Written by 14:43 HABERLER

Dost-Der kongre sürecini başlattı

Ali Çarman / Stuttgart

Türkiyeli işçilerin Almanya’ya gelişlerinin üzerinden yaklaşık 60 yıl geçti. İşçilerin gelişlerinden kısa bir süre sonra dernekleşmeler başladı. Bu dernekler tam anlamıyla işçi dernekleri durumundaydı. Daha sonraki yıllar başta politik yaklaşım ve birçok nedenden ötürü ayrı ayrı dernekler kuruldu.

Stuttgart Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin kuruluşu 1977’e kadar uzanıyor. İlk etapta faaliyet komitesi şeklinde süren çalışmalar Mayıs 1980’de kuruluş kongresi ile dernekleşti. 1980 yılında kurulan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyesi Dost-Der, gelinen yerde bir yanda 40. yılını kutlama hazırlıkları içinde, diğer yanda 27. genel kongre çalışmaları sürdürmekte.

Türkiyeli göçmen emekçilerin tarihinde küçümsenemez bir yeri olan DİDF de aynı şekilde 40. yılına girmiş bulunuyor.

40 yılın deney ve birikimi, işçiler arasında süreklilik kazanmış çalışmanın olumlulukları, Almanya’daki toplumsal hareket ile olan kopmaz bağlar ve işçi-genç-kadın üyeleriyle çalışmayı daha ilerden örgütlemeyi hedefleyen kongre süreci dernek faaliyetine apayrı bir canlılık ve coşku katacak.

8 Aralık Pazar günü Dost-Der lokalinde DİDF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi, kongreler süreci hakkında üyelere bilgi verdi. Ekşi, “Dünyadaki politik durum ve sorumluluklarımız” başlığı altında bir sunum yaptı. ‘‘Son iki yıllık yaşananlara dahi bakıldığında işçi ve emekçiler için mücadele olanaklarının arttığını görürüz. Dünyayı parsellemiş büyük devletlerin kendi aralarındaki rekabetleri açıktan bir silahlanma ve savaş savunuculuğuna varmış durumda. Senelerdir devam ede gelen neoliberal politikalar sonucu açlık ve yoksulluk had safhaya vardı. Bir avuç denecek zengin ile büyük çoğunluğun arasındaki uçurum büyüdü. Yanı sıra bir çok ülkede faşizan akımlar güç toplamakta. Ancak emekçiler cephesinde hepimizi sevindiren büyük ve tarihsel denebilinecek gelişmeler de var. Latin Amerika ülkelerinde, Ortadoğu ve Fransa’da gelişmeler mücadelenin ön habercisi. DİDF olarak kurulduğumuz günden bu yana işçi ve emekçilerin birliği ve mücadelesi için çaba sarf ettik. İşten atmaların yoğun olduğu bölgenizde mücadeleci sendikacılar ve sendikalar ile birlikte hareket etme önemli. Almanya’daki bütün derneklerimiz önümüzdeki süreçte daha fazla emekçinin evine misafir olma, daha fazla genç ve kadını ortak davamızın etrafında birleştirmeyi hedeflemekteler‘‘ dedi.

Dost-Der adına Binali Batmaz geride bırakılan süreçteki çalışmalar hakkında kısa rapor vererek olumlu ve olumsuzluklardan çıkardıkları sonuçları anlattı.

Dost-Der Başkanı Abidin Özcan ise düzenlilik kazanmış işçi ve sendika çalışmasındaki olumlu gelişmelere dikkat çekerek bölgemizdeki her işçi eyleminde DİDF olarak mutlak yer almaktayız. İşçi toplantılarımız genellikle almanca olmakta. Zira toplantılarımıza çok sayıda Alman, İtalyan, Etopyalı işçiler katılmakta.

Merkezi DİDF Gençlik ve Dost-Der yönetim üyesi Zeki Çapçı söz alarak derneğimizin eksik kalan yanlarında biri gençlik çalışması. Futbol turnuvaları vb. gibi etkinliklerimiz olsa da gençlik grubumuzu güçlendirme göreviyle karşı karşıyayız. Önümüzde Mart ayında yapılacak olan DİDF Gençlik konferansına grup olarak katılmamız için bütün üyeler yardım etmelidir.

Bosch Waiblingen işyeri işçi temsilciliği başkanı Gürhan Ağ söz alarak Dost-Der çalışmalarına, “Sendikal hareket karşısındaki olumlu tutumuna neden destek verdiğini ve DİDF in varlığı biz işçiler için büyük bir kazanımdır” dedi.

Daha sonra söz alan katılımcılar eleştiri ve görüşlerini belirterek önerilerde bulundular. Kültürel ve sanatsal çalışmaları çoğaltmak, kadın ve gençlik grubu kurmak konularında hemfikir olundu.

9 Şubat Bad Cannstatt Bürger Büro salonunda gerçekleştirilecek Dost-Der kongresine bütün üyeleri gezme, yeni üye kazanmaya çalışma, mücadeleci sendikacıları katma hedefiyle toplantı sona erdi.

Close