Written by 15:30 HABERLER

Essen’de „Erdal Eren Gençlik konferansı“ yapıldı

Essen DİDF Gençlik, 13 Aralık Cuma günü DGB binasında düzenlediği etkinlikle, hem 13  Aralık 1980 tarihinde askeri faşist diktatörlük tarafından asılan Erdal Eren’i andı, hem de kendi konferansını düzenledi. Erdal’ın katledilişi, mücadelesi ve gençliğe bıraktığı devrimci mirasın anlatıldığı açılış konuşmasının ardından yapılan saygı duruşuyla başlayan konferansa Sdaj adına Jan Meier, solid NRW Başkanı Daniel Kerekes de katılarak birer konuşma yaptılar. Her iki konuşmacı da Erdal Eren’in direniş ve mücadelesine dikkat çektiler.

Gençlik sorunlarını tartıştı
Essen DİDF Gençlik, bir aydır sürdürdükleri yoğun hazırlıklar kapsamında, gençliğin ülke düzeyinde ve Essen’deki sorunlarını dikkate alarak çeşitli komisyonlar oluşturdu. Essen EKM Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmayı sürdüren Gençlik Komisyonu, “Gençlik ve İşsizlik”, “Gençlik ve Eğitim”, “Gençlik ve Irkçılık”, “Gençlik ve Göç” başlıklı çalışma grupları kurdu. Çalışma grupları yaptıkları kolektif araştırmalarla, ulaştıkları sonuçları rapor haline getirerek konferansa sundular. Böylece hem birlikte araştırıp öğrenirken, hem de kolektif olarak konferansı örgütlediler.

Gençlik Komisyonu çalışmalarını değerlendirdi
Göç, eğitim, işsizlik ve ırkçılıkla ilgili hazırlanan raporların konferansa sunulmasından sonra, bir çok genç düşüncelerini açıklayarak tartışmalara katıldı.  Ardından, Gençlik Komisyonu, faaliyet raporunu okuyarak, tartışmaya açtı. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir sürede, 13’ü NPD karşıtı eylem olmak üzere onlarca kitlesel eyleme katıldıklarını, Gezi ve Rojava eylemleri gibi bazı eylemlerin bizzat örgütlendiğini, Alman emekçilerde birlikte 1 Mayıs, Umfairteilen eylemleri başta olmak üzere onlarca eylemin gerçekleştiği raporda yer aldı.

Geride bıraktığımız dönemde yapılan çalışmaların değerlendirildiği konferansta, daha geniş gençlik kesimlerine ulaşmak için neler yapılabileceği üzerinde de duruldu.

Yeni komisyonun seçilmesinin ardından, Deniz-Yasemin ikilisinin sunduğu dinletinin ardından konferans sona erdi.

Başarılı geçen konferansa çoğu ilk kez katılan genç olmak üzere yaklaşık 70 genç katıldı.

Close