Written by 15:23 ÇALIŞMA YAŞAMI

Dijitalleşme ile işsiz kalacaklarla ilgili araştırma

 

Federal Çalışma Dairesi’nin yaptırdığı bir araştırmanın sonucuna göre çoğu iş sadece kısmen makineler tarafından yapılabilir.

Federal Çalışma Dairesi iş yaşamının dijitalleşmesine bağlı olarak işlerini kaybedecekleri korkusunu taşıyanları sakinleştirmek için bir araştırma yaptırdı ve çoğu işin ancak kısmen makineler tarafından yapılabileceği sonucuna vardı. İş piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre sosyal sigortalı işçilerin yalnızca yüzde 0,4’ünün yeri  bilgisayar tekniğinin gelişimine bağlı olarak makinelerle doldurulabilir.  İşyeri kaybından en fazla endüstri sektöründe çalışanlar etkilenecek. Ensititünün araştırmasında endişe verici sonuçlar da var. Örneğin çalışanların yüzde 15’i teknik alandaki gelişim sonucu işinin yüzde 70’lik bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık yüzde 45’inin işinin yüzde 30-70’lik bölümü makinelerce üstlenebilir, mesleklerin yarısında ise tekniğin daha da gelişmesine bağlı olarak epeyce işyeri kaybı gündeme gelebilir.
Araştırmanın sorumluları Katharine Dengler ve Britta Matthes, otomatikleştirme sürecinin mali ve ahlaki nedenlerle tümüyle gerçekleşmesinin imkansız olduğu düşüncesindeler. Onlara göre sanayi alanında otomatikleşme yeni makinelerin satın alınması ve yeni üretim programlarının gerçekleştirilecek olması nedeniyle pahalıya mal olabilir. bakım işlerinde ise ahlaki nedenlerle otomatikleştirmeye karşı toplumsal bir karşı çıkış yaşanabilir. Örneğin yaşlıların ve çocukların insan yerine robotlar tarafından bakılmasına şimdilerde kimse sıcak bakmıyor.
Dengler ve Matthes, bazı rutin işlerin otomatikleştirilmesiyle yeni yaratıcılık ve beceri gerektiren işlerin ortaya çıkacağını düşünerek dijitalleştirmenin bir şans olduğunu savunuyorlar. Ancak ortaya ne gibi yeni işler çıkacağı ve bu işlerin gerçekten beceri ve yaratıcılık gerektirip gerektirmeyeceği bilinmiyor. Uzmanlar, dijitalleşme olanağının iyi değerlendirilmesi ve işyerlerini kaybedecek olanlara dijital tekniği öğretecek mesleki eğitim veya yeni bir meslek öğrenme olanağı verilmesi halinde zararın kara dönüştürülebileceği görüşündeler. Eleştiri getirenler ise, işyerleri yok edilenlerin dijital tekniği en iyi şekilde kullanır hale getirilmelerinin hem biyografileri hem de masrafa yol açacağı için imkansız olduğunu belirtiyorlar. Onlara göre makineleri kullanmak için gerekli eğitimi almış çok sayıda uzman iş piyasasında işsiz olarak bekliyor. (YH)

Close