1910 yılında toplanan II. Sosyalist Enternasyonal’de Clara Zetkin’in inisiyatifiyle Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü kararı alındı. 1911 yılında Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre ve ABD’de kitlesel eylemlerle ilk kez kadınlar günü kutlandı. Milyonlarca kadın, daha yüksek ücret, daha iyi çalışma koşulları, çalışma süresinin kısaltılması, aktif ve pasif seçim hakkı için ve kötü konut ve yaşam koşullarına karşı eylemler yaptılar. Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü, kadınların hukuki, politik, ekonomik ve toplumsal eşitlik için verdikleri yorulmak bilmeyen mücadelenin sembolü oldu. Bu 100 yıl önce de böyleydi, şimdi de! 100. yıldönümünde kadın ve göçmen kadınların eşit haklara sahip olması talebi güncelliğini koruyor.
Geçmişten…
8 Mart 1957’de New York’lu tekstil işçisi kadınlar greve gitti. Günlük çalışma süresinin 16 saatten 10 saate indirilmesi ve ücretlerine zam yapılması için sokağa çıktılar. 8 Mart 1908’de 129 kadın işçi daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için diğer işçi kadınlarlarla birlikte New York’taki Cotton tekstil fabrikasında grev yaptılar.

Geleceğe…
70’li yılların başında kadın hareketi mücadele sonucu birçok hak elde etti. Kadın hakları savunucuları, kadının ekonomik bağımsızlığı ve kendisiyle ilgili kararlarda söz sahibi olması konusunda mücadele ettiler. Bu, zorlu bir yoldu. 30’lu yıllarda ev işlerini ihmal etmenin boşanma nedeni olduğunu, kadınların ancak eşlerinin onay vermesi ve imzalaması sonrası çalışabildiklerini hatırlayan var mı? Erkekler, eşlerinin iş sözleşmelerini iptal etme hakkına da sahiptiler. Bu Ortaçağ hukuk sistemi ancak 70’li yıllarda verilen mücadele ile yıkıldı…Kadın istihdamı artık vazgeçilmez ve çok doğal bir şey, ama kadına yönelik ayrımcılık değişik biçimlerde devam ediyor. Kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 23 oranında daha düşük gelir elde ediyorlar. Çalışma koşulları oldukça kötü: Mini işlerde ve haftalık çalışma süresinin 20 saatin altında olduğu işlerde istihdam edilenlerin çoğu kadın. Hartz Yasası’nın uygulamaya sokulmasıyla kadınlar arasında yoksullaşma alabildiğince arttı.

Koşulsuz ücret eşitliği
Kadın erkek eşitliğinde en önemli konulardan biri de kadının iş yaşamındaki yeri ve koşullarıdır. Örneğin çocuk bakımı hala tamamen kadınların işi olarak görülmekte, bu da kadının iş yaşamıyla ev işlerini birarada götürmesinin önünde engel olmaktadır. Hem çalışmak hem de çocuk ve aile sahibi olmak neredeyse sadece zenginler için mümkündür. Diğer taraftan kadınlar, özellikle de göçmen kadınlar düşük ücretli, mini ve kiralık işlerde çalışmaktadırlar. Yasal asgari ücret uygulamasına geçilmesi, eşit işe eşit ücret, mini işlerin kaldırılması ve Almanya dışında alınan meslek ve eğitim diplomalarının geçerli sayılması başta göçmen kadınlar olmak üzere kadınların öne çıkan sorunları olarak dikkat çekiyor.
1911 yılında sokağa çıkan kadınların merkezi talebi seçme hakkıydı. Politik kararlara katılma hakkı kadın ve erkeklerin toplumsal yaşama katılımlarının olmazsa olmasıdır.
AB üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenler yıllardan beri bu ülkede yaşamalarına, bu toplumun bir parçası olmalarına rağmen seçim hakkına sahip değillerdir. Eşitlik, politik kararların alınmasına katılımla olur. Bu nedenle göçmenlere aktif ve pasif seçim hakkı tanınmalıdır.

Göçmen kadınlar ve eşitlik

Göçmen Kadınlar Birliği, Türkiye kökenli kadınların biraraya gelmesiyle kuruldu. Çeşitli nedenlerle aileleri buraya göçen, burada doğan büyüyen, politik nedenlerle iltica eden veya evlenerek Almanya’ya gelen kadınlarız. Hepimizin ayrı bir göçmen biyografisi var. Bizi birleştiren, bu toplumun bir parçası olmamız ve eşit haklar için mücadele etmek gerektiğinin farkında olmamızdır.
Değişik sendikalarla (IG Metall, Ver.di, IG Bau, NGG) birlikte kampanyalar sürdürerek asgari ücret, kadın istihdamı, temizlik sektöründe çalışan kadınların çalışma koşulları gibi alanlarda ortak faaliyetler sürdürmekteyiz.
Göçmen kadınların uyumu, bize göre emekçi kadınların talep ve mücadelesinden; etnik, dini kökene göre insaların kutuplaştırılmasına karşı çıkmaktan ayrı düşünülemez.
8 Mart’ın 100. yılında giriyoruz. Ve kadınlar olarak hayatın her alanında eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz. Bu, kadınlar özellikle de göçmen kadınlar büyük önem taşıyor.
Yaşanılacak bir dünya için mücadele eden insanların tarihi aynı zamanda kadınların da tarihidir. Kadınların yaşamın her alanındaki eşitlik ve adillik taleplerine 8 Mart kadar sembol olan başka bir gün yoktur. Savaşlardan kurtulmayan, milyonlarca kişinin açlık içinde yaşadığı, kadınlara yönelik ayrımcılığın varlığını sürdürdüğü koşullarda ortak talepler için bir araya gelip ortak mücadele etmek her zamankinden daha da büyük bir anlam taşıyor.

8 MART ETKİNLİKLERİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Almanya’nın birçok kentinde yapılacak etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinliklerden bazıları şunlar:

5 Mart 2011, STUTTGART
„Yaşasın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü“
Program: Sevgi Aslanboğa (GKB), Sevim Dağdelen ( MdB Die Linke)
Mannheim DİDF Müzik Grubu, Film/Dia gösterimi, Şiir dinletisi
Yer: Altes Feuerwehrhaus, Möhringerstr.56, Stuttgart, Saat: 18:00

5 Mart 2011, GEİSLİNGEN
„100. Yılında 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü“
Program: Tiyatro
Gruppe Nudem/Yeni Zaman
Yer: Saat: 17.00

6 Mart 2011, HAMBURG
„İş eğitim gelecek- 100. yılında kadınlar hiçbirinden vazgeçmeyecek!“
Konuşmacılar: Kersten Artus (MdHB), Sidar Demirdöğen (GKB), Şehriban Karakış-Yıldız (GKB-Hamburg),
Kültür programı: Aline Barthelemy, Erol Arslan, Anatoli Chatzinikolaou, Didem&Azey
Yer: Heinrich Wollgast Schule, Greifswalder Strasse 40, 20099 Hamburg, Saat: 14:00
6 Mart 2011, ULM
„100 Jahre Int. Frauentag – 50 Jahre Migration und Frauen“
Konuşmacılar: Sevgi Aslanboğa (GKB), Christine Grunert (Ulm Belediyesi, Entegrasyon Danışmanı), Ayşe Bozgülücü (Otobüs Şoförü), Nuran Çok (Üniv. Öğrencisi)
Yer: Club Orange, (VH Ulm), Kornhausplatz 5, Ulm, Saat: 15:00

6 Mart, BOCHUM
„100. Yılında 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü“
Konuşmacılar: Özlem Alev Demirel (MdL NRW-Die Linke), Helga Büttingheimer (ver.di), Sevim Kaplan (GKB)
Kültür programı: Yasemen-Gülistan-Deniz, Enternasyonal Kültür Merkezi Korosu, Folklor, Film/Diax
Yer: Bahnhof Kulturzentrum, Wallbaumweg 108, 44892 Bochum Langendreer, Saat 14:00

8 Mart, BIELEFELD
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü
8 Mart Yürüyüş: Les Benitas kadın bando grubu eşliğinde
Saat 17.00, Kronenplatz
Akşam programı:
Kadınlar çözüm, sorun değil
Dr. Barbara Stiegler
(Friedrich-Ebert-Stiftung)
Düzenleyen DGB, Göçmen Kadınlar Birliği

12 Mart 2011, MANNHEİM
„İş eğitim gelecek- 100. yılında kadınlar hiçbirinden vazgeçmeyecek!“
Konuşmacılar: Sidar Demirdöğen (GKB), Barbara Caroli-Buch (verdi),
Kültür programı: Flamenco, değişik müzik grupları
Yer: Jugend Kulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, 68167 Mannheim, Saat: 19:00

12 Mart 2011, KREFELD
„100. Yılında 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü“
Program: Konuşma, DİDF Çınar Korosu, Skeç, Ozan Derviş, DJ Müzik, Halk Dansları
Yer: Fabrik Heeder, Virchowstr.130, Krefeld, Saat: 17:30

12 Mart 2011, DORTMUND
8 Mart: 1911 – 2011
Panel: „Kadın hareketinin tarihi ve geleceği“ Konuşmacılar: Pelin Şener (GKB), Sema Tirhis (BR), Ute  Cüceoğlu
Kültür Programı: Yasemen-Gülistan-Deniz
Yer: Auslandsgesellschaft, Steiner Str. 48, Dortmund, Saat: 18:00

13 Mart 2011, KÖLN
„Emekçi Kadınlar Günü Şenliği“
Program: Grup Raslantı, Yasemen-Gülistan-Xezal-Filiz-Gülbahar, AABF Kadın Korosu ve Konuşmalar
Yer: Büze, Venleor Str. 429, 50825 Köln, Saat: 14:00

13 Mart, MÜNIH
100 yıldır kadın hakları
13 Mart 2011, saat 17.00
Program:
Uluslararası koro ve halk dansları, şiirler, okumalar.
İnternatioales Jugendzentrum
Haidhausen Münih

13 Mart, NÜRNBERG
„Mücadelemiz 8 Mart’ın 100. yılında da sürüyor“
Panel: „Kadın hareketinin dünü ve bugünü“: Konuşmacılar: Sidar Demirdöğen (GKB), Petra Fichtner (Ver.di)
Kültür Programı: Munuce, Hazal, Simge, Nürnberg Dostluk ve Dayanışma Derneği Folklor Ekibi
Yer: Villa Leon, Philipp-Körber-Weg 1, 90439 Nürnberg, Saat: 13:00 (Panel), 15:00 (Kültür programı)