değil sosyal köken olduğuna işaret edildi.

Kongrede Pazar günü yapılan seçimlerde önümüzdeki dönem DİDF Gençlik’in çalışmalarını koordine etmek üzere 13 kişilik yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

 

Sedat Kaya

 

KONGREDE ALINAN KARARLAR

 

–          „Kentinde Harekete geç“ kampanyası: Bu kampanyayla önümüzdeki dönem kentler düzeyinde gençlerin boş zamanlarını geçirebilecekleri alanlar, konut sorunu, sosyal kısıtlamalar ve ırkçılık konularında etkinlikler yapılacak. Her bölge örgütü kendisine uygun konularda planlama yapacak. Kampanya çerçevesinde somut hedeflerin konulması ve ona göre çalışmanın değerlendirilmesi öngörülüyor.

–          Uluslararası Kamp: Bu yıl Uluslararası Gençlik Kampı 2-10 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de yapılacak. Emek Gençliği tarafından organize edilen kampın Almanya’daki çalışmasını DİDF Gençlik  yürütecek. Kampta değişik çalışma grupları kurulacak.

–          Gençlik Festivali: 14 Haziran 2014’te Köln’de Gençlik Festivali düzenlenecek. Festival kampanyanın sloganı olan “Kentinde Harekete Geç” sloganıyla yapılacak.

–          DİDF Gençlik önümüzdeki dönem gençliğin çıkarlarını savunmada önemli yeri bulunan öğrenci, meslek eğitim ve üniversite öğrenci parlamentoları gibi kurumlarda etkili bir şekilde yer alacak. Yeni seçilen yönetim kurulu ayrıca önümüzdeki döneme genel olarak örgütün çalışmasını ve hedeflerini içeren bir program taslağı hazırlayacak.

Kampanyayla ilgili olarak sürekli www.didf-jugend.de sitesinden bilgi edinilebilir. ayrıca diğer bölgelerin yaptığı etkinlikleri de buradan takip edilebilir. (YH)

 

 

GÖRÜŞLER

Cemgil Öner (Üniversite Öğrencisi, Hamburg): İlk kez merkezi gençlik konferansına katılıyorum. Burada önümüzdeki iki yıl içinde yapacağımız çalışmalar açısından olumlu tecrübelerle ayrılıyorum. Bir çok şeyin yanı sıra, bazı kentlerin kendi çalışmasını daha ileriye taşımak için eleştirel yaklaşması hoşuma gitti. Çalışma grupları da iyiydi. Bence özellikle ırkçılık konusunda yeniden bir çalışma grubu kurma, bilinen bazı şeylerin tekrarlanmasından ziyade daha teorik bir yaklaşım olabilirdi.

Isa As (Mannheim): Konferansımıza bu yıl çok sayıda gencin katılmasına sevindim. Politik durum üzerine tartışma benim için ilginçti, bir çok genç aktif olarak katıldı. İkinci gün çalışmamızı değerlendirdik. Diğer bölgelerin neler yaptığını öğrenmek iyi oldu. Ben belediyelerde yapılan kısıtlamalar konusundaki çalışma grubuna katıldım. Diğer kentlerden gelenlerle tecrübelerimizi paylaştık, sonra bunları gösterdik. Önergeler bölümü çok uzun sürdü. Seçimlerde çok sayıda yeni yüzün aday olması beni şaşırttı. Yeni yönetime başarılar diliyorum.

 

Eren Güney Altıntaş (Üniversite Öğrencisi, Frankfurt): Frankfurt Meslek Yüksek Okulu’nda bilgisayar bölümünde okuyorum. Çalışmamıza teknik olanakların sağlanması ve medyada görünür olabilmemizle ilgileniyorum. Konferansımız medyanın çalışmamız açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Ev sahibi bölge örgütü olarak konferansımıza hazırlık bize bir çok pratik tecrübe kazandırdı.

Tuğba Bakırcı (Lise Öğrencisi, Köln): İlk kez DİDF Gençlik konferansına katılıyorum. Hava süperdi. İlginç konular aktif olarak tartışıldı ve her bölge kendi açısından tartışmalara katıldı. Belediyelerdeki kısıtlamalar konusundaki çalışma grubunda yer aldım. Bölgemde hayata geçireceğim yararlı bilgiler edindim. “Kentinde harekete geç” (Werd laut in deiner Stadt) kampanyası tanıtıldı. Çalışmanın yerel düzeye yapılmasına sevindim. Hepimiz gittiğimiz kentlerimizde olup bitenlere sessiz kalmayacağı. Yeni yönetime de başarılar diliyorum.

Close