Written by 10:43 KADIN

Evli çiftler için adil vergi dağılımı

Federal hükümet gelir vergisi yükünü eşler arasında adil dağıtmak için bir vergi düzenlemesi planlıyor. Bu sayede vergi sistemi kadın ve erkekler için daha eşitlikçi hale getirilecek. Buna göre iki vergi diliminde, 3 ve 5’te değişiklik yapılması planlanıyor.

Bunun nedeni, gelir vergisi yükünün evli çiftler arasında daha adil bir şekilde dağıtılmak istenmesi.

Yeni sistemle, evli çiftler için bölünme prosedürünün vergi azaltıcı etkisi, aylık ücret vergisi kesintisinde dikkate alınacak. Bu da 5. sınıftaki daha yüksek vergilendirmenin önüne geçecek ve vergi yükünün dağılımını evlilikte ortaklaşa alınan ücretler temelinde daha adil hale getirecek. Bu da kadınlar için daha fazla ekonomik eşitlik ve sosyal güvence sağlayacak. Şimdiye kadar evli çiftler ve kayıtlı medeni birliktelikler gelir vergisi için üç vergi sınıfı kombinasyonu arasında seçim yapabiliyordu.

SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan trafik lambası koalisyonu bu üç seçenekten birini kaldırmak istiyor: Gelir vergisi sınıfları 3 ve 5’in kombinasyonu gelecekte var olmayacak. O zaman geriye sadece 4 ve 4 numaralı vergi sınıflarının standart karışımı ve 4 numaralı vergi sınıfı ile 4 numaralı faktörlü vergi sınıfının kombinasyonu kalacak.

Evli çiftler ve müştereken vergi mükellefi olan hayat arkadaşları 3/5 ücret vergi sınıfı kombinasyonunu tercih ederlerse, maaşları büyük ölçüde farklılaşsa bile çift olarak aylık net hane gelirlerini artırmış olacaklar. Bu aynı zamanda 5. vergi sınıfındaki düşük gelirlinin kendi başına yüksek bir ücret vergisi yüküne sahip olduğu anlamına gelmekte. Federal hükümetin 3/5 vergi kombinasyonunu azaltmak ve kaldırmak istediği de tam olarak bu gelirdir. Bunun yerine, 4/4 kombinasyonunun sözde faktör yöntemi güçlendirilecektir. Bu düzenleme ile federal hükümet daha fazla kadının kazançlı bir işte çalışmasını ya da çalışma saatlerini arttırmasını umuyor.

Close