KİRALIK İŞÇİLİĞE KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ

IG-Metall ve Ver.di sendikasının 24 Şubat günü “Kiralık işçiliğe karşı eşit işe eşit ücret” talebiyle yapılan eyleme, Köln Ford fabrikası için üretim yapan ‘Endüstri Park’taki çeşitli firmalarda çalışan yaklaşık 1500 işçinin de yüzde 80’i katıldı. Eylem üretim durdurulmadan, yarım saatlik öğle tatilinde yapıldı. Ford fabrikasında ise saat 14.00’de sadece sendika temsilcilerinin katıldığı işyeri toplantısı gerçekleştirildi. Sendika tarafından buna gerekçe olarak da “kiralık işçiliğin Ford işçisini direkt olarak ilgilendirmediği” ileri sürüldü.
Köln DİDF olarak eylemden iki gün önce fabrikanın önünde, eylemi duyuran ve  katılım çağrısı yapan iki dilde hazırlanmış olan iki bine yakın bildiri dağıttık.  Daha sonra da 6 Mart’ta sendika binasında “Kiralık işçiliğe karşı ne yapılabilir?’ konulu bir toplantı düzenledik.
Toplantıda taşeron firmalarla ilgili kısa bir sunumun ardından, çeşitli işletmelerden işçi arkadaşların katılımıyla tartışmalar yapıldı. İşyerinde yaşananlar ve kiralık işçiliğin işçileri nasıl bölüp birbirine rakip haline getirdiği, işçiler arasında yaratılan rekabetin aynı zamanda baskıları artırmanın da bir aracı olarak kullanıldığı, işçiler tarafından örneklerle dile getirildi.
Toplantının önemli bir özelliği de Ford’da çalışan kadrolu işçilerle taşeron firmada çalışan işçileri buluşturması oldu. Ford’da çalışan bir işçi arkadaşın ‘hemen yanı başımızda çalışma koşullarının bu kadar da kötü olduğundan haberimiz yoktu’  sözleri aslında bir gerçeği ifade ediyordu. Toplantıda, kiralık işçiliğin giderek yaygınlaşmasının, önümüzdeki süreçte Ford’un başka bölümlerinin de taşeron firmalara devredileceğini gösterdiği ve bu nedenle kadrolu işçilerin de bunun mücadelesini vermesi gerektiği tartışıldı.
“Taşeron firmalar ve işçi kiralamak yasaklanabilir mi, bugün hangi talepleri savunmalıyız ve hangi hakları elde edebiliriz” gibi sorular etrafından yapılan tartışmaların sonunda bu alandaki çalışmaların istikrarlı, örgütlü hale getirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği; sendikalara eylemlerin devam ettirilmesi için baskı yapılmasının önemli olduğu konusunda hemfikir olundu. DGB’nin işçi kiralama firmalarıyla yaptığı ve 2013 yılına kadar geçerliliği olan, saat ücretini 7,60 EURO olarak belirleyen sözleşmenin iptali; 10 EURO asgari ücret  talebinin yaygınlaştırılması da vurgulandı.
Toplantıya katılan işçiler, taşeronlaştırmaya ve kiralık işçiliğe karşı yapılabilecek ortak çalışmalar için bu buluşmaların düzenli olarak ayda bir yapılmasını kararlaştırdılar.
Köln’den Yeni Hayat okurları