Written by 13:54 uncategorized

Hartz IV üzerine ikiyüzlü tartışmalar!

Federal hükümet ve muhalefet partileri arasında Hartz IV ödeneğinin düzeyi üzerine devam eden görüşmelerden sonuç alınamadı. Müzakere masasını terk eden hükümet temsilcileri, SPD ve Yeşiller partilerini görüşmeleri çıkmaza sokmakla suçladı.

SPD ve Yeşiller partilerinin temsilcileri ise, hükümetin görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması için her türlü engeli çıkardıklarını söylediler. SPD Temsilcisi Manuela Schwesig, Başbakan Merkel’in görüşmeleri bizzat sabote ettiğini de ileri sürdü.

MAHKEMELERİ DİKKATE ALMIYORLAR!

Hartz IV ödeneğinin insanca bir yaşam için yetersiz olduğu federal düzeydeki mahkemeler tarafından iki kez belirlenmesine karşın, hükümet ve muhalefet partileri, bu konuda ciddi bir adım atmamak için direniyorlar.

27 Ocak 2009’da Federal Sosyal Mahkeme’de (BSG) görülen bir davada, 14 yaşından küçükler için ödenen paranın çocukların gelişimi ve sosyal-kültürel yaşama katılımları açısından yeterli olmadığını tespit ettiği gibi bu yardımın Anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermişti.

Davayı Federal Anayasa Mahkemesi’ne (BVG) devreden BSG, Hartz IV Yasası’nda öngörülen ödemelerin genel olarak gözden geçirilmesini talep etmişti. BVG ise 9 Şubat 2010’da Hartz IV ödemelerinin genel olarak Anayasaya aykırı olduğu yönünde karar almış ve hükümetin 31 Aralık 2010’a kadar yeni bir düzenleme yapması gerektiğini kaydetmişti.

İlk karardan bugüne kadar iki yıldan fazla bir süre geçmesine karşın hükümet, bu yönde ciddi bir adım atmak bir yana Hartz IV yardımı ile geçinmek zorunda olanları “asalaklar” olarak damgalamaya ve bu kesime karşı aşağılık bir kampanya sürdürmeyi yeğledi.

5-11 EURO ve ‘EĞİTİM ÇEKİ’ TARTIŞMALARI

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda Hartz IV miktarını kısa bir zaman içinde  yeniden belirlemek için her türlü olanağa sahip olan hükümet, sorumluluğunu yerine getirmek yerine aylar süren “ihtiyaç tespiti” yapmayı yeğledi.

Hükümet araştırmalarında bir taraftan gençlere ve çocuklara gerektiğinden fazla (!) yardım ödendiği tespit edilirken diğer taraftan da ailelerin devletten aldıkları parayı çocukları için harcamak yerine bunu içki ve sigaraya harcadıkları ileri sürüldü!

Bu araştırmalardan hareketle yeni düzenlemede içki, sigara gibi kişisel harcamalar için öngörülen kalemi Hartz IV kapsamından çıkartan hükümet, çocuklar için ise yıllık 120 Euro değerinde bir “Eğitim Çeki” vermeyi planlandığını açıkladı.

Diğer yanda ise hükümet, yetişkinler için ödenen Hartz IV yardımının 5 Euro yükseltilmesinin yeterli olacağını ilan etmişti. Hükümete göre şimdiye kadar 359 Euro alan “yetişkinlerin sosyokültürel ihtiyaçları için” sadece 5 Euro eksikti!

Hartz IV Yasası’nı 2005 yılında CDU/CSU ve FDP’nin oylarıyla yürürlüğe koyan dönemin SPD ve Yeşiller Hükümeti ise, hükümetin sunduğu taslağın yetersiz olduğunu, ödeneğin 11 Euro artmasını ve “Eğitim Çeki”nden faydalanacak kesimin genişletilmesini talep ediyor. Hükümetle masaya oturan SPD ve Yeşiller ayrıca kiralık işçilere özgü yasanın çıkartılmasını ve kadrolu işçilerle aynı ücretin ödenmesini talepleri arasına almışlardı.

Sözde muhalefet partileri SPD ve Yeşiller’in ileri sürdükleri taleplere bakıldığında bu partilerin de hükümet partilerinden kalır yanları olmadığı görülüyor. Nitekim bir taraftan 11 Euro artış talep eden SPD ve Yeşiller müzakerelerde Hartz IV ödeneği kapsamındaki yol parası ödemesiyle ilgili maddeyi değiştirmeyi önerdi. SPD’nin önerisine göre şimdiye kadar 359 Euro kapsamında yapılan ödeme bundan böyle talep üzerine yapılacak. Bu ise pratik olarak Hartz IV yardımının da eyalete göre 15 – 16 Euro arası düşürülmesi anlamına geliyor.

Hatırlanacağı gibi bu yılın başından itibaren yürürlüğe giren “Tasarruf Paketi” kapsamında İşsizlik Parası I’den İşsizlik Parası II’ye (Hartz IV) geçişte verilen “geçiş parası” kaldırılmış, Hartz IV alanlara Ebeveyn Parası verilmemesi kararlaştırılmıştı. Yine Hartz IV yardımı alanlar için devlet tarafından emeklilik kasasına ödenen primler ve kira yardımı alanlara ödenen yakıt parası da kaldırıldı.

İşçi ve emekçilerin bütün bunları unuttuğunu varsayarak “Hartz IV’ü 5 Euro mu  yoksa 11 Euro mu artıralım” tartışmalarını gündeme getiren hükümet ve sözde muhalefet partileri, böylece emekçilerin gözünü boyamaya çalışıyorlar. Yoksulların sosyal-kültürel yaşama katılamamaları ve yoksul çocukların başta eğitim olmak üzere bütün bir yaşamlarını takip eden “şans eşitsizliği” üzerine akıtılan gözyaşlarıysa aslında timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir!

Sosyal haklar için mücadele eden çeşitli inisiyatif, örgüt ve sendikacılar da, “5 mi 11 Euro mu” tartışması yerine insanca yaşamı güvenceye almak üzere, Hartz yasalarının geri alınması, yasal asgari ücret, eşit işe eşit ücret ve haftalık çalışma sürelerinin 30 saate düşürülme gibi taleplere dikkat çekiyorlar.

BANKALAR İSTEDİĞİNDE HEMEN OLUYOR!

Federal Sosyal Mahkeme kararının üzerinden iki yıl, Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden bir yıl geçmesine karşın Hartz IV ödeneğinin yükseltilmesi en iyi ihtimalle Nisan ayında gündeme gelecek. Nitekim partiler dikkatlerini içinde bulunduğumuz ve önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlere yoğunlaştırıyorlar. Seçimler sonuçlanıncaya kadar da Hartz IV yardımı yükseltilmeyeceği gibi işsizler üzerinden politikalar yapılmaya devam edilecek.

Hartz IV Yasası çıktığından bu yana miktarın yetersiz olduğu bilinmesine ve birçok kez bilimsel raporlarla belgelenmesine karşın kılını kıpırdatmayan devlet, sermayenin talepleri söz konusu olduğunda ise birkaç gün içinde sorunu çözmek üzere harekete geçmişti.

Eylül 2008’de ABD yatırım bankası Lehman Brothers’in iflas bildirmesinden sonra krizin ABD ile sınırlı kalmayacağının farkına varan dönemin CDU/CSU ve SPD hükümeti hemen adım atmış ve Ekim 2008 tarihinde Almanya’nın bütün büyük bankerleriyle masaya oturarak, mali sermayenin talepleri doğrultusunda toplam 500 milyar Euro hacminde bir “kurtarma paketi” hazırlayıp bankaların emrine sunmuştu. Bugüne kadar bankalara 240 milyar Euro dolayında para verildi.

Close