Written by 15:11 ÇALIŞMA YAŞAMI, HABERLER

Hükümet emeklilik ödeneğini kesiyor

Emeklilik fonuna yapılan federal destek 600 milyon Euro daha kesilecek.

VdK Sosyal Derneği Başkanı Verena Bentele Pazartesi günü yaptığı açıklamada, „Bu yaşlılıkta yoksulluğu artıracak bir karar aynı zamanda da verilen sözlerin ihlali anlamına geliyor“ dedi. Emeklilik fonunun rezervleri bu kesintileri ancak karşılayabiliyor, bu da emekliler için şu anda hiçbir şeyin değişmeyeceği anlamına geliyor.

Federal sübvansiyonlar, emeklilik fonunun herhangi bir katkı payı almadığı yardımları kısmen geri ödemek için kullanılır. Bu, örneğin anne emekli aylıkları ya da temel emekli aylıkları için geçerlidir. Bentele, bu federal sübvansiyonların „isteğe bağlı olarak ödenebilecek ya da iptal edilebilecek“ gönüllü özel yardımlar olmadığını söylüyor. Federal hükümet harcamalara ve ödemelere kendisi karar vermişti ve şimdi bunları iptal ederek prim ödeyen çalışan kesime bir kez daha yük bindiriyordu. „Bu şekilde orta vadede emeklilik seviyesi tehlikeye atılıyor demektir.“

SENDİKALARDAN UYARI

Aralık ayının başında DGB, çocuk yetiştirme sürelerinin kredilendirilmesi ve yaşlılıkta yoksullukla mücadelenin „dayanışma ruhu içinde yasal emeklilik planına zaten ödeme yapanların sırtına yüklenmemesi gereken, tüm topluma yönelik görevler“ olduğunu vurgulamıştı.

Alman Emeklilik Sigortası’na (DRV) göre, emeklilik sigortası rezervi şu anda „hala iyi doldurulmuş durumda“ çünkü „uzun süredir gerekenden daha yüksek primler ödeniyor“. Katkıda bulunanlar böylece „yaklaşan demografik zorluklar için bir tampon“ oluşturmuş durumda. Öte yandan DRV Başkanı Gundula Roßbach, trafik lambası sistemine sahip koalisyonun bütçeyi katkıda bulunanların ve emeklilerin sırtından yeniden düzenleme kararından kısa bir süre sonra, federal hükümetin bir kez daha finansman payının arkasında durmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl federal hükümet, 2022-2025 yılları için her biri 500 milyon euro tutarındaki dört özel ödemeyi geriye dönük olarak kaldırmıştı. DRV’nin açıklamasına göre, bütçe finansman kanunu taslağı ayrıca, ek federal sübvansiyondaki artışın 2024’ten 2027’ye kadar yılda 600 milyon euro azaltılmasını öngörüyor.

Alman emeklilik sigortası şu anda yaklaşık 21.5 milyon emekliye emekli maaşı ödüyor. DRV, federal hükümetin emeklilik sigortasına yapılan sübvansiyonları kesmesi halinde, emeklilik ödemelerini finanse etmek için ayrılan sürdürülebilirlik rezervinin önümüzdeki yıllarda daha hızlı bir şekilde azalacağı uyarısında bulundu.

Close