Written by 13:56 uncategorized

Kiralık işçiler hak arayışında

Sindelfingen DEKRA Arbeit GmbH’da çalışan bir kiralık firma işçisi, 16,60 Euro saat ücreti karşılığı Mercedes-Benz Sindelfingen`de işe başlar. İşçi geçtiğimiz yıl rahatsızlanır ve işe gelemez. Bunun üzerine işçinin bağlı olduğu kiralık firma DEKRA, işçi ile yapılan anlaşma üzerinden değil, yalnızca kendi verdiği saat ücreti (7,60 Euro) üzerinden işçinin aylığını hesaplar ve ödeme yapar, Daimler`in ödemesi gereken kısmını işçi rahatsız ve çalışmadığı gerekçesi ile ödemez. Bunun üzerine işçi IG Metall Sendikası Stuttgart Şubesine başvurur ve Stuttgart İş Mahkemesi’ne dava açar. İşçinin talebi, kiralık firma DEKRA`nın istediği 9 Euro saat ücreti ve Daimlerin ödemesi gereken ücretin birlikte ödenmesidir. İş Mahkemesi DEKRA`yı suçlu bulur ve ilgili yasanın (ücretlerin hastalık durumunda ödenmesini içeren yasa) 4. paragrafına göre, işçinin hasta olmadan önce almış olduğu ücret üzerinden ödeme yapılması gerektiği kararını verir. Şu an İşyeri İşçi Temsilciliği, bugüne kadar hasta olup da bu şekilde ödemesi yarım yapılan işçilerin durumunun düzeltilmesi için kendilerine başvurulması gerektiğini belirterek, bu durumdaki işçilerin peşine düştüler. Birçok kiralık firma işçisi ücretleri kesilecek korkusu ile bugüne kadar hasta hasta çalıştı, ancak mahkemenin kararı bu durumun değişmesinin önünü açıyor.

37 bin çalışanın bulunduğu Daimler Sindelfingen’de, işyeri anlaşması gereği yüzde 8 kiralık işçi çalıştırabiliyor. (Sendikanın bilgilerine göre, Daimler Sindelfingen’de 3 bin kiralık işçinin çalışıyor.)

Merkezi Stuttgart’ta bulunan ve özellikle otomobil kontrol ve eğitim alanlarında hizmet veren DEKRA’nın toplam 25 bin çalışanı bulunuyor. Çalışanlarının yüzde 40’ı yurtdışında bulunan firmanın 2010 yılındaki cirosu 1.86 milyar Euro ve hedeflerini 2015 yılında 3 milyara ulaşmak olarak belirlemişler. Şirket 1998 yılında kiralık firma DEKRA Arbeit GmbH’yı kurmuş ve bugün Almanya’nın 90 il ve ilçesinde kolları/büroları bulunan kiralık şirketi aracılığıyla ağırlığı otomobil sanayi olmak üzere çeşitli işkollarında yılda ortalama 5 bin kişi çalıştırıyor (işçi kiralıyor).

Otomobil endüstri, hizmet ve kamu alanlarında bugün Almanya’da çalıştırılan kiralık işçi sayısı bir milyona yaklaşmış durumda. Resmi olarak Almanya genelinde 17 bin 938 kiralık firma bulunuyor ve bunların sadece yüzde 5’inde işyeri işçi temsilciliği mevcut. Yapılan araştırmalarda 2010 yılından bu yana endüstride işçi ihtiyacı çoğalmış olmasına rağmen, şirketler bu açığı yeni işçi alma yerine kiralık işçiler ile doldurmuş. 2010 yılında oluşturulan 322 bin yeni işyerinden 182 bin’i yani yüzde 57’si kiralık işçi ile doldurulmuş. Kiralık işçilerin yanı sıra eski tip denilen haftada 20 saat, süreli ve düşük ücretli işlerde çalışanlarda eklendiğinde bu rakam yüzde 75 üzerine çıkıyor. 2010 yılı istatistiklerine göre Almanya’da bu saydığımız branşlarda toplam 7,84 milyon emekçi çalışıyor. Kiralık şirketlerde çalışan emekçilerin yüzde onu bile çalıştırıldıkları şirkete sözleşmeli işçi olarak geçiş sağlayamıyor. Büyük şirketlerin çoğu Schlecker modeli olarak bilinen kendine bağlı kiralık şirket kurarak, bir çok haktan mahrum ve ucuz işgücü olarak işçileri kendi işyerlerinde çalıştırıyor.

Daimler Sindelfingen’den bir işçi

Close