Written by 14:07 uncategorized

İyi bir yaşam için güvenceli iş ve eşit haklar!

migrantinnen

Göçmen Kadınlar Birliği Almanya’nın birçok şehrinde 8 Mart kutlamaları için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu yıl „iyi bir yaşam için güvenceli iş ve eşit haklar“ sloganıyla gerçekleştirilecek 8 Mart kutlamalarında kadınlar, ayrımcılığa, önyargıların körüklenmesine, yoksulluğa ve kısıtlamalara ‘hayır’, eşitliğe ‘evet’ diyerek, yaşam koşullarını kötüleştiren bütün hak gasplarına ve kısıtlama politikalarına karşı çıkacak. Eşit işe eşit ücret, kazanılan ilk Euro’dan itibaren sigorta ve asgari ücret talep edecek. Kadınlara sendikalı olma, yoksulluğa ve düşük ücretli işlere karşı mücadele ve asgari ücret talep etme çağrısı yapacak.

Göçmen Kadınlar Birliği’ne bağlı gruplar birçok şehirde 8 Mart günü çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak kutlamalara katılacak. Buna ek olarak iki haftaya yayılan şenlikler düzenleyerek kadınlarla bir araya gelecek.

Gruplar, bir taraftan ulaşabildikleri bütün kadınlara 8 Mart kutlamalarına katılma çağrısı yaparken, diğer taraftan şenliklerin kültürel programlarında yer alacak skeçler, korolar, danslar için hazırlık yapıyorlar.

Göçmen Kadınlar Birliği tarafından 8 Mart dolayısıyla yapılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde kadınların savaşa yoksulluğa, sömürüye, adaletsizliklere ve kadını ikinci sınıf gören bütün anlayışlara, cinsiyetçi ve sınıfsal baskılara karşı mücadele ettiğine değinilerek kadınların barış, iş, özgürlük ve adalet istediğine vurgu yapıldı.

Çalışma yaşamında kadınların karşı karşıya olduğu sorunların da derinleştiğine dikkat çekilen açıklamada, „Giderek daha çok kadın, sosyal güvenceden yoksun veya taşeron firmalarda kiralık işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Aynı şekilde kazandığı yetmediği, daha ayın ortasında maaşı tükendiği için ek iş yapmak zorunda kalan kadınların sayısı da hızla artıyor. Düşük ücretli işlerde çalışanların yüzde 70’ini kadın işçiler oluşturuyor. Türkiyeli göçmen kadın işçilerin üçte birden daha azı sosyal güvenceli bir işte çalışıyor. Verilen tüm vaatlere rağmen kadınlar, aynı işi yaptıkları erkeklerden dörtte bir daha düşük ücret alıyor.“ denilerek bu sorunlar karşısında mücadele etme çağrısı yapıldı. Göçmen kadınların yaşadığı özel sorunlara da dikkat çekilen açıklamada, ayrımcı ve dışlayıcı politikalara da milliyetçi ve önyargıları körükleyen tutumlara karşı da ortak yaşam ve birlikte mücadelenin önemi vurgulandı.

Açıklamada, bütün kadınlar 8 Mart kutlamalarına katılmaya, taleplerine sahip çıkmaya çağrıldı. (YH)

Close