Written by 20:49 KADIN

KÜRTAJ SUÇ OLMAYA DEVAM EDECEK

Belli bir süre önce koalisyon hükümeti tarafından kurulan kürtaj komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon nihai raporunda, kürtajın mevcut yasadışılığının hukuken savunulabilir olmadığı sonucuna vardı ve yasanın revize edilmesini önerdi. Buna göre kürtajla ilgili 218 paragrafının ceza yasasından çıkarılması gerekiyordu. Komisyonun önerisi şöyleydi: Kürtaj hamileliğin ilk on iki haftasında yasal olacak. Buna ek olarak, şu anda yasak olan yumurta bağışı yasası değiştirilecek ve taşıyıcı annelik kavramı yeniden tartışmaya açılacak.
Koalisyondaki çeşitli siyasetçiler, Lisa Paus (Yeşiller), Karl Lauterbach (SPD) ve Marco Buschmann (FDP), Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında yasayı revize etmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Bugüne kadar görevlendirilen bilim adamlarından oluşan komisyonun tavsiyelerinin yasal bağlayıcılığı bulunmadığından, bunu yapmakla yükümlü değiller. Yani kürtaj illegal olmaya devam edecek, esas olan kadını doğurmaya maddi ve manevi tekliflerle ikna etmek olacak.
Mevcut düzenleme – yani hamileliğin ilk üç ayında kürtajın yasak olması ancak belirli koşullar altında cezadan muaf tutulması – kürtaj karşıtları ve destekçileri arasında bir tür „uzlaşma“ olarak satılmakta. Ancak, gerçekten etkilenenlerin karar alma sürecinde belirleyici bir söz hakkı olmadığında bir uzlaşmadan bahsetmek onlarla dalga geçmek anlamına geliyor.
Koalisyonun bu tavrı ve sürdürülen tartışma sadece temel bir hak olan kendi kaderini tayin hakkının sorgulanmasına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda Alman demokrasisinin gerçek yüzünü de ortaya koyuyor: siyasetçiler kendilerinin uzlaştığı kuralları demokratik olarak mümkün olanın en iyisi olarak sunmayı seviyor. Ancak gerçekte, düzenli olarak doğrudan halkın iradesine karşı çalışıyorlar. Bu durum kürtaj kararında çok daha açık bir şekilde görülmekte. Örneğin, Federal Kadın İşleri Bakanlığı tarafından yaptırılan bir halk araştırması, Almanların çoğunluğunun kürtaj hakkından yana olduğunu göstermekte: Alman halkının yüzde 75’lik bir kesimi kürtajın ceza kanununda düzenlenmesinin yanlış olduğunu düşünüyor.
Close