Written by 15:17 HABERLER

Koalisyon anlaşmasına Ver.di Stuttgart Şubesi’nden açıklama

Ver.di Stuttgart seçim öncesi aşağıdaki talepleri hedefine koymuştu:

  1. Devletin ödeme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve eyalet ve belediyelerin daha da yoksullaşmasının önünün alınması için, süper zenginler ve büyük girişimciler/işverenler için daha yüksek vergi yükümlülüğünün getirilmesi.
  2. Çalışılmasına rağmen yoksulluk çekilmesine hızla son verilmesi için, asgari ücretin tüm alanlar için hemen 8,5 Euro ya çıkarılması, hızla 10 Euro’ya yükseltilmesi.

 

  1. “Sağlıkta ve Bakım”da bütçeye göre hizmete son verilmesi için, zenginlerin dayanışma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve mali yükün azaltılması için (özellikle bakım sorununda), Dayanışmacı Vatandaş Sigortası ve tam bakım sigortasının eşit finansmanı.
  2. Yaşlılıkta yoksulluk daha da artarak kitlesel sorun haline geçmeden, 67 yaşında emekliliğin kaldırılması ve emeklilik kesintilerinin geri çekilmesi.

 

  1. Hastane ve Bakım hizmetlerinde çalışma ve tedavi koşullarının düzeltilmesi için, Sağlık alanında Pazar ve rekabetin geri tutulması.

 

 

Koalisyon anlaşmasının açıklanmasının ardından ortaya çıkan:

 

1)     Zenginler için vergi artışı yer almıyor. En geç bir sonraki ekonomik krizde ve borç frenin çekilmesinde, Kamunun yoksullaşmasında yine dramatik bir artış yaşanacak. Sonra yeniden sosyal kısıtlamalar tehdidi, kamu hizmetlerinin kötüleştirilmesi ve özelleştirmeler. Şu andaki yüksek vergi gelirlerinin olması, yapısal hatanın vergi hukukunda korunması için haklılık getirmez. Daha fazla gelir ile, çalışan kitlelerin vergilerinde yükünü hafifletmek için kullanıla bilinir.

 

2)     Asgari ücret geliyor, ancak tam olarak 2017 yılında. Çeşitli mini işler tamamen bunun dışında, Bir artış ancak 2018 yılında mümkün olabilir. 8.50 Euro bugün için bile yetersiz, 2018 yılına kadar ancak yine açlık ücreti olabilir.

 

3)     Dayanışmacı Vatandaş Sigortası ve tam bakım sigortası yer almıyor. Zenginler önümüzdeki dönemde dayanışma kasasına ödeme yapmayacaklar, ancak lüks tedavi almaya devam edecekler. Bakıma ihtiyacı olan fertlere sahip ailelerin mali yükünün ağırlığı devam edecek. Hastalık sigortasına işveren payının yüzde 7,3’de dondurulmuş olması özellikle eleştirilecek bir durum. Böylece önümüzdeki dönem katkı paylarının artışının karşılanması sadece sigortalı olanların sırtında olacak.

 

4)     Emeklilik yaşı 67’de kalıyor ve diğer tüm diğer emeklilik ile ilgili kötüleştirmelerde. 45 yıl boyunca çalışmış olan emekliler ve Anne emekliliği kendi içinde tutarsızlık taşıyor: Standart emeklilik yaşının 67’ye çıkarılması ile, emekliliğe geçiş yaşı 63’den 65 yaşına çıkıyor ve 1992 tarihinden sonraki çocuklu anneler, diğer annelerden daha kötü muamele görecek. Hiçbir ek fon hazır bulundurulmadığından, diğer tüm emekliler için kısıtlama anlamına geliyor. Bir bütün olarak Riester ve sürdürebilirlik faktöründen dolayı emeklilik seviyesi o kadar düştü ki, emeklilerin çoğunluğunu yaşlılıkta yoksulluk tehdit ediyor. Buna karşı koalisyon değişikliğe gitmeyip, bir önlem almak istemiyor.

 

5)     Hastanelerde 6 milyar Euro’nun üzerinde yatırım ihtiyacı olmasına rağmen, hizmet sektöründe yasal personel sayısı kuralı olmaması ve çalışanların canını dişine takarak çalışmış olmasına rağmen, sağlık hizmeti alanına bir Euro dahi harcamak istemiyor. Hastalık kasalarına Hastaneler ile ek ücret ve indirimler, seçici sözleşmeler yapma imkanı verilerek bunları daha güçlü bir damping rekabeti içine sürüklüyor. Bu alanda daha fazla piyasa koşulları ve rekabet demek, daha fazla personel indirimi adını taşıyor, daha kötü bakım, daha gereksiz tedavi (değer ise), değip, değmeyeceğine göre hastalar arasında ayrım ve seçim.

 

Bu koalisyon anlaşması konusunda Ver.di Sendikası Stuttgart Şubesi’nin görüşü, – ayrıntılarda bazı iyileştirmelere rağmen- geniş halk yığınları ve çalışanlar için, ne bir politika değişikliğidir ne de sürdürülebilir iyileştirmeleri içeriyor.

Ver.di Stuttgart, -hükümet bileşenlerinin kimler olduğundan bağımsız olarak- hedeflerine sadık ve bu konuda siyasi tartışmaya öncülük etmeyi bir görev olarak bilir.

Bunun için bizler, gelecekte‘de üyelerimizin ve çalışanlarımızın, kendi güçlerine güvenmesi ve birlikte -yöneten partilerle ya da ona karşı-  kendi çıkar ve talepleri için seferber olmaya teşfik edeceğiz.

 

Close