Written by 14:27 uncategorized

GEW yeni hedeflerini belirledi

Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, 27. Genel Kurulu’nda önümüzdeki döneme ilişkin ağırlık konularını belirledi. Tek okul sistemi, okul öncesi kreşlerin yaygınlaşması ve sözleşmeli eğitimciler için toplu sözleşme.

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, 12-16 Haziran günleri arasında Düsseldorf’ta 27. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun bir bölümünün yenilendiği Genel Kurul’da yapılan seçimlerde Marlis Tepe oyların yüzde 52,4’üyle GEW’in başkanlığına seçildi. Başkanlık için aday olan Norbert Hocke oyların yüzde 42,4’ünü alabildi.

 

21. YÜZYILA YARAŞIR BİR SİSTEM

Başkan olarak seçilmesinin ardından delegelere yönelik konuşan Tepe, sendikanın eğitim sistemini bir bütün olarak 21. Yüzyıla yaraşır bir konuma getirmek için mücadele edeceğini söyledi.

GEW olarak özellikle ayrımcı okul sistemine karşı mücadele edeceklerini söyleyen Tepe, “Eğitim, sosyal ve aile politikaları nedeniyle ayrımcı okul sisteminin yerine ortak ve tek okul sistemine geçilmeli” dedi. Bugünkü sistemin ayrımcı olduğu söyleyen Tepe, “Biz öyle bir eğitim sistemi istiyoruz ki bütün çocuklar, gençler ve yetişkinler kendilerini burada yeniden bulabilsinler ve bireysel yeteneklerine göre teşvik edilebilsinler” dedi.

Eğitim bir insan hakkı olduğunu söyleyen Tepe, “İyi bir eğitim için eğitimcilerin de daha fazla zamana ihtiyaçları var” dedi.

 

KÖLELİK DÖNEMİ BİTTİ!

Eğitim sistemindeki adaletsizlikler arasında sözleşmeli personele ödenen ücretlerin de bulunduğunu söyleyen Tepe, “GEW olarak bu demokrasi öncesi yöntemleri aşmak ve eğitimcilerin ağalık sistemini hatırlatan tarzda işverenin diktası altında ezilmelerine karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Kamuda çalışan bütün diğer meslek grupları gibi sözleşmeli eğitimcilerin de sözleşme hakları olduğunu söyleyen Tepe, “Sendika ve işveren arasında müzakere edilen bu sözleşmeyle ücretlerin ve çalışma koşullarının belirlenmesi gerekir. Bütün politikacılara buradan sesleniyorum; TİS’lerin özerkliği üzerine yaptığınız konuşmaları hayata geçirin, altını doldurun. 200 binden fazla öğretmen yıllardır toplu sözleşmesiz çalışmakta. Eyalet hükümetleri hala 21. Yüzyıla gelmemekte direniyorlar. Buna artık son verilmeli” dedi.

 

KREŞ HAKKI YÜRÜRLÜGE GİRMELİ

Konuşmasında Ağustos ayından itibaren kreş hakkıyla ilgili yasanın yürürlüğe gireceğini hatırlatan Tepe, “Üç yaşından küçük çocukların kreş hakkının Ağustos ayından itibaren hiçbir değişiklik yapılmadan, hiç ödün verilmeden yasada olduğu gibi uygulanmasını bekliyoruz ve bunu talep ediyoruz” dedi.

Okul öncesi eğitimin bir ömür boyu önemli olduğunu belirten Tepe, “Yasanın uygulamaya konulmasında eğitim, yetiştirme ve bakımın kalitesi yükseltilerek iyileştirilmeli” dedi.

Yerel yönetimlerin kreşlerin kalitesini düşürmek için çalışmalar sürdürdüğünü söyleyen Tepe, “Planlara bakıldığında bu alanda meslek sahibi olmayanları çalıştırmaktan, daha az personelle daha fazla iş yapmaya kadar birçok ödün verilmesi öngörülüyor. Bu yanlış bir yoldur” dedi.

Genç insanların giderek eğitim alanındaki mesleklere soğuk yaklaştığı gerçeğinin görülmesini de isteyen Tepe, “Toplumsal beklentilere ve bunun karşısında mesleki olanaklara veya ücretlere bakıldığında, gençlerin giderek bu mesleğe neden soğuk yaklaştıkları anlaşılır bir şeydir. Bu nedenle eğitim alanındaki mesleklerin tekrar çekici hale gelmesi için önemli adımlar atılmalıdır. Fakat bugün planlananlara bakıldığında, bu yönde adım atılmaması yönünde bir ısrar olduğunu görmekteyiz” dedi.

 

EĞİTİME 40 MİLYAR EK BÜTÇE!

Almanya’nın bir bütün olarak bir ‘eğitim atılımına’ ihtiyacı olduğunu ifade eden Tepe, “Böyle bir eğitim atılımının ciddi bir finansmana ihtiyacı olduğu ortada. Bu nedenle zenginlere uygulanan vergilerin artırılmasını ve buradan elde edilecek ek gelirin bir bölümünün eğitim alanına aktarılmasının talep ediyoruz” dedi.

En önemli reformların uygulanması ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yıllık 40 milyar Euro’ya ihtiyaç olduğunu söyleyen Tepe, “Alman eğitim sistemindeki yapısal kaynak eksikliği bir skandaldır” dedi.

“Bu yapısal sorunu gelirleri artırarak çözebiliriz” diye konuşan Tepe, “GEW olarak bir vergi konsepti hazırladık. Eğer bu uygulamaya alınırsa devlet kasalarına yılda 75 milyar Euro ek gelir sağlanabilir. Vergi konseptimiz düşük gelirli vatandaşların bütçesini korurken yüksek gelirli vatandaşların daha fazla katkı sunmasını ve toplumsal ve sosyal görevlerini yerine getirmeleri sağlıyor” dedi.

 

Close