Written by 14:56 Allgemein

Irkçılığa ve yoksulluğa karşı hep birlikte

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyesi Berlin İşçi-Gençlik Derneği (Bigede e.V.), 5 Şubat 2012, Pazar günü 8. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

 

30 yılı aşkın bir süredir Berlin’de ırkçılığa, ayrımcılığa karşı ve eşit haklar için çalışmalar sürdüren Bigede’nin 5 Şubat 2012, Pazar günü gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu’nu, DİDF Genel Başkanı Hüseyin Avgan’ın yanısıra, Birleşik Hizmet İşkolu Sendikası (ver.di) Berlin Eyalet Başkanı Rolf Wiegand, Berlin Eyalet Parlamentosu Yeşiller Milletvekili Dr. Turgut Altuğ, ayrıca ırkçı parti NPD’nin kapatılması için kampanya sürdüren VVN ile Berlin Sular İdaresi ve S-Bahn’ın özelleştirilmesine karşı halkoylaması çalışmalarını sürdüren halk inisiyatiflerinin temsilcileri konuk olarak katıldılar.

DİDF Genel Başkanı Avgan yaptığı konuşmada, “Ekonomik krizin ardından son yıllarda tekeller büyük karlar sağladı. Çalışanlar ise, düşük ücretli işlerde ve kiralık firmalarda çalışmaya, buna bağlı olarak da yoksulluğa mahkum edildi. Öte yandan ırkçı terör örgütünün, sekizi Türkiye kökenli dokuz göçmen esnafın öldürülmesinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Bu da, Türkiye kökenli göçmenlerin arasında içe kapanmayı güçlendiren bir etken oldu. Tüm bu gelişmelere karşı sessiz kalmamalı, artan yoksulluğa ve toplumsal bölünmüşlüğe karşı çalışmalarımızı güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Diğer konuklar da söz alarak, Bigede’nin Berlin’deki sosyal hareketin önemli bir bileşeni olduğuna vurgu yaptılar. Konuklar, gerek özelleştirme karşıtı hareket gerekse sendikal alanda bu katkının devam etmesi ve ortak çalışmaların sürmesi dileğinde bulundular.

Son iki yıllık çalışmaların raporunu sunan Bigede Başkanı Hasan Bektaş da, Berlin’de yaşanan toplumsal olaylar konusunda Türkiye kökenli emekçileri aydınlatmak ve mücadeleye katmak için verilen çabaları örneklendirerek, “sendikalarla, demokratik kuruluşlarla birlikte hareket ederek, üyelerimizin bu çalışmalarda yer almalarını sağlamaya çalıştık. Sorunlarımızın çözümü için dil, din, köken farkı gözetmeden ırkçılığa, sosyal eşitsizliğe karşı çalışmalar sürdürdük. Bu çalışmalarımızı tiyatro gösterimleri, konserler, edebiyat günleri gibi kültürel faaliyetlerle zenginleştirdik” dedi.

Bektaş, “bu çalışmaların önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha örgütlü sürdürülmesi için bütün üyelerimizin katkısını istiyoruz. Kongre öncesinde dernek üyelerimizi ve çevremizi tarayarak görev almak istediğiniz alanları, sunabileceğiniz katkıları bizimle paylaşmanız için sizlerle görüştük. Bu yakın ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.

Kongrede, Berlin’de artan yoksulluktan Türkiye kökenli göçmenlerin daha fazla etkilendiğine dikkat çekilerek, asgari ücret ve güvenceli iş talepleriyle sendikaların sürdürdüğü çalışmalara daha güçlü katılınması karar altına alındı. Ayrıca giderek artan toplumsal bölünmüşlüğe ve ayrımcılığa karşı farklı Alman ve göçmenlerin katılımıyla dostluk şölenleri gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Kadınlara yönelik özgün çalışmaları ve kültürel çalışmaları daha iyi örgütlemek için özel komisyonların kurulması da, kongrede alınan kararlar arasındaydı.

Yeni yönetim kurulunun seçildiği kongrede, birçok üyenin görev almak için istekli olması dikkat çekti.

Close