Written by 12:52 HABERLER

Frankfurt DİDF Gençliği konferansını yaptı

Frankfurtdidfgenclik

Frankfurt’ta gençler “Daha iyi bir gelecek; iş ve eğitim” şiarıyla düzenledikleri konferansta, bir yıllık faaliyetlerini değerlendirdiler.

DİDF Frankfurt Gençlik Konferansı’nda, Erdal Eren’in anısına yapılan saygı duruşunun ardından DİDF gençliğin katıldığı eylem ve protesto gösterilerinden kesitler sunuldu.

Konferansın politik içeriğini, eğitim sisteminin durumu ve gençliğin ileri sürdüğü talepler oluşturdu.

Konuşmalarda, eğitim sistemi, sınıfsal kökenlerine bağlı olarak çocukların ve gençlerin elenmesine yol açtığı dile getirilerek eleştirildi. Henüz anaokulu eğitiminden başlayarak göçmen kökenli çocukların sistemde dezavantajlı durumda oldukları ifade edildi. Temel eğitimin önemine dikkat çekilerek Almanca dil sorunu olan çocukların daha fazla teşvike ve desteğe ihtiyacı olduğu vurgulandı. Yer darlığından dolayı birçok çocuğun anaokuluna çok geç başladığı, okula başladıklarında ise aradaki mesafeyi kapatmalarının zorlaştığı ifade edildi. Gençler eğitim sistemindeki sorunlarını dile getirirken, öğretmenlerin önyargılı tutumlarına ya da ailelerin dil ya da bilgi eksikliğinden dolayı yeterince çocuklarına destek olamadıklarına dikkat çektiler. Eğitimdeki özeleştirmelerden ve eğitimdeki temel yapısal sorunlardan dolayı, göçmen kökenli işçi ailelerden gelen çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamamaları en çok üzerinde durulan nokta oldu.

Konferansta meslek eğitimindeki sorunları ele alarak değerlendiren bir çırak ise konuşmasında, yaptığı meslek eğitiminde pratik iş bilgisi verilirken, temel derslerinin boş geçtiğini söyledi.

Gençler birlikte dillendirdikleri taleplerinde, meslek eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini, herkese çıraklık yerinin sağlanmasını ve yüksek öğrenimin tekellerin hizmetine verilmemesini vurgulayarak herkese eğitim hakkı ve fırsat eşitliği talebi için mücadele edeceklerini vurguladılar.

Yapılan değerlendirmelerin ardında yeni Gençlik Komitesi’nin seçilmesiyle konferans sona erdi.

Konferansta gençlik kampı ve Gezi Parkı’yla direniş eylemlerinden filimler gösterildi.

 

Close