Written by 10:05 uncategorized

Metalciler iş bırakarak eylem yaptı

Kamu işkolunda emekçiler uyarı grevleriyle patronların üzerinde baskı oluşturmaya çalışırlarken metalciler de “bilgilendirme toplantıları” (kutuya bkz.) adı altında iş bırakma eylemlerine başladılar. Böylece kamu emekçilerinin grev ve eylemleri metalcilerin “greve hazırlık” eylemleriyle buluştu. İşçi ve emekçilerin ortak talepler için mücadelesi güçlenerek sürüyor.

Mercedes’te 10 bin metalci iş bırakarak taleplerini dile getirip grevlere hazır oldukları mesajı vererek patronları uyardı. IG Metall Sendikası 19 Mart’ta Sindelfingen Mercedes Fabrikası’nda düzenlediği işyeri toplantısında bir gün sonra sabah vardiyasında çalışacak işçilere hem bildiri dağıtarak hem de toplantı kürsüsünden eylem ve mücadele çağrıları yaptı. 20 Mart Salı günü 10.30`da yaklaşık 1 saat iş bırakan metalciler yaptıkları eylemde taleplerini duyurdular. Eyleme IG Metall Baden Württemberg Başkanı Jörg Hoffmann, Daimler’den sorumlu IG Metall Sekreteri Uwe Meinhardt’ın yanı sıra işyeri işçi temsilcileri Erich Klemm ve Ergün Lümali konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca, dayanışma ve kendi toplu sözleşmeleri hakkında bilgi vermek üzere bir Ver.di Sendikası temsilcisi de eyleme konuşmacı olarak katıldı. Eylemde işçiler, çıraklar ve kiralık firma işçileri kendi taleplerini içeren çok sayıda pankart ve döviz taşıdılar.

 

METALCİLER GREVE HAZIR

Metalciler yaptıkları konuşmalarda ağırlıklı olarak, taleplerini dile getirip patronların bu taleplerini karşılamaması durumunda greve hazır olduklarını vurguladılar. Mercedes işçilerinin eyleme yoğun katılımının aynı zamanda greve hazır olduklarının bir kanıtı olduğunu söylediler.

2009 yılında metal işkolunda çalışan işçi ve emekçiler, imzalanan TİS’lerde kriz gerekçesiyle zam alamadıklarını, 2011 yılında ise, işçi ve emekçilere  üretimde ve hizmette daha fazla esnek olmalarını ve daha fazla çalışmalarını dayattığını ve bu süreçte patronların karlarını artırdıklarını ve onlar için “altın bir yıl” olduğunu ifade ettiler. Bu yıl ki TİS sürecinde hem hizmet sektöründe hem de metal dalında ortak taleplerin görüşmelerde ele alındığını belirttiler. “Yüzde 6,5 ücret artışı”, “meslek eğitimini bitirmiş olan gençlerin süresiz işe alınmaları” ve “kiralık firma işçilerinin bulundukları firmalardaki durumlarının iyileştirilmesi”, yani; ‘eşit işe, eşit ücret’ talepleri için mücadele edeceklerini vurgulayarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. (Sindelfingen/YH)

 

 

Eylemler devam edecek

Baden Württemberg (BW) Eyaleti’nde 800 bin metal işçisini kapsayan TİS görüşmelerinin ikinci turu Ludwigsburg’da sonuç alınamadan sona erdi. Görüşme öncesi 5 bin civarında metal emekçisi kararlılıklarını göstermek üzere müzakerelerin yapıldığı yerde miting düzenlediler.

“Bilgilendirme toplantısı” adı altında yapılan gösteriler 13 Mart günü Porsche’de 3 bin işçinin eylemiyle başlamıştı. Ardından Daimler Untertürkheim’de 4 bin ve bin 700 işçi Bosch Reutlingen’de eylem yapmışlardı.

Böylece BW genelinde 20 binden fazla metal işçisi bugüne kadar eylemlere katıldı. Benzeri eylemler TİS görüşmelerinin yapıldığı diğer eyaletlerde de yapılıyor.

IG Metall ve metal işverenleri birliği Gesamtmetall arasında imzalanan sözleşmelerin geçerlilik süresi sona erdikten sonra dört haftalık “barış dönemi” başlıyor. Ve bu süre içinde uyarı grevlerinin yapılması da yasak. IG Metall Sendikası bu kez “bilgilendirme toplantıları” adı altında bu engeli aşarak pratik olarak daha sözleşmeler bitmeden iş bırakma eylemlerine başlamış oldu.

Normal işleyişe göre toplu sözleşmelerin geçerliliği 31 Mart günü sona eriyor ve 28 Nisan’a kadar “barış dönemi” sürüyor. Bu tarihe kadar TİS görüşmelerinden bir sonuç alınamazsa uyarı grevleri resmen başlayacak. (Stuttgart/YH)

 

 

“Omuz omuza aynı talepler için mücadele”

 

DİDF Stuttgart’ta buluşarak sorunlarını tartışıp çözüm yolu arayan değişik kiralık firmalar aracılığı ile Mercedes’te çalışan kiralık işçiler de dernekte hazırladıkları taleplerini içeren döviz ve pankartlarla eyleme katıldılar. Kiralık firma işçileri eylemde katılım ve talepleriyle tüm işçilerin olduğu gibi medyanın da dikkatini çekti. Eyleme ilk kez katılan kiralık firma işçileri gazetemize sorunlarını, duygu ve düşüncelerini anlattılar.
Hüseyin Dağlayan:

Yaklaşık 2 yıldır Sindelfingen Mercedes’te çalışıyorum. İlk kez böylesi coşkulu bir eyleme katılıyorum. Bizlere baştan beri destek olarak, kapılarını açan Dostluk ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ediyorum. Örgütlü olmanın önemini ve birlikte mücadele etmenin zorunluluğunu yaşayarak görüyoruz. Çünkü bugüne kadar bizlere yol gösterecek kimse olmadı, ancak şimdi yalnız olmadığımızı biliyoruz. Mücadelemiz başarıya ulaşmasa da bırakacağımız bir öykümüz olacak. Kaç kişi olursak olalım doğru bildiğimiz mücadele yolundan vazgeçmeyeceğiz.

İhsan Timur:

Kiralık firmalarda çalışanlar, bizler modern köleleriz. Ne izin planlayabiliyoruz, ne de bankaya gidip kredi alabiliyoruz. Kredi istediğimizde kiralık firmalarda çalıştığımız için kapıyı gösteriyorlar. Bizlere hayal kurmak bile yasak, geleceğimizi dahi planlamak haram. Daha can alıcı eylemler yapmalıyız, tüm kiralık firma işçileri de bu tür eylemlere katılmalı ve hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bizler buraya iş, ekmek ve geleceğimiz olan çocuklarımız için geldik. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.

Gzim Hotoviç:

Eğer bizler korkumuzu yenmezsek bu saldırılar devam eder. Daha önce dışarıda toplantıya katılmam, cesaretimi toplamama ve eyleme hazırlıklı katılmamıza yardımcı oldu. Mercedes’in kendi işçileri ile omuz omuza aynı talepler için mücadele etmek güzel bir duygu. Erich Klemm’in yanımıza gelerek hazırladığımız dövizler arasında fotoğraf çektirmesi bizler için ayrı bir motivasyon oldu. Daha güçlü eylemlerde yine en önde olacağız.

Güngör Yetik:
Bizler mücadele etmek ve sonuç alabilmek için buradayız. Sınıf dayanışmasının en güzel örneğini burada yaşadık. İşverenleri dize getirene kadar mücadele edeceğiz.

 

Ali Yılmaz (Sendika temsilcisi, Mercedes işçisi):

Bizler buraya kiralık firmaların ortadan kaldırılması, çırakların kalıcı işçilere dönüşmesi ve ücret artışı için geldik. Bulunduğum bölümde 10 kiralık firma işçisi var. Ustabaşı bizim bölümde eğer eyleme katılırlarsa çıkış verdirmekle tehdit etti. Arkadaşlara bana güvenen herkes gelsin, hiç kimsenin korkmasına gerek yok çağrısı yaptım. Bu çağrıya hemen hemen tüm işçiler eyleme katılarak yanıt verdiler.

Close