Written by 12:57 HABERLER

IG Metall yüzde 5 talep ediyor

01igmetall

3,7 milyon metal emekçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) için talepler karar altında alındı. 12 aylık bir süre için yüzde 5,5 ücret artışı talep eden IG Metall Sendikası’nın “sosyal talepler” başlığı altında “kalifiyeleşme girişimi” ve “yaşlılıkta kısmi emeklilik uygulamasının iyileştirilmesi” talepleri de pazarlık masasında ele alınacak. IG Metall yönetimi, “bütün talepler bizim için eşit değere sahip” görüşünü savundu.

 

IG Metall 1. Başkanı Detlef Wetzel ve 2. Başkanı Jörg Hofmann, 27 Kasım günü düzenledikleri basın toplantısında sendikanın 2015 yılı için TİS taleplerini kamuoyuna tanıttılar. Sendikanın en alt birimlerinin aylarca tartıştığını ve işçilerin görüşlerini de alarak alttan üste doğru genel örgütün taleplerinin belirlendiğini söyleyen Wetzel ve Hofmann, sendika içi demokrasiye çok önem verdikleri izlenimi yaratmaya çalıştılar.

Oysa Wetzel ve Hofmann’ın “alttan üste doğru” belirlendiğini ileri sürdükleri talepler bir buçuk ay önce, bu ikili tarafından “tavsiye” adı altında ilan edilmişti. Böylece örgüt içindeki tartışmaya başlamadan noktayı koyan iki kafadarın şimdi demokrasiden dem vurmaları aslında anti demokratik tutumlarını örtme çabasından başka bir şey değil.

 

TALEPLER NASIL EŞDEĞERDE OLUYOR?!

12 ay için yüzde 5,5 ücret artışı talep ettiklerini dile getiren Wetzel, “Metal ve elektro işletmelerinin durumları çok iyi ve gelecek yıl içinde herhangi bir sorun çıkacak gibi görünmüyor. Talebimiz ekonomik açıdan aklıselimdir ve çalışanların konjonktürel gelişmeden pay almalarını sağlamaya yöneliktir” dedi. Wetzel, “politik güvenilirlik IG Metall’in temel çizgisidir” diyerek sendika bürokrasisinin sermayenin çıkarlarına karşı bir tutum almayacağının da altını çizdi.

Basın toplantısının en ilginç açıklaması ise Jörg Hofmann’dan geldi. “Bütün talepler bizim için eşdeğerdir ve bu nedenle görüşmelerde paket çözümünden başka bir sonuç bizim için tartışma konusu bile olmaz” dedi. Tam da bu konuda sendikanın tepesindekilerle alttakiler arasında bir uçurum olduğu görülüyor.

“Kalifiyeleşme girişimi” ve “yaşlılıkta kısmi emeklilik uygulamasının iyileştirilmesi” talepleri tabanın da önemsediği talepler. Ne var ki tabandaki sendikacılar daha gerçekçi; “Kalifiyeleşme girişimi” başlığı altında bütün emekçilere mesleki eğitim olanaklarının sunulmasını talep eden sendika temsilcileri, “önemli olan, bu eğitim dönemine kimin katılacağına kimin karar vereceğini ve söz konusu dönemi kimin maddi olarak karşılayacağı” diyorlar.

Tabandakiler için bu tabi ki çok net: “Meslek eğitimi öncelikle işverenin ihtiyaçları üzerinden belirleniyor, dolayısıyla faturanın da işveren tarafından ödenmesi gerekiyor. Bizim de katkı sunmamız isteniyorsa o zaman kimin ne tür eğitim alacağı konusunda söz sahibi olmalıyız, bu sözleşmeye böyle yansımalı” görüşündeler.

Sendika yönetimi bu konuda daha esnek bir tutum sergiliyor. Wetzel ve Hofmann’a göre fazla mesailerin biriktirilmesi zorunludur ve bunların karşılığında mesleki eğitimi yapılabilir.

Diğer konu ise yaşlılıkta kısmi emeklilik konusu; Hofmann, bu konuda işçilere “karar verme özgürlüğü” verilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat “özgürlük” düşük maaşla erken emekliye ayrılma veya tam maaş için 67 yaşına kadar çalışma konusunda karar vermekle sınırlı!

Oysa işçiler genelde bu konuda kararı bugün de kendileri veriyor. Sendikanın burada talep etmesi gereken erken emekliye ayrılmak isteyen işçilerin maaşlarındaki kaybın işveren tarafından karşılanmasıdır. Sonuçta işçinin çalıştığı süre içinde yıpranmasının asıl sorumlusu söz konusu işverenden başkası değildir.

Bu nedenle taleplerin hepsinin ayrı bir önemi olmasına karşın eşdeğer tutulmaları doğru değil. Ayrıca bugün söz konusu olan ücret sözleşmeleriyse o zaman sadece ücretler üzerine görüşülmeli. Ve diğer talepler özel olarak gündeme alınmalı, örgüt içinde tartışıldıktan sonra alınan karar doğrultusunda sermaye kesimi masaya çağrılmalı, gelmezse de gelmesi sağlanmalı. (YH)

 

 

 GÖRÜŞME TAKVİMİ

TİS tarafları arasında ilk görüşme 14 Ocak 2015’de Baden Württemberg Eyaleti’nde başlayacak. 28 Ocak günü “barış dönemi” sona erecek. Bu kez Volkswagen tekelinde TİS görüşmeleri metal işkoluyla paralel olarak yapılacak. IG Metall ayrıca VW tekelinde çalışan 115 bin emekçi için yüzde 5,5 ücret talep ederken çırak eğitim yerlerinin sayısının 1400’e çıkartılmasını talep ediyor.

 

 NGG’de yüzde 5,5 zam dedi

 

NGG Sendikası, gıda endüstrisi, gıda küçük işletmeleri, otel ve lokanta çalışanları için yüzde 5,5 ücret zammı talep ediyor. NGG tarafından yapılan açıklamada, gıda üretim sanayisinde toplam 550 bin, otel ve lokanta alanında ise 1,7 milyon emekçinin çalıştığı ve sendikanın bütün bu emekçiler için toplusözleşme imzalamak için mücadele ettiği bildirildi.

Ücret zammını 12 aylık bir süre için talep ettiklerini bildiren NGG, bu alanda meslek eğitimi yapan gençlerin de eğitimlerinden sonra işe alınmaları için de mücadele ettiklerini açıkladı. Sendika gençlerin meslek eğitiminde sonra süresiz işe alınmalarını toplusözleşme kapsamına almayı hedefliyor.

Sendika yönetiminin yüzde 5,5 düzeyindeki zam talebini haklı ve yerinde olarak değerlendiren NGG Başkanvekili Claus-Harald Güster, “Ücret zammı bütün işletmelerin rahatlıkla ödeyebileceği bir düzeyde olduğu gibi iç piyasayı canlandıracak bir işleve de sahip olacak” dedi. (YH)

 

Close