Written by 14:38 Allgemein

Emekçiler geleceklerine sahip çıkıyorlar

Ocak ayı ortasından bu yana DİDF üyesi dernekler kongre süreci içindeler. Nürnberg, Hamburg, Bochum, Berlin, Stuttgart, Ulm, Geislingen, Duisburg ve Köln dernekleri kongrelerini başarıyla gerçekleştirdiler.
Geleceğini işçi ve emekçilerin geleceğine bağlamış her örgütün kongre süreci gözle görülür bir canlılığı, koşturmayı ve örgütlenmesini güçlendirmesini beraberinde getirir. Nitekim gerek kongreler öncesi gerekse kongrelerden edindiğimiz bilgiler de bu yönde. Ayrıca her şeyden önemlisi bu kez gençlik örgütümüz coşku ve heyecanla genel konferansını gerçekleştirerek DİDF Kongresini şimdiden selamlamış bulunuyor.
Kriz söylemlerinin henüz dilden düşmediği geride bıraktığımız yıl sömürücü egemen sınıflar kârlarına kâr kattılar. Almanya’da zengin ile yoksul arasındaki uçurum iyice belirginleşmiş durumda. Örneğin Mercedes tarihi denebilinecek bir kâr elde ettiğini saklamıyor. En ağır en zor işlerde düşük ücretlerle birçok haktan mahrum çalıştırılan kiralık işçiler had safhada. Böyle olmasına rağmen son on yılda ücretler adeta dondurulmuş durumda. Fedakarlık yapan hep işçi ve emekçiler oldu. Bu koşullarda bir TIS dönemi daha geldi kapıya dayandı.
Emekçilerin birliğini ve mücadelesini tahrip eden ırkçılık konusu, dokuz göçmenin faşistlerce katledildiğinin ortaya çıkmasıyla bir kez daha her yerde NPD vb. faşist örgütler tartışılır durumda.
İşte kongrelerimizin gündemi iki yıllık çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra asıl olarak bu gündemler üzerinde yoğunlaştı. Muhasebeler ve tartışmalar, yapılanlar üzerinde değil yapılamayanlar üzerinde oldu.
Nürnberg DİDF derneğinde “bir dahaki kongreye her üye bir üye kazanmalı” önerisi alkışlar eşliğinde karara bağlandı. Hamburg, Berlin, Bochum ve Köln’de Alman konukların sosyal hareketin güçlenmesinde DİDF derneklerinin çalışmalarından övgüyle söz etmeleri ortak yaşamın ipuçlarını verdi.
Kongre gününe kadar yeni yönetime kimin girip girmeyeceği konuşulmadığı halde, an geldiğinde birbirleriyle yarışırcasına aday olanlar, özlemini duyduğumuz sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler ile Ulm derneğimizin kongresi bizleri sevindirdi.
Geislingen, güneyde küçük bir şehir. Ve burada DİDF derneğinin çalışmaları dikkat çekicidir. İşçi sorunlarının ağırlıkla konuşulduğu kongrede bir üyenin, “ya bu sendikanın kongresi mi” diye yaptığı espri, herkesi güldürdü ama bir gerçeğinde altını çizdi.
İnsanın insanı sömürmesi üzerinden işleyen kapitalizm insanları bencilliğin girdabına alarak ilişkilerde yıpranmaya, düşmanlaştırmaya götürmekte: Her alanda gemisini kurtaran kaptan, bunun içinde her yoldan yürümek mubah, yanı başındakine çelme takmayı beraberinde getirmekte…  Kapitalist toplumun bilinen hastalıkları ve bunlardan nasıl arınacağız tartışmaları ile birlikte harekete daha ilerden katılma kongrelerde dile getirilen bir başka sorundu. Hareketle bağları oldukça zayıf olan kimi arkadaşların çeşitli konulardaki değişmez yargıları dikkate dahi alınmadı.
Büyük bir sebatla hareketten kopmamış en eski üyelerden en yeni en genç üyelere kadar bir bütün olarak DİDF mensupları bildiriler dağıtıyor, gazeteler satıyor ve emekçilerle iç içe sorunlarını tartışıyor. Emekçiler, kendileri ve çocuklarının geleceği için örgütlenmelerine tüm olanaklarını seferber etmişler. Simdi kongresini yapmamış derneklerimiz, Frankfurt, Mannheim bölgelerinde yarışma devam ediyor.
Doğru zaman, aynı zamanda işlerin alabildiğine artarak zorlaştığı dönemlerdir. Hayatın içinden hayattan ve emek hareketinden öğrenerek yoluna devam eden DİDF ve üyeleri bunun bilincinde yeni dönemin görevlerine hazırlanıyorlar.

 

Ali Çarman

DİDF Yönetim Kurulu üyesi

Close