Written by 18:25 Allgemein

Her 4 göçmenden biri yoksul

Federal İstatistik Dairesi tarafından verilen bilgiye göre 2010 yılında, Almanya’daki göçmenlerin yüzde 26.2’si yoksulluk içinde yaşıyor. Bu oran Almanlar arasında yüzde 11.7 olarak saptandı.

25-65 yaşları arasındaki göçmenler arasında işsizlik oranı yüzde 11.5 iken, bu oran Almanlar arasında yüzde 5.8. Göçmenlerin yüzde 11.3’ü düşük ücretli işlerde çalışırlarken, bu oran Almanlar arasında ise yüzde 6.8. Benzer bir durum yoksulluk için de geçerli.

İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2010 yılı içerisinde Almanya’daki göçmen kökenlilerin sayısı çok az artarak 15.7 milyona çıktı. İstatistik dairesinin hazırladığı yıllık rapora göre, ülke nüfusunun yüzde 19.3’ü göçmen kökenli. Göçmen kökenlilerin 8.6 milyonu Alman vatandaşı, 7.1 milyonu ise “yabancı” statüsünde.

İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin üçte biri Almanya doğumlu, üçte ikisi başka ülkede doğduktan sonra Almanya’ya göç etmiş. Göçmenlerin yüzde 69.5’i, yani 10.6 milyonu Avrupa kıtasından, yüzde 31.9’u da 27 AB ülkesinden gelmiş kişilerden bulunuyor.

En büyük göçmen grubunu yüzde 14.1 ile Türkiye kökenliler oluştururken, yüzde 10.5 ile Polonya’dan gelenler ikinci, yüzde 9.2 ile Rusya Federasyonu’ndan gelenler üçüncü sırada.

Ülkedeki genel nüfus ile kıyaslandığında göçmen nüfusu Alman nüfusundan çok daha genç. Göçmenlerin yaş ortalaması 35 iken Alman halkının ortalama yaşı 45.9. (YH)

Close