Written by 15:21 uncategorized

Hamburg GKB kongresini yaptı: ‚Geleceğimiz ve eşitliğimiz için elele verelim‘

Meral Kılınç

‚İyi bir yaşam için güvenceli iş ve eşit haklar‘ diyerek bir araya gelen Türkiyeli kadınların oluşturduğu Hamburg Göçmen Kadınlar Birliği, olağan kongresi yaptı.

2005 yılında değişik etnik köken ve inançlardan Türkiyeli kadınların oluşturduğu Hamburg Göçmen Kadınlar Birliği, olağan kongresini Max-Brauer-Allee’deki Elternschule’de gerçekleştirdi.

Kadın olmaktan kaynaklanan sorunların yanı sıra ayrımcı yasalar ve uygulamaların, göçmenlikten kaynaklanan sorunların tartışıldığı kongrede yaklaşık 30 kadın biraraya geldi. Kongrede söz alan Göçmen Kadınlar Birliği Genel Yönetim Kurulu üyesi Mehtap Çallı Özer hedef ve amaçlarını şöyle dile getirdi: “Başta dil problemi nedeniyle toplumsal yaşamda kendini ifade etmekte zorlanan, kalifiye olmadığı, meslek ve iş programlarına tabi tutulmadığı için ucuz işgücü olarak kullanılan göçmen kadınların sorunları, geleneksel aile, toplum yapısı ve alışkanlıkları nedeniyle daha da zorlaşıyor. Türkiye’li göçmen kadınların, yaşamın tüm alanlarına katılmalarını teşvik etmek, sorunlar karşısında yalnız olmadıklarını göstermek ve talepleri için yerli ve diğer uluslardan kadınlarla biraraya gelmelerini sağlamak öncelikli amacımız. Çalışmalarımız, okul-meslek eğitimi, çalışma yaşamı, sosyal-kültürel alanlar ve politik-hukuksal alanları kapsıyor“dedi.

Daha sonra sözalan Yeter Özbolat, „Göçmen Kadınlar Birliği’ine üye 23 kadın grubundan biriyiz ve çalışmalarımız gönüllülük temelinde hayat buluyor.“ diyerek, iki yıllık çalışmalarını değerlendirdi ve “Geleceğimiz ve eşitliğimiz için elele verelim“ çağrısında bulundu. Birçok kadının söz alarak tartışmalara katıldığı kongrede kadınlar, önümüzdeki dönem çalışmalarını daha örgütlü ve düzenli sürdürmek üzere bazı kararlar aldılar ve yeni yönetim kurulunu seçtiler.  Kongrede seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Gülbahar Yeşilyurt, Sennur Taner, Meral Kılınç, Güllü Yıldız, Yeter Özbolat, Seda Ilaslan, Sevinç Usta, Meryem Ipek ve Gönül Can. Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda altı aylık programını çıkararak üyelerine ve kamoyuna duyuracak. Kongre, Ali Temiz’in müzik dinletisiyle son buldu.

Close